-5.1 C
Warszawa
wtorek, 26 września, 2023
Strona główna Wydarzenia INVESTOR REE Akademia Deweloperska 5-dniowa Akademia deweloperska. Inwestuj strategicznie. Zwiększaj wartość nieruchomości.

PARTNERZY

Akademia Deweloperska „Inwestuj Strategicznie. Zwiększaj wartość nieruchomości.”

 „To szkolenie przenosi na inny poziom.” – pisze w opinii jeden z Uczestników Akademii Deweloperskiej. Zapraszamy na 5 – dniowy cykl pokazujący przekrojowo wszystkie etapy inwestycji: due diligence nieruchomości, analizy planistyczne, projekty architektoniczne, pozwolenia na budowę, kontrakty z wykonawcami, przebieg procesu budowy, komercjalizacja (wynajem, sprzedaż) i zarządzanie inwestycjami. Poznasz wiedzę ekspertów rynku z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu różnych etapów inwestycyjnych w całej Polsce w zakresie prawnym, architektonicznym, planistycznym, geotechnicznym, geologicznym, inżynieryjnym, geodezyjnym i zarządczym. Zależy nam na przekazaniu merytorycznej wiedzy z własnych procesów inwestycyjnych oraz procesów, w których partycypujemy u naszych Klientów. Nie oszukujemy jak łatwo zarabia się na nieruchomościach. Nie nazywamy siebie mentorami, bo przemawia za nami wieloletnie doświadczenie na rynku polskich i międzynarodowych nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. Generujemy wielomilionowe korzyści finansowe dla  pojedynczych inwestorów jak i właścicieli portfeli inwestycyjnych. Ułatwiamy pracę właścicielom i zarządcom nieruchomości (biurowców, galerii handlowych, magazynów, kamienic). Jesteśmy praktykami!


DLA KOGO?

Akademia jest dedykowana dla aktualnych i przyszłych inwestorów, deweloperów mieszkaniowych i komercyjnych, property-, asset, project -managerów, radców prawnych i prawników obsługujących właścicieli nieruchomości, zarządów firm i funduszy inwestycyjnych i doradców nieruchomości.

+13
lat doświadczenia w nieruchomosciach
+6 mln
m2 obsłużonych powierzchni
+1000
corocznie szkolonych ekspertów
+100
napisanych publikacji branżowych
+100
wygłoszonych prelekcji w branży nieruchomosci
+200
partnerów polskich i międzynarodowych
+100
referencji, nagród i wyróżnień
3
Uczelnie z prowadzonymi wykładami

PROGRAM

Dzień I
14.09.2020

DUE DILIGENCE, ZAKUP I PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI
Adrian Hołub, CRE Advisor, Geodetic Board Member Investor, Lecturer, Author
Anita Gruca, Ekspert kredytowy w CREDITS

Due diligence nieruchomości

 • Błędy map zasadniczych
 • Nieaktualne wysokości budynków zaniżają wartość inwestycji
 • Przesunięcia granic względem map (współrzędne i atrybuty dokładności położenia punktów granicznych)
 • Wysokości istniejącego budynku – powód zaniżania maksymalnych wysokości na etapie uzyskiwania WZ.
 • Kiedy nie dostaniesz w pozwoleniu na budowę maksymalnej wysokości z WZ lub planu miejscowego.
 • Norma PN-ISO 9836:1997 czy norma PN-ISO 9836:2015-12?
 • Powierzchnia zabudowy w planach miejscowych a orzecznictwie sądowym.
 • Powierzchnia: użytkowa, usługowa, ruchu, konstrukcji, podstawowa, pomocnicza.
 • Jak terminologia w projekcie budowlanym może obniżyć podatki od nieruchomości?
 • Budynek a budowla odnośnie stałego związania z gruntem.
 • Weryfikacja powierzchni zabudowy – kiedy jesteś pewien czy kupujesz legalnie postawiony budynek?
 • Powierzchnia w KW i EGIB – kiedy transakcja nie dojdzie do skutku?
 • Działka objęta Dekretem Bieruta
 • Aspekty geologiczno-geotechniczne wpływające na wartość inwestycji
 • Przyłącza do budynku – na co zwracać uwagę i kiedy opóźniają proces budowlany.
 • Opinia geologiczna i geotechniczna dla inwestycji budowlanej.
 • Wstępna ocena warunków gruntowo-wodnych dla działki pod budowę budynku.
 • Ocena stanu zanieczyszczenia powierzchni gruntu.

Zakup nieruchomości i finansowanie

 • Jak znaleźć nieruchomość i dotrzeć do właścicieli?
 • Przygotowanie umów prawnych
 • Przedwstępna umowa kupna sprzedaży przed notariuszem
 • Wycena nieruchomości – którą honorują banki?
 • Umowa przeniesienia prawa własności przed notariuszem
 • Kiedy płacić sprzedającemu nieruchomość? Opłaty notarialne i prawne.
 • Finansowanie wkładu własnego na zakup działki
 • Kredyt hipoteczny czy inwestycyjny?
 • Jak wybrać dobrego doradcę ds. kredytów?
 • Nakreślanie kosztorysu budowy
 • Wniosek o wydanie decyzji ustalającej podatek od nieruchomości
 • Kiedy można odliczać VAT z wydatków z procesu budowlanego?
 • Kredyt deweloperski
 • Co może być wkładem własnym w kredycie?
 • Wnioskowanie o kredyt deweloperski
 • Rachunki powiernicze zamknięte i otwarte
 • Doświadczenie dewelopera a zdolność kredytowa
 • Doświadczenie generalnego wykonawcy ratuje kredyt
 • Forma prawna działalności pod kredyt – spółka celowa czy na działalność?

Wyburzenia budynków (ruin)

 • Wyburzanie budynków a obostrzenia środowiskowe – opóźnienie inwestycji.
 • Projekt rozbiórki budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 • Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
 • Decyzja na pozwolenie na rozbiórkę oraz jej uprawomocnienie
 • Pozwolenie budowlane na wyburzenie budynku
 • Jak znaleźć firmę do rozbiórki budynku?
 • Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych
 • Oświadczenie o zakończeniu robót zgodnie z projektem

Pozwolenia na wycinkę drzew

 • Inwentaryzacja drzewostanu – czy musisz zatrudnić architekta krajobrazu?
 • Wniosek o wycięcie drzewostanu
 • Jak przebiega kontrola z Urzędu Ochrony środowiska?
 • Opinia ornitologiczna może wstrzymać Twoja inwestycję
 • Opłaty za wycinkę drzewostanu czy nasadzenia zastępcze?
 • Jakie mogą być kary za nielegalną wycinkę?
 • Dlaczego warto mieć potwierdzenie z urzędu o prawidłowym zakończeniu procesu wycinki?
 • Wycinka drzewostanu na szali opłacalności inwestycji.

Dzień II
15.09.2020

ANALIZY CHŁONNOŚCI, PODZIAŁY I PROCEDURY ZWIĘKSZAJĄCE WARTOŚĆ INWESTYCJI
Rafał Rychlicki, Geodetic Vice-CEO, Biegły sądowy w zakresie prawnym nieruchomości (podziały, scalenia, itp)
Adrian Hołub, CRE Advisor, Geodetic Board Member Investor, Lecturer, Author

Grzegorz Chojnacki, Urbanista, Architekt, Rzeczoznawca Izby Urbanistów, Wykładowca, Prezes Zarządu Sunbar

Analizy chłonności

 • Podstawowa czy zaawansowana analiza chłonności?
 • Analiza aktualności map zasadniczych!!!
 • Analiza spójności danych w KW i EGIB
 • Analiza nieruchomości zabudowanej
 • Obowiązkowa check lista elementów do sprawdzenia
 • Wstępne parametry budynku
 • Wstępne parametry działki
 • Koncepcja planowanej inwestycji (warianty)
 • Uzasadnienie koncepcji i analiza zagrożeń i korzyści
 • Schematy 3D, rzuty, przekroje, wizualizacje, aksonometrie – przykłady
 • Analizy drzewostanu
 • Analiza nasłoneczniania
 • Kiedy analiza pokaże niewiarygodne parametry?
 • Zaniedbania analiz chłonności – przykłady.
 • Sugestie do dalszych sprawdzeń przed zakupem nieruchomości.

Zakup nieruchomości i przygotowanie inwestycji a system planowania przestrzennego

 • Podstawowe etapy procesu inwestycyjnego i wpływ planowania przestrzennego na te procesy
 • Wprowadzenie do systemu planowania przestrzennego w Polsce
 • Leksykon najważniejszych pojęć  związanych z urbanistyką i nieruchomościami
 • Wpływanie na treść dokumentów planistycznych
 • Systemy informacji terenowej a weryfikacja możliwości zabudowy działki
 • Raporty planistyczne – Jak kupić pewną działkę

Podziały i scalenia nieruchomości

 • Kary za zniszczenia gruntów rolnych.
 • Błędy podziałów i scaleń ograniczające inwestycje
 • Połączenia działek w użytkowaniu wieczystym
 • Połączenia działek z kilkoma właścicielami
 • Koncepcje inwestycji w przypadku braku możliwości podziału
 • Zasiedzenie nieruchomości
 • Linie pasa drogowego z MPZP i ich wpływ na podział nieruchomości
 • Podział nieruchomości zabytkowej
 • Pionowy podział nieruchomości
 • Ujęcie czasowe procedury podziału w przepisach i w praktyce
 • Odrolnienie gruntu a wyłączenie z produkcji rolnej.
 • Kiedy możemy zmieniać przeznaczenie działki?
 • Niezbędne dokumenty do podziału
 • Kto opiniuje i zatwierdza podział?
 • Regulacja linii brzegu rzeki i podziały na terenach zalewowych

Procedury zwiększające wartość inwestycji

 • Procedura wydania zgody na przysunięcie budynku do krawędzi jezdni
 • Procedura uzgodnienia zagospodarowania wód opadowych
 • Procedura uzgodnienia projektu zagospodarowania zieleni na działce
 • Aktualizacja wysokości budynków w otoczeniu (wyższy budynek projektowany)
 • Aktualizacja map zasadniczych – inwentaryzacja terenu i sąsiedztwa
 • Analizy urbanistyczne (lepsze parametry zabudowy niż w przypadku wydanych WZ)
 • Możliwości zmian przebiegu linii rozgraniczających, zabudowy, energetycznych, pasa drogowego, itp.

DZIEŃ III
05.10.2020

UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ
Bartosz Łopata-Groblewski, Architekt, Koordynator inwestycji
Adrian Hołub, CRE Advisor, Geodetic Board Member Investor, Lecturer, Author

Analizy planistyczne, WZ

 • Uzyskanie pozwolenia na budowę na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) i decyzji o Warunkach zabudowy (WZ)
 • Jak wybrać dobrego architekta i specjalistów od projektowania sieci?
 • Kiedy architekci nie będą działać w interesie inwestora?
 • Jaki obszar wybrać do analizy planistycznej?
 • Analiza wypisu i wyrysu ze studium (SUIKZP)
 • Kluczowe parametry nieruchomości objętej WZ
 • Analizy zacieniania i nasłoneczniania
 • Wskaźnik powierzchni zabudowy
 • PUM/GLA
 • Wskaźnik miejsc postojowych
 • Powierzchnia biologicznie czynna
 • Ochrona konserwatorska
 • Wysokość budynku vs ilość kondygnacji
 • Linie zabudowy
 • Błędy architektoniczne na etapie projektowania budynków
 • WZ-tki wariantowe – jak wyglądają procedury i terminy.
 • Proces uzyskiwania Warunków Zabudowy (WZ) – co negocjować z urzędnikiem?
 • Jak zwiększyć wysokość budynku w WZ
 • Złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunki zabudowy i uprawomocnienie
 • Omówienie przykładowego projektu budowlanego (rzuty, przekroje, wizualizacje, projekty branżowe, itd.)

Pozwolenie na budowę

 • Procedura złożenia wniosku o pozwolenie na budowę
 • Protesty sąsiadów w praktyce
 • Uprawomocnienie decyzji o pozwoleniu na budowę
 • Odwołania do wyższych instancji od odmownego pozwolenia na budowę
 • Promesy od dostawców sieci. Ile to trwa czasu i kto ponosi koszty przyłącza?
 • Coroczne opłaty za zajęcie pasa drogowego przez przyłącza.
 • Kiedy fizycznie podłączyć sieci do nieruchomości?

DZIEŃ IV
06.10.2020

PROCES BUDOWLANY
Adrian Hołub, CRE Advisor, Geodetic Board Member Investor, Lecturer, Author

Umowy z wykonawcami

 • Generalny wykonawca, system gospodarczy czy metoda łączona?
 • Kiedy podpisać umowy przedwstępne z wykonawcami?
 • Jak znaleźć rzetelnych wykonawców?
 • Jak etapować zakres prac i płatności z wykonawcami?
 • Jakie zapisy w umowach z wykonawcami musisz mieć?
 • Problemy z rzeczoznawcami majątkowymi podczas fotoinspekcji bankowych.
 • Jak się zabezpieczyć przed podwójnym finansowaniem (generalny wykonawca i podwykonawca).
 • Wypowiedzenia umowy wykonawcom w przypadku niewywiązywania się z umów.

Przebieg budowy

 • Czego nie przewidziałem na etapie planowania?
 • Czynniki wpływające na budowę, na które nie masz wpływu
 • Etapowanie, rozliczanie
 • Dlaczego warto mieć inwestora i geodetę z ramienia inwestora?
 • Gdzie, na jakich materiałach może oszukać wykonawca?
 • Kiedy geodeta z ramienia inwestora powinien kontrolować geodetę z ramienia generalnego wykonawcy?
 • Dziesiątki przykładów rozwiązań, usterek, błędów w trakcie procesu budowy.

Odbiór budynku

 • Pomiar powierzchni do podatku od nieruchomości (lokale i części wspólnych)
 • Która norma pomiaru powierzchni do celów sprzedaży lub najmu?
 • Czy można wliczać ścianki działowe, wnęki okienne, przejścia drzwiowe do powierzchni użytkowej przy sprzedaży lokali?
 • Uzyskanie samodzielności lokali
 • Zakładanie kart lokali

DZIEŃ V
26.10.2020

KOMERCJALIZACJA NIERUCHOMOŚCI, ZARZĄDZANIE I PODATKI
Adrian Hołub, CRE Advisor, Geodetic Board Member Investor, Lecturer, Author

Jaką strategię komercjalizacji przyjąć?

 • Sprzedać czy wynająć – co się bardziej opłaca?
 • Kto pomoże Ci wynająć / sprzedać lokale?
 • Flipowanie czy deweloperka? Porównanie aspektów czasowych i finansowych.
 • Jak komercjalizować lokal?

Sprzedaż całych nieruchomości komercyjnych

 • Według jakiej normy pomiaru powierzchni kupować nieruchomości komercyjne?
 • Transparentny BIM skrywa tajemnice.
 • Powierzchnia sprzedaży budynków komercyjnych – brak kontroli przez kupującego.
 • Powierzchnia z rent rolla vs rzeczywista powierzchnia najmu – jakie ma znaczenie przy sprzedaży nieruchomości?

Sprzedaż pojedynczych lokali mieszkaniowych i handlowych

 • Która norma pomiaru powierzchni stanowi podstawę sprzedaży lokalu PN-ISO 9836:2015-12 czy PN-ISO 9836:1997?
 • Dwa podejścia deweloperów w liczeniu powierzchni użytkowej.
 • Wliczanie ścian działowych, szachtów, wnęk i przejść do powierzchni użytkowej – legalne czy nielegalne?
 • Nagminne spory między deweloperem a kupującymi lokale.
 • Jakimi aktami prawnymi powinien wesprzeć się deweloper sprzedający lokale?
 • Lokale handlowe sprzedawane według norm zagranicznych do celów najmu.
 • Jak terminologia w projekcie wpływa na roszczenia od kupujących lokale mieszkalne i handlowe?

Wynajem nieruchomości i zarządzanie

 • Przychody, koszty i zyski z comiesięcznego najmu?
 • Zarządzać samodzielnie czy oddać firmie zewnętrznej?
 • Błędy w rentrollu
 • Aktualizacja rent rolla
 • Remonty budynku a umowy z najemcami
 • Jakie zapisy w umowach najmu musisz mieć (gotowe klauzule)?
 • Przygotowywanie załączników graficznych do celów najmu (przykłady)
 • Liczenie współczynników powierzchni wspólnych budynkowych i piętrowych najemcom.
 • Kiedy spłacisz kredyt bankowy? Zwrot inwestycji.

Podatek od nieruchomości

 • Decyzja o wymiarze podatku i opłaty urzędowe
 • Kiedy amortyzować wydatki z procesu budowlanego?
 • Podstawa prawna naliczania podatku od nieruchomości.
 • Chaos w definicjach powierzchni do różnych celów generuje strat.
 • Różnice powierzchni w projekcie budowlanym i w pozwoleniach na użytkowanie.
 • Kiedy mierzyć powierzchnie do celów podatkowych?
 • Błędne przepisywanie powierzchni z projektu budowlanego!!!!
 • Błędne przepisywanie powierzchni z rent – rolla!!!
 • Za jakie powierzchnie nie płacimy podatku?
 • Co jest klatką schodową? – interpretacje i wyroki sądów.
 • Kiedy jest poddasze użytkowe a kiedy nieużytkowe.
 • Szyby windowe, maszynownie – wliczać czy nie?
 • Podatek od antresoli – interpretacje i orzecznictwo sądowe
 • Czy należy płacić podatek za użytkowaną powierzchnię na dachu (np parking, kawiarnia)?
 • Nieudolne próby prawne starające się obniżyć kwoty do celów podatkowych.
 • Jak sprawdzić czy należy płacić podatek za nadwieszenia budynku?
 • Pustostany zwolnione z podatku.
 • które branże są zwolnione z płacenia podatku od nieruchomości?
 • Redukcje wysokości pomieszczeń do celów wyliczenia podatku. Czym jest „wysokość w świetle”? – interpretacje i wyroki sadów.
 • Podatek od budowli (drogi, place, oświetlenie, instalacje naziemne i podziemne, ogrodzenia, rampy, szlabany).
 • Parkingi wielopoziomowe – czy da się za nie nie płacić podatku?
 • Kontenery budowlane – budynki czy budowle? – orzecznictwo sądowe.
 • Podatek od nieruchomości lokali mieszkalnych a podatek od powierzchni  nieruchomości wspólnej.
 • Przykłady opracowań do celów podatkowych.
 • Nieudolne analizy archiwalnych dokumentów do celów aktualizacji płaconych podatków od nieruchomości.
 • Wniosek o wydanie decyzji ustalającej podatek od nieruchomości
 • Błędy przy wypełnianiu deklaracji podatkowych.
 • Aktualizacja deklaracji po zmianach aranżacji najemców (różnice 5-7%).
 • Jak wnioskować o zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości?
 • Jak wnioskować o zaliczenie nadpłaty podatku od nieruchomości?
 • Kontrole podatkowe w praktyce
 • Autonomiczne prawo podatkowe.
 • Strategia dla początkujących i zaawansowanych.

PRELEGENCI


WYBRANE OPINIE

Nie musisz wierzyć nam na słowo

Zaufaj Uczestnikom Akademii Inwestora, Akademii Deweloperskich, Ogólnopolskich Kongresów i wykładów na uczelniach Państwowych. Corocznie szkolimy 1000 osób. Zobacz ponad 100 opinii.

Kawał fachowej, praktycznej wiedzy przedstawionej w poukładany sposób. Przekazane językiem, który czyni temat zrozumiałym!! - Akademia Deweloperska 16-17 stycznia 2020

Adam Kruss

CFO w 5th Avenue Holding S.A.

Bardzo ciekawe tematy, poparte praktyczną wiedzą. Prowadzący to profesjonalista. Kolejny raz dowiaduję się nowych rzeczy praktycznych w ciekawy sposób. - Akademia Deweloperska 26-27.09.19

Magdalena Filipek – Lejman

Wicedyrektor biura majątkowego PAN

Jak zwykle profesjonalnie i wyczerpująco na każdy temat związany z nieruchomościami. Tutaj jest odpowiedź na każde pytanie. - Geodetic Rent-Roll, 30.05.19

Sylwia Pytko-Burska – Asset Manager

M&A Capital S.A.R.L.

Gorąco polecam szkolenia organizowane przez geodetic.co! Jest to kompedium wiedzy dla specjalistów z rynku nieruchomości. Szkolenie przeprowadzone w przystępnej i zrozumiałej formie. - Geodetic Rent-Roll, 30.05.19

Adam Jakubowski

Operations Director w BNP Paribas Real Estate

Super! Bardzo praktyczne! Polecam. - Akademia Inwestora Warszawa 07.02.2018

Adam Skóra

Residential Department Manager w Ghelamco

Spotkanie bardzo merytoryczne, poruszane tematy można odnieść do swojej pracy, wykorzystywać i poszerzać. Fantastyczne przykłady praktyczne! - Akademia Legal & Technical Due Diligence – 20.09.2018

Alicja Jakubiec

Junior Property Negotiator w CBRE

Bardzo interesujące spotkanie poruszające ważne kwestie dotyczące przygotowania opracowania due diligence. Chętnie będę uczestniczyła w kolejnych spotkaniach. Poruszane były prawdziwe historie na projektach, co jest najlepszą formą nauki „na błędach”. Po prostu konkretne przykłady. BRAWO!. - Akademia Legal & Technical Due Diligence – 20.09.2018

Dagmara Jarmicka

Lodz Office Director w Europtima

Bardzo ciekawe spotkanie, praktyczne. Gratuluję.

Joanna Kolew-Książak

Dyrektor biura zarządzania zabezpieczeniami w Bank Handlowy w Warszawie S.A.


ZOBACZ ZAPOWIEDŹ

To co liczy się na naszych wydarzeniach to praktyka, merytoryka, przykłady i przedstawianie wymiernych korzyści i strat w procesach inwestycyjnych. Otwarta dyskusja z uczestnikami i przedstawianie licznych błędów, z którymi stykamy się w praktyce zawodowej to element, który cenimy sobie najbardziej. Corocznie szkolimy 1000 ekspertów rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych i wielu z nich jest na różnych naszych wydarzeniach. Ale nie musisz wierzyć nam na słowo. Przeczytaj opinie uczestników i zobacz fragmenty Akademii Inwestora, Akademii Deweloperskich, Ogólnopolskich Kongresów możesz zobaczyć na naszym Kanale YouTube. Sam zdecyduj czy odpowiada Ci forma naszych wydarzeń.


CEL AKADEMII

 • Poznasz przekrojowo elementy procesu inwestycyjnego
 • Zyskasz świadomość możliwości inwestycyjnych planowanej do zakupu nieruchomości.
 • Nie stracisz na kupnie nieruchomości z ograniczeniami budowlanymi i prawnymi.
 • Zaoszczędzisz wiele cennego czasu w procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę, który traci tak wielu inwestorów.
 • Osobiście wpłyniesz na szacowanie parametrów możliwej zabudowy.
 • Unikniesz nieprzewidzianych sytuacji i kosztów, a tym samym szybciej ukończysz proces inwestycyjny.
 • Zminimalizujesz ryzyko ewentualnych zagrożeń na Twojej nieruchomości i nieruchomościach sąsiednich.
 • Poznasz najsłabszy parametr nieruchomości mający wpływ na chłonność działki.
 • Poznasz nieprzewidziane koszty procesu budowlanego inwestycji, którą planujesz zakupić lub realizować.
 • Albo świadomie się decydujesz na dodatkowe koszty i zagrożenia, albo zrezygnujesz z zakupu problematycznej działki.
 • Koszt poniesiony w tym procesie stanowi ułamek strat, które ponosi większość inwestorów w procesie inwestycji budowlanej.
 • Masz wiele możliwości do negocjacji ceny z kupującym. Nie płać za ukryte koszty i nie przepacaj za działkę, która faktycznie ma mniejszą powierzchnię.

ZANIEDBANIA ANALIZ DUE DILIGENCE

Analiza due diligence jest jedną z najbardziej kompleksowych metod analitycznych stosowanych przy zakupie nieruchomości i pozwala na przekrojową ocenę stanu obecnego i perspektyw rozwoju nabywanej nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej. Wielokrotnie widywałem operaty due diligence, z których nic nie wynikało dla inwestora. Widywałem też takie, które zawierały wprowadzające w błąd informacje na niekorzyść planowanej inwestycji. Co więcej, płacono za nie dziesiątki lub setki tysięcy złotych. Błędny jest też powszechny stereotyp, że analizy due diligence dotyczą głównie stanu prawnego nieruchomości. Do rzetelnych analiz due diligence potrzebny jest nie tylko prawnik, ale szereg specjalistów z różnymi uprawnieniami z kompleksowym podejściem do kwestii formalnych, technicznych i inżynieryjnych. Dlatego przytoczę najbardziej powszechne zaniedbania analiz due diligence ze swojej 30-punktowej check listy obowiązkowych do sprawdzenia elementów.


DATA I MIEJSCE

5-dniowa Akademia Deweloperska

Inwestuj strategicznie. Zwiększaj wartość nieruchomości.

ZOSTAŁO 5 MIEJSC

Warszawa
14.09.2020 Dzień I
15.09.2020 Dzień II
05.10.2020 Dzień III
06.10.2020 Dzień IV
26.10.2020 Dzień V
(dokładne miejsce podamy po dokonaniu rejestracji)
Ze względu na obostrzenia COVID-19 liczba miejsc ograniczona.
Wymagana jest rejestracja poprzez formularz. Uczestnictwo zostanie potwierdzone e-mailowo przez zespół GEODETIC & INVESTOR.

do 31.08.2020

SINGLE TICKET

PLN 1200PLN 1500 netto/os
 • Udział w 1 z 5 Akademii Deweloperskich (wybrana akademia)
 • Rocznik INVESTOR Real Estate Expert
 • Dostęp do nagrań video
 • Udział w networkingu
 • Przerwy kawowe, lunch
do 30.05.2020

PACKAGE TICKET

PLN 3600PLN 5000 netto/os
 • Udział w 5 z 5 Akademii Deweloperskich (cały cykl)
 • Rocznik INVESTOR Real Estate Expert
 • Dostęp do nagrań video
 • Udział w networkingu
 • Przerwy kawowe
 • Lunch

Wiedza bez limitu. Wykup Pakiet Roczny i dołącz do stałych Słuchaczy i Ekspertów na preferencyjnych cenach.


KONTAKT

Monika Hołub
Redaktor Naczelna INVESTOR REE
+48 785 041 079
monika.holub@investorrealestateespert.co

Magdalena Wasiak
PM, Head of Marketing & Events
+48 602 227 778
magdalena.wasiak@investorrealestateespert.co

ZOSTAŃ PARTNEREM

Udział w roli Partnera to wyjątkowa okazja do zaprezentowania doświadczeń oraz rozwiązań wśród decydentów odpowiedzialnych za budowę i rozwój podejścia architektonicznego w organizacjach. Wygłoś własną prelekcję, weź udział w panelu dyskusyjnym lub przekaż merytoryczne materiały uczestnikom wydarzenia. Każdy Partner otrzymuje kilka wejściówek dla swoich pracowników, klientów lub partnerów.

wtorek, 26 września, 2023
Nie można kopiować treści tej strony.