-5.1 C
Warszawa
środa, 17 lipca, 2024

Na hasło WAKACJE10 w okresie 01.07.2024-31.08.2024 r. na zamknięte szkolenia w firmach 10% zniżki!

Strona głównaWydarzenia INVESTOR REEAkademia Deweloperska5-dniowa Akademia deweloperska. Jak wybudować swój pierwszy budynek na wynajem?
Inwestowanie w zabytki
AKADEMIA DEWELOPERSKA
Jak wybudować swój pierwszy budynek na wynajem?
ASPEKT I

Co sprawdzić przed zakupem nieruchomości?

ASPEKT II

Inwestuj Strategicznie. Zwiększaj wartość nieruchomości

Inwestowanie w zabytki
AKADEMIA DEWELOPERSKA
Jak wybudować swój pierwszy budynek na wynajem?
ASPEKT I

Co sprawdzić przed zakupem nieruchomości?

ASPEKT II

Inwestuj Strategicznie. Zwiększaj wartość nieruchomości


Akademia Deweloperska
„Jak wybudować swój pierwszy budynek na wynajem?
Inwestuj Strategicznie. Zwiększaj wartość nieruchomości.”

 „To szkolenie przenosi na inny poziom.” – pisze w opinii jeden z Uczestników Akademii Deweloperskiej. Zapraszamy na 5 – dniowy cykl pokazujący przekrojowo wszystkie etapy inwestycji: due diligence nieruchomości, analizy planistyczne, projekty architektoniczne, pozwolenia na budowę, kontrakty z wykonawcami, przebieg procesu budowy, komercjalizacja (wynajem, sprzedaż) i zarządzanie inwestycjami. Poznasz wiedzę ekspertów rynku z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu różnych etapów inwestycyjnych w całej Polsce w zakresie prawnym, architektonicznym, planistycznym, geotechnicznym, geologicznym, inżynieryjnym, geodezyjnym i zarządczym. Zależy nam na przekazaniu merytorycznej wiedzy z własnych procesów inwestycyjnych oraz procesów, w których partycypujemy u naszych Klientów. Nie oszukujemy jak łatwo zarabia się na nieruchomościach. Nie nazywamy siebie mentorami, bo przemawia za nami wieloletnie doświadczenie na rynku polskich i międzynarodowych nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. Generujemy wielomilionowe korzyści finansowe dla  pojedynczych inwestorów jak i właścicieli portfeli inwestycyjnych. Ułatwiamy pracę właścicielom i zarządcom nieruchomości (biurowców, galerii handlowych, magazynów, kamienic). Jesteśmy praktykami!


DLA KOGO?

Akademia jest dedykowana dla aktualnych i przyszłych inwestorów, deweloperów mieszkaniowych i komercyjnych, property-, asset, project -managerów, radców prawnych i prawników obsługujących właścicieli nieruchomości, zarządów firm i funduszy inwestycyjnych i doradców nieruchomości.


PROGRAM

DZIEŃ I DUE DILIGENCE, ZAKUP I PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI

Due diligence nieruchomości

Błędy map zasadniczych
Nieaktualne wysokości budynków zaniżają wartość inwestycji
Przesunięcia granic względem map (współrzędne i atrybuty dokładności położenia punktów granicznych)
Wysokości istniejącego budynku – powód zaniżania maksymalnych wysokości na etapie uzyskiwania WZ.
Kiedy nie dostaniesz w pozwoleniu na budowę maksymalnej wysokości z WZ lub planu miejscowego.
Norma PN-ISO 9836:1997 czy PN-ISO 9836:2015-12 czy PN-ISO 9836 2022-07?
Powierzchnia zabudowy w planach miejscowych a orzecznictwie sądowym.
Powierzchnia: użytkowa, usługowa, ruchu, konstrukcji, podstawowa, pomocnicza.
Jak terminologia w projekcie budowlanym może obniżyć podatki od nieruchomości?
Budynek a budowla odnośnie stałego związania z gruntem.
Weryfikacja powierzchni zabudowy – kiedy jesteś pewien czy kupujesz legalnie postawiony budynek?
Powierzchnia w KW i EGIB – kiedy transakcja nie dojdzie do skutku?
Działka objęta Dekretem Bieruta
Aspekty geologiczno-geotechniczne wpływające na wartość inwestycji
Przyłącza do budynku – na co zwracać uwagę i kiedy opóźniają proces budowlany.
Opinia geologiczna i geotechniczna dla inwestycji budowlanej.
Wstępna ocena warunków gruntowo-wodnych dla działki pod budowę budynku.
Ocena stanu zanieczyszczenia powierzchni gruntu.
Weryfikacja ograniczeń prawnych nieruchomości (dawni właściciele, umowy najmu, dzierżawy, służebności itd.)

Zakup nieruchomości i finansowanie

Jak znaleźć nieruchomość i dotrzeć do właścicieli?
Przygotowanie umów prawnych
Przedwstępna umowa kupna sprzedaży przed notariuszem
Wycena nieruchomości – którą honorują banki?
Umowa przeniesienia prawa własności przed notariuszem
Kiedy płacić sprzedającemu nieruchomość? Opłaty notarialne i prawne.
Kredyt hipoteczny czy inwestycyjny?
Jak wybrać dobrego doradcę ds. kredytów?
Nakreślanie kosztorysu budowy
Wniosek o wydanie decyzji ustalającej podatek od nieruchomości
Kiedy można odliczać VAT z wydatków z procesu budowlanego?
Co może być wkładem własnym w kredycie?
Finansowanie wkładu własnego na zakup działki
Wnioskowanie o kredyt deweloperski
Rachunki powiernicze zamknięte i otwarte
Doświadczenie dewelopera a zdolność kredytowa
Doświadczenie generalnego wykonawcy ratuje kredyt
Forma prawna działalności pod kredyt – spółka celowa czy na działalność?

Wyburzenia budynków (ruin)

Wyburzanie budynków a obostrzenia środowiskowe – opóźnienie inwestycji.
Projekt rozbiórki budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
Decyzja na pozwolenie na rozbiórkę oraz jej uprawomocnienie
Pozwolenie budowlane na wyburzenie budynku
Jak znaleźć firmę do rozbiórki budynku?
Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych
Oświadczenie o zakończeniu robót zgodnie z projektem
Pozwolenia na wycinkę drzew
Inwentaryzacja drzewostanu – czy musisz zatrudnić architekta krajobrazu?
Wniosek o wycięcie drzewostanu
Jak przebiega kontrola z Urzędu Ochrony środowiska?
Opinia ornitologiczna może wstrzymać Twoja inwestycję
Opłaty za wycinkę drzewostanu czy nasadzenia zastępcze?
Jakie mogą być kary za nielegalną wycinkę?
Dlaczego warto mieć potwierdzenie z urzędu o prawidłowym zakończeniu procesu wycinki?
Wycinka drzewostanu na szali opłacalności inwestycji.Dzień II ANALIZY CHŁONNOŚCI, PODZIAŁY I PROCEDURY ZWIĘKSZAJĄCE WARTOŚĆ INWESTYCJI

Analizy chłonności

Podstawowa czy zaawansowana analiza chłonności?
Analiza aktualności map zasadniczych!!!
Analiza spójności danych w KW i EGIB
Analiza nieruchomości zabudowanej
Obowiązkowa check lista elementów do sprawdzenia
Wstępne parametry budynku
Wstępne parametry działki
Koncepcja planowanej inwestycji (warianty)
Uzasadnienie koncepcji i analiza zagrożeń i korzyści
Schematy 3D, rzuty, przekroje, wizualizacje, aksonometrie – przykłady
Analizy drzewostanu
Analiza nasłoneczniania
Kiedy analiza pokaże niewiarygodne parametry?
Zaniedbania analiz chłonności – przykłady.
Sugestie do dalszych sprawdzeń przed zakupem nieruchomości.

Zakup nieruchomości i przygotowanie inwestycji a system planowania przestrzennego

Podstawowe etapy procesu inwestycyjnego i wpływ planowania przestrzennego na te procesy
Wprowadzenie do systemu planowania przestrzennego w Polsce
Leksykon najważniejszych pojęć  związanych z urbanistyką i nieruchomościami
Wpływanie na treść dokumentów planistycznych
Systemy informacji terenowej a weryfikacja możliwości zabudowy działki
Raporty planistyczne – Jak kupić pewną działkę

Podziały i scalenia nieruchomości

Kary za zniszczenia gruntów rolnych.
Błędy podziałów i scaleń ograniczające inwestycje
Połączenia działek w użytkowaniu wieczystym
Połączenia działek z kilkoma właścicielami
Koncepcje inwestycji w przypadku braku możliwości podziału
Zasiedzenie nieruchomości
Linie pasa drogowego z MPZP i ich wpływ na podział nieruchomości
Podział nieruchomości zabytkowej
Pionowy podział nieruchomości
Ujęcie czasowe procedury podziału w przepisach i w praktyce
Odrolnienie gruntu a wyłączenie z produkcji rolnej.
Kiedy możemy zmieniać przeznaczenie działki?
Niezbędne dokumenty do podziału
Kto opiniuje i zatwierdza podział?
Regulacja linii brzegu rzeki i podziały na terenach zalewowych

Procedury zwiększające wartość inwestycji

Procedura wydania zgody na przysunięcie budynku do krawędzi jezdni
Procedura uzgodnienia zagospodarowania wód opadowych
Procedura uzgodnienia projektu zagospodarowania zieleni na działce
Aktualizacja wysokości budynków w otoczeniu (wyższy budynek projektowany)
Aktualizacja map zasadniczych – inwentaryzacja terenu i sąsiedztwa
Analizy urbanistyczne (lepsze parametry zabudowy niż w przypadku wydanych WZ)
Możliwości zmian przebiegu linii rozgraniczających, zabudowy, energetycznych, pasa drogowego, itp.


DZIEŃ III
UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ W ŚWIETLE NOWEJ REFORMY PLANISTYCZNEJ

Analizy planistyczne, WZ pod kątem reformy planistycznej

Uzyskanie pozwolenia na budowę na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) i decyzji o Warunkach zabudowy (WZ)
Jak wybrać dobrego architekta i specjalistów od projektowania sieci?
Kiedy architekci nie będą działać w interesie inwestora?
Jaki obszar wybrać do analizy planistycznej?
Analiza wypisu i wyrysu ze studium (SUIKZP)
Kluczowe parametry nieruchomości objętej WZ
Analizy zacieniania i nasłoneczniania
Wskaźnik powierzchni zabudowy
PUM/GLA
Wskaźnik miejsc postojowych
Powierzchnia biologicznie czynna
Ochrona konserwatorska
Wysokość budynku vs ilość kondygnacji
Linie zabudowy
Błędy architektoniczne na etapie projektowania budynków
WZ-tki wariantowe – jak wyglądają procedury i terminy.
Proces uzyskiwania Warunków Zabudowy (WZ) – co negocjować z urzędnikiem?
Jak zwiększyć wysokość budynku w WZ
Złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunki zabudowy i uprawomocnienie
Omówienie przykładowego projektu budowlanego (rzuty, przekroje, wizualizacje, projekty branżowe, itd.)

Pozwolenie na budowę

Procedura złożenia wniosku o pozwolenie na budowę
Protesty sąsiadów w praktyce
Uprawomocnienie decyzji o pozwoleniu na budowę
Odwołania do wyższych instancji od odmownego pozwolenia na budowę
Promesy od dostawców sieci. Ile to trwa czasu i kto ponosi koszty przyłącza?
Coroczne opłaty za zajęcie pasa drogowego przez przyłącza.
Kiedy fizycznie podłączyć sieci do nieruchomości?


DZIEŃ IV
PROCES BUDOWLANY

Umowy z wykonawcami

Generalny wykonawca, system gospodarczy czy metoda łączona?
Kiedy podpisać umowy przedwstępne z wykonawcami?
Jak znaleźć rzetelnych wykonawców?
Jak etapować zakres prac i płatności z wykonawcami?
Jakie zapisy w umowach z wykonawcami musisz mieć?
Problemy z rzeczoznawcami majątkowymi podczas fotoinspekcji bankowych.
Jak się zabezpieczyć przed podwójnym finansowaniem (generalny wykonawca i podwykonawca).
Wypowiedzenia umowy wykonawcom w przypadku niewywiązywania się z umów.

Przebieg budowy

Czego nie przewidziałem na etapie planowania?
Czynniki wpływające na budowę, na które nie masz wpływu
Etapowanie, rozliczanie
Dlaczego warto mieć inwestora i geodetę z ramienia inwestora?
Gdzie, na jakich materiałach może oszukać wykonawca?
Kiedy geodeta z ramienia inwestora powinien kontrolować geodetę z ramienia generalnego wykonawcy?
Dziesiątki przykładów rozwiązań, usterek, błędów w trakcie procesu budowy.

Odbiór budynku

Pomiar powierzchni do podatku od nieruchomości (lokale i części wspólnych)
Która norma pomiaru powierzchni do celów sprzedaży lub najmu?
Czy można wliczać ścianki działowe, wnęki okienne, przejścia drzwiowe do powierzchni użytkowej przy sprzedaży lokali?
Uzyskanie samodzielności lokali
Zakładanie kart lokali


DZIEŃ V KOMERCJALIZACJA NIERUCHOMOŚCI, ZARZĄDZANIE I PODATKI

Jaką strategię komercjalizacji przyjąć?

Sprzedać czy wynająć – co się bardziej opłaca?
Kto pomoże Ci wynająć / sprzedać lokale?
Flipowanie czy deweloperka? Porównanie aspektów czasowych i finansowych.
Jak komercjalizować lokal?

Sprzedaż całych nieruchomości komercyjnych

Według jakiej normy pomiaru powierzchni kupować nieruchomości komercyjne?
Transparentny BIM skrywa tajemnice.
Powierzchnia sprzedaży budynków komercyjnych – brak kontroli przez kupującego.
Powierzchnia z rent rolla vs rzeczywista powierzchnia najmu – jakie ma znaczenie przy sprzedaży nieruchomości?


Sprzedaż pojedynczych lokali mieszkaniowych i handlowych

Która norma pomiaru powierzchni stanowi podstawę sprzedaży lokalu PN-ISO 9836:2022-07 czy PN-ISO 9836:2015-12 czy PN-ISO 9836:1997?
Dwa podejścia deweloperów w liczeniu powierzchni użytkowej.
Wliczanie ścian działowych, szachtów, wnęk i przejść do powierzchni użytkowej – legalne czy nielegalne?
Nagminne spory między deweloperem, a kupującymi lokale – wyroki sądowe.
Jakimi aktami prawnymi powinien wesprzeć się deweloper sprzedający lokale?
Lokale handlowe sprzedawane według norm zagranicznych do celów najmu.
Jak terminologia w projekcie wpływa na roszczenia od kupujących lokale mieszkalne i handlowe?
Jak napisać prospekt informacyjny?
Jak przygotować metryczki lokali?

Wynajem nieruchomości i zarządzanie

Przychody, koszty i zyski z comiesięcznego najmu?
Zarządzać samodzielnie czy oddać firmie zewnętrznej?
Błędy w rentrollu
Aktualizacja rent rolla
Remonty budynku a umowy z najemcami
Jakie zapisy w umowach najmu musisz mieć (gotowe klauzule)?
Przygotowywanie załączników graficznych do celów najmu (przykłady)
Liczenie współczynników powierzchni wspólnych budynkowych i piętrowych najemcom.
Kiedy spłacisz kredyt bankowy? Zwrot inwestycji.

Podatek od nieruchomości

Decyzja o wymiarze podatku i opłaty urzędowe
Kiedy amortyzować wydatki z procesu budowlanego?
Podstawa prawna naliczania podatku od nieruchomości.
Chaos w definicjach powierzchni do różnych celów generuje strat.
Różnice powierzchni w projekcie budowlanym i w pozwoleniach na użytkowanie.
Kiedy mierzyć powierzchnie do celów podatkowych?
Błędne przepisywanie powierzchni z projektu budowlanego!!!!
Błędne przepisywanie powierzchni z rent – rolla!!!
Za jakie powierzchnie nie płacimy podatku?
Co jest klatką schodową? – interpretacje i wyroki sądów.
Kiedy jest poddasze użytkowe a kiedy nieużytkowe.
Szyby windowe, maszynownie – wliczać czy nie?
Podatek od antresoli – interpretacje i orzecznictwo sądowe
Czy należy płacić podatek za użytkowaną powierzchnię na dachu (np parking, kawiarnia)?
Nieudolne próby prawne starające się obniżyć kwoty do celów podatkowych.
Jak sprawdzić czy należy płacić podatek za nadwieszenia budynku?
Pustostany zwolnione z podatku.
Które branże są zwolnione z płacenia podatku od nieruchomości?
Redukcje wysokości pomieszczeń do celów wyliczenia podatku. Czym jest „wysokość w świetle”? – interpretacje i wyroki sadów.
Podatek od budowli (drogi, place, oświetlenie, instalacje naziemne i podziemne, ogrodzenia, rampy, szlabany).
Parkingi wielopoziomowe – czy da się za nie nie płacić podatku?
Kontenery budowlane – budynki czy budowle? – orzecznictwo sądowe.
Podatek od nieruchomości lokali mieszkalnych a podatek od powierzchni  nieruchomości wspólnej.
Przykłady opracowań do celów podatkowych.
Nieudolne analizy archiwalnych dokumentów do celów aktualizacji płaconych podatków od nieruchomości.
Wniosek o wydanie decyzji ustalającej podatek od nieruchomości
Błędy przy wypełnianiu deklaracji podatkowych.
Aktualizacja deklaracji po zmianach aranżacji najemców (różnice 5-7%).
Jak wnioskować o zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości?
Jak wnioskować o zaliczenie nadpłaty podatku od nieruchomości?
Kontrole podatkowe w praktyce
Autonomiczne prawo podatkowe.
Strategia dla początkujących i zaawansowanych.


PRELEGENCI


WYBRANE OPINIE

Nie musisz wierzyć nam na słowo

Zaufaj Uczestnikom Akademii Inwestora, Akademii Deweloperskich, Ogólnopolskich Kongresów i wykładów na uczelniach Państwowych. Corocznie szkolimy 1000 osób. Zobacz ponad 100 opinii.

„Szkolenie rewelacja, bardzo przydatne, bardzo merytoryczne i najważniejsze – język prelegenta przystępny, świetna osobowość!” Akademia Inwestora 10.06.2024 r.

„Najbardziej merytoryczne szkolenie dostępne na rynku, samo mięso. Niezbędne dla wszystkich, którzy mają styczność z rynkiem nieruchomości.” Akademia Inwestora 8.02.2024 r.

„Materiał przedstawiony w klarowny, jasny sposób. Ilość materiału jest akurat do skonsumowania na jeden dzień. Jest szeroki zakres. Ekspertyza szersza wybiega poza standardowy zakres szkolenia. Dzięki!” Akademia Inwestora 8.02.2024 r.

„Bardzo duża liczba przykładów, informacji oraz praktycznych informacji, konkretnych przykładów oraz wyroków sądowych. Samo mięso ;).” Akademia Inwestora 10.06.2024 r.

„Same mięso! Tylko konkrety poparte przykładami.” Akademia Inwestora 8.02.2024 r.

„Dużo treści potwierdzonych konkretnymi przykładami. Materiał tak zintensyfikowany, że nadaje się na tygodniowe szkolenie. Zarekomenduję szkolenie swojemu architektowi, który i tak ma sporą wiedzę i zarządcy 2000 nieruchomości na terenie Warszawy.” Akademia Inwestora 8.02.2024 r.


ZOBACZ ZAPOWIEDŹ

To co liczy się na naszych wydarzeniach to praktyka, merytoryka, przykłady i przedstawianie wymiernych korzyści i strat w procesach inwestycyjnych. Otwarta dyskusja z uczestnikami i przedstawianie licznych błędów, z którymi stykamy się w praktyce zawodowej to element, który cenimy sobie najbardziej. Corocznie szkolimy 1000 ekspertów rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych i wielu z nich jest na różnych naszych wydarzeniach. Ale nie musisz wierzyć nam na słowo. Przeczytaj opinie uczestników i zobacz fragmenty Akademii Inwestora, Akademii Deweloperskich, Ogólnopolskich Kongresów możesz zobaczyć na naszym Kanale YouTube. Sam zdecyduj czy odpowiada Ci forma naszych wydarzeń.


CEL AKADEMII

Poznasz przekrojowo elementy procesu inwestycyjnego
Zyskasz świadomość możliwości inwestycyjnych planowanej do zakupu nieruchomości.
Nie stracisz na kupnie nieruchomości z ograniczeniami budowlanymi i prawnymi.
Zaoszczędzisz wiele cennego czasu w procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę, który traci tak wielu inwestorów.
Osobiście wpłyniesz na szacowanie parametrów możliwej zabudowy.
Unikniesz nieprzewidzianych sytuacji i kosztów, a tym samym szybciej ukończysz proces inwestycyjny.
Zminimalizujesz ryzyko ewentualnych zagrożeń na Twojej nieruchomości i nieruchomościach sąsiednich.
Poznasz najsłabszy parametr nieruchomości mający wpływ na chłonność działki.
Poznasz nieprzewidziane koszty procesu budowlanego inwestycji, którą planujesz zakupić lub realizować.
Albo świadomie się decydujesz na dodatkowe koszty i zagrożenia, albo zrezygnujesz z zakupu problematycznej działki.
Koszt poniesiony w tym procesie stanowi ułamek strat, które ponosi większość inwestorów w procesie inwestycji budowlanej.
Masz wiele możliwości do negocjacji ceny z kupującym. Nie płać za ukryte koszty i nie przepacaj za działkę, która faktycznie ma mniejszą powierzchnię.


ZANIEDBANIA ANALIZ DUE DILIGENCE

Analiza due diligence jest jedną z najbardziej kompleksowych metod analitycznych stosowanych przy zakupie nieruchomości i pozwala na przekrojową ocenę stanu obecnego i perspektyw rozwoju nabywanej nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej. Wielokrotnie widywałem operaty due diligence, z których nic nie wynikało dla inwestora. Widywałem też takie, które zawierały wprowadzające w błąd informacje na niekorzyść planowanej inwestycji. Co więcej, płacono za nie dziesiątki lub setki tysięcy złotych. Błędny jest też powszechny stereotyp, że analizy due diligence dotyczą głównie stanu prawnego nieruchomości. Do rzetelnych analiz due diligence potrzebny jest nie tylko prawnik, ale szereg specjalistów z różnymi uprawnieniami z kompleksowym podejściem do kwestii formalnych, technicznych i inżynieryjnych. Dlatego przytoczę najbardziej powszechne zaniedbania analiz due diligence ze swojej 30-punktowej check listy obowiązkowych do sprawdzenia elementów.


SZKOLIMY W CAŁEJ POLSCE

Akademia Deweloperska

„Jak wybudować swój pierwszy budynek na wynajem?
Inwestuj Strategicznie. Zwiększaj wartość nieruchomości.”

Warszawa, 07.2024 r.

Dokładne miejsce Akademii Inwestora w danym mieście zostanie potwierdzone e-mailowo przez zespół INVESTOR & GEODETIC.

Cena 12 000 zł netto (14 760 zł brutto) za 5 dni.

Cena 5 000 zł netto (6 150 zł zł brutto) za 1 dzień.

Na hasło „PARA50” druga wejściówka za 50% ceny.

Cena obejmuje udział w 5 dniach Akademii Inwestora, Obiad, Przerwę kawową.

Po zakończeniu prelekcji nie przekazujemy prezentacji. Nie ma możliwości nagrania wystąpienia. Słuchacze mogą robić zdjęcia slajdów z prezentacji. Powyższe działania mają na celu ochronę wartości niematerialnych i prawnych

 

Prowadzimy również kilkudniowe szkolenia w siedzibach firm lub online.

W celu ustalenia indywidualnej daty i miejsca akademii prosimy o kontakt indywidualny.

 


KONTAKT

Monika Hołub
Redaktor Naczelna INVESTOR REE
+48 785 041 079
monika.holub@investorrealestateespert.co

Adrian Hołub
CRE Advisor, Geodetic Board Member Investor, Lecturer, Author
+48 608 577 042
adrian.holub@geodetic.co

ZOSTAŃ PARTNEREM

 

Udział w roli Partnera to wyjątkowa okazja do zaprezentowania doświadczeń oraz rozwiązań wśród decydentów odpowiedzialnych za budowę i rozwój podejścia architektonicznego w organizacjach. Wygłoś własną prelekcję, weź udział w panelu dyskusyjnym lub przekaż merytoryczne materiały uczestnikom wydarzenia. Każdy Partner otrzymuje kilka wejściówek dla swoich pracowników, klientów lub partnerów.

 

środa, 17 lipca, 2024

Nie można kopiować treści tej strony.