-5.1 C
Warszawa
środa, 17 lipca, 2024

Na hasło WAKACJE10 w okresie 01.07.2024-31.08.2024 r. na zamknięte szkolenia w firmach 10% zniżki!

Strona głównaWydarzenia INVESTOR REEAkademia Inwestora "Reforma planistyczna, a inwestowanie w nieruchomości."
Inwestowanie w zabytki
AKADEMIA INWESTORA
Reforma planistyczna, a inwestowanie w nieruchomości
ASPEKT I

Nowe obostrzenia dla inwestorów rynku nieruchomości

ASPEKT II

Gdzie zabudowa będzie niemożliwa?

Inwestowanie w zabytki
AKADEMIA INWESTORA
Reforma planistyczna, a inwestowanie w nieruchomości
ASPEKT I

Nowe obostrzenia dla inwestorów rynku nieruchomości

ASPEKT II

Gdzie zabudowa będzie niemożliwa?


Akademia Inwestora

Reforma planistyczna, a inwestowanie w nieruchomości


Akademia Inwestora Reforma planistyczna, a inwestowanie w nieruchomości.” organizowana przez INVESTOR & GEODETIC ma na celu pokazanie szerokiego spektrum elementów, które należy mieć na uwadze przy inwestowaniu w nieruchomości komercyjne i mieszkaniowe w ujęciu nowej reformy planowania przestrzennego.

24 września 2023 r. weszła w życie Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Kontrowersji jest bardzo dużo. Nowelizacja Ustawy o planowaniu przestrzennym zmusza gminy do uchwalenia planów ogólnych do końca 2025 r. Plan ogólny ma zastąpić studium, ale w odróżnieniu od niego będzie aktem prawa miejscowego, więc uchwalane plany miejscowe, jak również wydawane decyzje o warunkach zabudowy będą musiały go respektować. Wielu Ekspertów uważa, że można było zmienić nazwę studium na plan ogólny, umocować, jako akt prawa miejscowego i tylko dopracowywać to, co już mamy, a nie wywracać planowanie przestrzenne w blisko 2,5 tys. gminach w Polsce. W czym lepsze będą plany ogólne od studium? Jak nowelizacja Ustawy wpłynie na możliwość partycypowania w konsultacjach społecznych? W jakim momencie inwestorzy powinni zainteresować się kształtowaniem dokumentów planistycznych, żeby się nie spóźnić? Czy nowe plany ogólne mogą zmieniać obecne przeznaczenie terenu? Co z pozwoleniami na budowę w toku? Czy reforma planistyczna faktycznie dąży do wyhamowania niekontrolowanego rozprzestrzeniania się zabudowy? Gdzie nie będzie można w ogóle budować?


DLA KOGO?

Akademia jest dedykowana dla inwestorów, deweloperów, radców prawnych i prawników obsługujących właścicieli nieruchomości, zarządów firm i funduszy inwestycyjnych i doradców nieruchomości.


PROGRAM

Rejestracja 8:30

Zmiany w planowaniu przestrzennym

Najważniejsze zmiany w reformie planistycznej
Obowiązkowe plany ogólne dla każdej gminy
Likwidacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Zmiany w zakresie definicji wskaźników urbanistycznych
Kiedy inwestorzy powinni interesować się zmianami w swoich gminach?

Plan ogólny gminy

Ile gmin przystąpiło do sporządzania planów ogólnych?
Zmiany Planów ogólnych, a strategia gminy.
Zmiana przeznaczenia terenów w planach ogólnych gmin.
Zmiana funkcji terenu (13 stref).
Plany ogólne w prospektach informacyjnych.
Co z planami miejscowymi, które obowiązują?
Co z pozwoleniami na budowę w toku?
Tryb uproszczony sporządzania planów miejscowych.
Farmy wiatrowe i fotowoltaiczne a ZPI.
Czy plan ogólny musi uwzględniać pojęcia i ustalenia obowiązujących planów miejscowych?
Czas uchwalania planów ogólnych a terminy KPO.
Czy będą nowe plany miejscowe na podstawie POG?
Plany rastrowe i cyfrowe, a jakość danych.
Pierwsze problemy urbanistów przy sporządzaniu POG.
Kiedy inwestorzy powinni interesować się zmianami POG w swoich gminach?

Obszary uzupełnienia zabudowy

Czy to koniec z warunkami zabudowy?
WZ tylko w obszarze uzupełniania zabudowy.
Zasady wyznaczania obszarów uzupełniania zabudowy w POG.
Granice wyznaczania Planów ogólnych gmin, a granice w EGIB.
Analiza parametrów zabudowy sąsiedniej.
Warunki zabudowy ważne 5 lat.
Czy działka może stać się bezużyteczna?
Brak możliwości zaskarżania spadku wartości działki
Obawy i szanse inwestorów.

Zintegrowany plan inwestycyjny

Co to jest zintegrowany plan inwestycyjny (ZPI)?
Czy ZPI może powstać na uchwalonym planie ogólnym gminy?
Czy ZPI może zmienić plan ogólny gminy?
Na jakich obszarach będzie możliwe uchwalanie ZPI?
jakie inwestycje można będzie realizować w ramach ZPI?
Kooperacje inwestorów z gminą w ramach ZPI
Czy kilku inwestorów może przystąpić do jednego ZPI?
Jak złożyć wniosek o przystąpienie do sporządzenia ZPI?
Aspekty umowy urbanistycznej
Konsultacje społeczne w trybie sporządzania ZPI
Jakiego rodzaju inwestycje gmina może wymusić na inwestorze w ramach ZPI?
Kto finansuje sporządzenie ZPI i realizację inwestycji na rzecz gminy?
Kto i kiedy może odstąpić od umowy urbanistycznej?
Czy można zerwać umowę bez konsekwencji?

Rejestr urbanistyczny

Rejestr urbanistyczny w obecnych przepisach
Co będzie zawierał rejestr urbanistyczny?
Czy dane będą rzetelne i na czas?
Nowelizacja ustawy od 2026 r.

Zakończenie 17:00 (prelegent dostępny do godz. 18:00)PRELEGENCI


WYBRANE OPINIE

Nie musisz wierzyć nam na słowo

Zaufaj Uczestnikom Akademii Inwestora, Akademii Deweloperskich, Ogólnopolskich Kongresów i wykładów na uczelniach Państwowych. Corocznie szkolimy 1000 osób. Zobacz ponad 100 opinii.

„Szkolenie rewelacja, bardzo przydatne, bardzo merytoryczne i najważniejsze – język prelegenta przystępny, świetna osobowość!” Akademia Inwestora 10.06.2024 r.

„Najbardziej merytoryczne szkolenie dostępne na rynku, samo mięso. Niezbędne dla wszystkich, którzy mają styczność z rynkiem nieruchomości.” Akademia Inwestora 8.02.2024 r.

„Materiał przedstawiony w klarowny, jasny sposób. Ilość materiału jest akurat do skonsumowania na jeden dzień. Jest szeroki zakres. Ekspertyza szersza wybiega poza standardowy zakres szkolenia. Dzięki!” Akademia Inwestora 8.02.2024 r.

„Bardzo duża liczba przykładów, informacji oraz praktycznych informacji, konkretnych przykładów oraz wyroków sądowych. Samo mięso ;).” Akademia Inwestora 10.06.2024 r.

„Same mięso! Tylko konkrety poparte przykładami.” Akademia Inwestora 8.02.2024 r.

„Dużo treści potwierdzonych konkretnymi przykładami. Materiał tak zintensyfikowany, że nadaje się na tygodniowe szkolenie. Zarekomenduję szkolenie swojemu architektowi, który i tak ma sporą wiedzę i zarządcy 2000 nieruchomości na terenie Warszawy.” Akademia Inwestora 8.02.2024 r.


CEL AKADEMII INWESTORA

Poznanie zasad nowej reformy planistycznej
Poznanie ograniczeń inwestycyjnych wynikających z reformy planistycznej
Uzmysłowienie sobie na jakich etapach możliwe jest włączanie się w tworzenie dokumentów planistycznych
Poznanie zasad wyznaczania stref inwestycyjnych
Poznanie rozbieżności jakie powstaną pomiędzy dokumentami planistycznymi (nowymi i starymi)
Poznanie zasad liczenia wskaźników urbanistycznych na nowych zasadach


SZKOLIMY W CAŁEJ POLSCE

Akademia Inwestora

„Reforma planistyczna, a inwestowanie w nieruchomości”

Warszawa, 09.2024 r.

Dokładne miejsce Akademii Inwestora w danym mieście zostanie potwierdzone e-mailowo przez zespół INVESTOR & GEODETIC.

Cena 5000 zł netto (6150 zł brutto)

Na hasło „PARA50” druga wejściówka za 50% ceny.

Cena obejmuje udział w Akademii Inwestora, Obiad, Przerwę kawową.

Po zakończeniu prelekcji nie przekazujemy prezentacji. Nie ma możliwości nagrania wystąpienia. Słuchacze mogą robić zdjęcia slajdów z prezentacji. Powyższe działania mają na celu ochronę wartości niematerialnych i prawnych

 

Prowadzimy również kilkudniowe szkolenia w siedzibach firm lub online.

W celu ustalenia indywidualnej daty i miejsca akademii prosimy o kontakt indywidualny.

Na hasło WAKACJE10 w okresie 01.07.2024-31.08.2024 r. na zamknięte szkolenia w firmach 10% zniżki!

 


KONTAKT

Monika Hołub
Redaktor Naczelna INVESTOR REE
+48 785 041 079
monika.holub@investorrealestateespert.co

Adrian Hołub
CRE Advisor, Geodetic Board Member Investor, Lecturer, Author
+48 608 577 042
adrian.holub@geodetic.co

ZOSTAŃ PARTNEREM

 

Udział w roli Partnera to wyjątkowa okazja do zaprezentowania doświadczeń oraz rozwiązań wśród decydentów odpowiedzialnych za budowę i rozwój podejścia architektonicznego w organizacjach. Wygłoś własną prelekcję, weź udział w panelu dyskusyjnym lub przekaż merytoryczne materiały uczestnikom wydarzenia. Każdy Partner otrzymuje kilka wejściówek dla swoich pracowników, klientów lub partnerów.

 

środa, 17 lipca, 2024

Nie można kopiować treści tej strony.