-5.1 C
Warszawa
czwartek, 18 lipca, 2024

Na hasło WAKACJE10 w okresie 01.07.2024-31.08.2024 r. na zamknięte szkolenia w firmach 10% zniżki!

Cavatina opublikowała raport ESG za 2021 r.

Strona głównaNieruchomości komercyjneBiurowceCavatina opublikowała raport ESG za 2021 r.

TO CIĘ MOŻE ZAINTERESOWAĆ

Cavatina Holding zaprezentowała swoje podejście do aspektów związanych z ochroną środowiska, społeczeństwem oraz ładem korporacyjnym od początku swojego istnienia i podsumowała działania prowadzone w 2021 r. wg uznanego, międzynarodowego standardu GRI. Tym samym Cavatina wyprzedziła regulacje w zakresie raportowania pozafinansowego. Architektura dążąca do minimalizacji wpływu nieruchomości na środowisko, pozytywnie stymulująca rozwój miast, transparentność zarządzania, a także wychodzące poza podstawowe ramy działalności myślenie o odpowiedzialności firmy względem lokalnych społeczności – to główne wątki poruszane w dokumencie.W ostatnich dniach Cavatina Holding pokazała nie tylko wyniki za bardzo udany pod względem biznesowym i finansowym 2021 r., ale też, opublikowała raport ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance). Jak podkreśla Rafał Malarz, Prezes Zarządu Cavatina Holding, transparentne zarządzanie jest dla firmy podstawą działania.

W ramach opracowywania raportu dokonaliśmy analiz potrzeb dotyczących zakresu informacji niefinansowych prezentowanych przez branżę oraz wsłuchaliśmy się w potrzeby naszych interesariuszy. Wierzymy, że uwzględnianie ich opinii w procesach decyzyjnych pozwoli nam lepiej się rozwijać, precyzyjniej określać kierunki strategii oraz dostosowywać do otoczenia. Chcemy w ten sposób podkreślić, że poza celami biznesowymi w centrum zainteresowania warto postawić także aspekty związane z pozytywnym oddziaływaniem na społeczności i środowisko, przestrzeń miejską oraz zrównoważony rozwój”, powiedział Rafał Malarz, Prezes Zarządu Cavatina Holding.

Raport jest ważnym źródłem informacji pozafinansowych dla klientów i inwestorów. Zgodnie z najlepszymi praktykami, Cavatina w procesie raportowania odnosi się do Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs) przyjętych przez ONZ.

Odpowiedzialne budowanie

Jako jeden z liderów rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce, Cavatina czuje się odpowiedzialna za kreowanie coraz bardziej świadomego i działającego na rzecz obniżenia emisyjności środowiska rynku. Jej inwestycje to nie tylko efektywne energetycznie i proekologiczne projekty biurowe. To także miejsca odpowiadające na potrzeby lokalnych społeczności i nowoczesnego biznesu.Jednym z aspektów potwierdzających odpowiedzialne działanie Grupy jest fakt, że wszystkie tworzone przez nią budynki od początku jej istnienia, wyróżnia ekologiczna certyfikacja BREEAM na poziomie początkowo Very Good, a obecnie Excellent. Cały portfel inwestycji jest także certyfikowany w standardzie WELL Health & Safety Rating™, który jest rygorystycznym systemem oceny bezpieczeństwa budynków pod kątem wymagań sprzyjających zdrowiu opracowanym przez International WELL Building Institute™.W obszarze oceny działań na rzecz środowiska naturalnego Cavatina kieruje się następującymi celami SDG: Zrównoważone Miasta i Społeczności (11), Działania w Dziedzinie Klimatu (13), Czysta Woda i Warunki Sanitarne (6), Czysta i Dostępna Energia (7) oraz Odpowiedzialna Produkcja i Konsumpcja (12).

Rozszerzona odpowiedzialność za społeczeństwo

Cavatina z dużą uwagą traktuje swoją odpowiedzialność za jakość życia i wsparcie rozwoju społeczeństw przede wszystkim w miastach, w których tworzy swoje projekty. Grupa jest aktywna w obszarach związanych z edukacją, zdrowiem, kulturą i sztuką. Przykładem działania z myślą nie tylko o klientach, ale i lokalnej społeczności jest nowatorski projekt zrealizowanego już budynku Cavatina Hall, który powstał w ramach większej koncepcji rewitalizacji kluczowych przestrzeni w Bielsku-Białej. Przy wsparciu Cavatina Holding i fundacji Fiducia działa również Holistic Think Tank – zespół ekspertów poszukujących odpowiedzi na pytanie, czym jest nowoczesna edukacja i propagujących nowe idee oraz systemy organizacji edukacji, czy też projekt o charakterze kulturotwórczym: Cavatina Film Production, zajmujący się produkcją i promocją niezależnego kina.Przejawem odpowiedzialnego myślenia o rozwoju miast jest projektowanie nie tylko inwestycji biurowych, ale przede wszystkim miastotwórczych projektów typu mixed-use. Odpowiedni, przemyślany dobór funkcji może być świetnym katalizatorem pozytywnych zmian w danej okolicy.W aspektach związanych z wpływem działań Cavatiny na społeczeństwo, firma odnosi się do celów: Dobre Zdrowie i Jakość Życia (3), Dobra Jakość edukacji (4), Równość Płci (5) oraz Wzrost Gospodarczy i Godna Praca (8).

Misja zrównoważonego zarządzania

Naszą kulturę korporacyjną tworzymy zgodnie z ideą zrównoważonego podejścia do zarządzania organizacją, która zapewni nam utrzymanie pozycji jednego z największych deweloperów powierzchni biurowych w Polsce oraz pozwoli kontynuować misję bycia w gronie firm wytyczających szlaki w branży w przyczynianiu się do osiągania celów zrównoważonego rozwoju”, powiedział Rafał Malarz, Prezes Zarządu Cavatina Holding.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) omawiane w części raportu dot. ładu korporacyjnego to: Wzrost Gospodarczy i Godna Praca (8), Odpowiedzialna Produkcja i Konsumpcja (12) oraz Działania w Dziedzinie Klimatu (13).Realizowane do tej pory działania Grupy Cavatina to dobry punkt wyjścia do pragmatycznego spojrzenia w przyszłość i stawiania sobie jeszcze ambitniejszych celów związanych z transformacją i dekarbonizacją branży, wyzwaniami związanymi z ochroną środowiska, zaangażowaniem społecznym i ładem korporacyjnym, aby przyczynić się do osiągnięcia zakładanej w ramach Unii Europejskiej neutralności klimatycznej Europy do 2050 r.Raport ESG Grupy Cavatina Holding dostępny jest na stronie internetowej firmy tutaj >>

GRI (ang. Global Reporting Initiative) to wytyczne będące międzynarodowym wzorcem raportowania pozafinansowego – związanego z odpowiedzialnością biznesu oraz zrównoważonym rozwojem firm. Ramowe Zasady Raportowania GRI w zakresie ekonomicznych, środowiskowych i społecznych aspektów działania danej organizacji mogą być stosowane przez podmioty z różnych sektorów, o różnej wielkości zatrudnienia i działające w różnych lokalizacjach.

Grupa Kapitałowa Cavatina Holding S.A. jest największym polskim deweloperem powierzchni biurowych. Grupa prowadzi działalność w dużych miastach w Polsce. Realizowane przez Grupę projekty wyróżniają się unikalną architekturą, nagradzaną w polskich i międzynarodowych konkursach oraz wysoką jakością wykończenia. Grupa Kapitałowa Cavatina Holding S.A. kładzie nacisk na zrównoważone budownictwo, a także komfort i bezpieczeństwo użytkowników jej biur, co znajduje potwierdzenie w otrzymanych certyfikatach BREEAM oraz WELL Health & Safety Rating. Grupa przywiązuje dużą wagę do miastotwórczej roli swoich projektów, dbając o ich naturalne wpasowanie w istniejącą tkankę miejską i zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności.

© ℗ Licencja Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora. W przypadku zawinionego naruszenia praw autorskich sprawca będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.

Celem publikacji jest przybliżenie tematyki inwestowania w nieruchomości komercyjne lub mieszkaniowe. Treści umieszczone w artykule są indywidualnymi interpretacjami i poglądami jego autora. Nie stanowią one porad podatkowych ani prawnych. Ekspert nie opisuje całościowo stanu prawnego, ani faktycznego związanego z prezentowaną tematyką, nie świadczy pomocy prawnej i nie ponosi odpowiedzialności za możliwe konsekwencje działań podjętych w oparciu o dostarczone w niej informacje. W celu uzyskania wyczerpujących informacji lub porady prawnej, prosimy o kontakt z Ekspertem.

ZOSTAŃ W TEMATYCE BIUROWCÓW

Powiązane artykuły

BIURA W ZABYTKACH?

Technologie w nieruchomościach

ROCZNIK 2023

Nie można kopiować treści tej strony.