-5.1 C
Warszawa
czwartek, 18 lipca, 2024

Na hasło WAKACJE10 w okresie 01.07.2024-31.08.2024 r. na zamknięte szkolenia w firmach 10% zniżki!

Co o Silversach w pracy uważają Zetki? Wyniki badania opinii

Strona głównaZarządzanie NieruchomościamiRynek pracyCo o Silversach w pracy uważają Zetki? Wyniki badania opinii

TO CIĘ MOŻE ZAINTERESOWAĆ

Stereotypowe postrzeganie 50-latków na rynku pracy jest faktem. Siła rażenia krzywdzących opinii łagodnieje zwykle po doświadczeniu pracy w międzypokoleniowym zespole.Okazuje się że aż 70 proc. przedstawicieli generacji Zet już miało w zawodowym życiu styczność z Silversami. W badaniu zrealizowanym przez Minds&Roses na zlecenie OLX Praca narzekają przede wszystkim na trudne nawyki starszych kolegów, ale doceniają za doświadczenie, które przekłada się na efektywność ich pracy.

Zetki oceniają rzeczywistość bardzo racjonalnie, choć widać, że ich relacje z Silversami są na początku drogi. Na poziomie zawodowym dopiero się poznają i wydaje się, że przedstawiciele pokolenia Zet wciąż mają w tych relacjach dość zachowawcze podejście. 

– Ciągle jednak niemal co trzeci aktywny zawodowo przedstawiciel generacji Zet nie miał do czynienia z Silversami na swojej profesjonalnej ścieżce i, mimo że wyraźnie deklaruje otwartość na taką współpracę, to zdarza się postrzegać ich bardziej stereotypowo, niż robią to przedstawiciele starszych generacji – mówi Łukasz Borowicz, rzecznik OLX Praca. – Możliwe jednak, że ta ostrożność jest wzajemna. Wystarczy spojrzeć na liczbę raportów na temat pokolenia Zetek w pracy, które też zbudowały pewien wizerunek przedstawicieli tego pokolenia w oczach innych grup pracowników.

Zetki na wyzwania Silversów patrzą z dystansem

Trzech na czterech Silversów zapytanych o to, czy ich sytuacja na rynku pracy jest gorsza od młodszych pokoleń bardzo wyraźnie to potwierdziło, a zaledwie 4 proc. zaprzeczyło. Dla Zetek ten trud Silversów na rynku pracy wcale nie jest tak oczywisty. Nadal jednak nieco ponad połowa dostrzega problem w znalezieniu pracy przez generację 50+ i za główną przyczynę wskazuje wyraźną preferencję pracodawców do zatrudniania osób młodszych (prawie 40 proc.). 

Warto pamiętać, że według wyników eksperymentu terytorialnego „Ageizm w Polsce” zrealizowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny, doświadczonym pracownikom proces poszukiwania zatrudnienia zajmuje średnio pół roku dłużej, a aż 9 na 10 CV pozostaje bez odpowiedzi.  

Brak negatywnych doświadczeń związanych z pracą, a może nieco bardziej idealistyczne postrzeganie rzeczywistości powodują, że według najmłodszego pokolenia na rynku pracy w rekrutacji wiek nie ma znaczenia, bo liczą się kwalifikacje. Z taką tezą zgodziło się niespełna 40 proc. Zetek i zaledwie co czwarty Silvers. Skąd ten dysonans? Niewątpliwie można upatrywać go w zawodowych doświadczeniach, które dla pracowników po 50-tce często bywają bolesne. Zaledwie co dziesiąty z nich twierdzi, że na rynku pracy jest wiele ofert pasujących do ich grupy wiekowej. Zetek uważających podobnie jest dwukrotnie więcej.

– Od dnia startu kampanii „Zawód po 50-tce to już tylko uczucie” w OLX Praca obserwowaliśmy wyraźny wzrost popularności parametru „Zapraszamy seniorów” wśród poszukujących. Dziennie było ich nawet 10 razy więcej niż przed rozpoczęciem komunikacji, choć na efekty w postaci wyraźnego wzrostu liczby ogłoszeń pewnie przyjdzie nam jeszcze poczekać. Potencjalną przeszkodą dla pracodawców pozostaje postrzeganie określenia „senior”, które utożsamiają raczej z emerytem poszukującym dodatkowego źródła dochodów, niż silversem, przed którym jeszcze kilka a nawet kilkanaście lat pracy na pełnych obrotach – tłumaczy Łukasz Borowicz.

Silvers i senior to nie to samo

Potencjalnie to właśnie w tym obszarze tkwią korzenie stereotypowego postrzegania Silversów. Według wspomnianego już badania Minds&Roses zrealizowanego na zlecenie OLX Praca Silversi:

 • oczekują zbyt dużego lub nieuzasadnionego szacunku do siebie w miejscu pracy (TAK: Gen Z: 39 proc., Silversi 14 proc.)
 • pracują wolniej (TAK: Gen Z: 33 proc., Silversi 15 proc.)
 • niechętnie poszerzają zakres obowiązków (TAK: Gen Z: 29 proc. Silversi 21 proc.)
 • są mniej uważni (TAK: Gen Z: 20 proc, Silversi 8 proc.)
 • mniej angażują się w pracę niż młodsi (TAK: Gen Z: 18 proc, Silversi 8 proc.)

W przypadku powyższego zestawienia opinii Zetek i Silversów istotne pozostaje również zwrócenie uwagi na jeszcze jeden fakt. Otóż niespełna połowa przedstawicieli młodszego pokolenia w swoich ankietach zaznaczała odpowiedź neutralną, którą należy interpretować jako „nie wiem”, „nie mam zdania”, „trudno powiedzieć”. Wyjątkiem było pytanie dotyczące szacunku w miejscu pracy, tu co trzecia Zetka udzieliła neutralnej odpowiedzi. 

Szacunek i… stereotypy

Pomimo utrwalonego w społeczeństwie stereotypowego postrzegania Silversów, przedstawiciele generacji Zet wierzą, że ich starsi koledzy z pracy są potrzebni na rynku (60 proc.) i tylko niewielki ułamek określa się jako przeciwników tej tezy. Prawie połowa młodych pracowników utrzymuje, że zatrudniający powinni w większym stopniu przykładać wagę do rekrutowania osób 50+, bo te wprowadzają do firm różnorodność, która sprzyja efektywności pracy.

Za co Zetki podziwiają Silversów?

 1. 49% – Doświadczenie przekładające się na efektywność pracy
 2. 44% – Lojalność wobec pracodawcy 
 3. 44% – Sumienność
 4. 40% – Zaangażowanie
 5. 39% – Stabilność i przewidywalność 

Czego w Silversach nie lubią Zetki?

 1. 53% – Trudne do zmiany nawyki 
 2. 40% – Niskie kompetencje technologiczne 
 3. 39% – Niskie kompetencje językowe 
 4. 39% – Niska sprawność fizyczna 
 5. 26% – Wolne tempo pracy 

Międzypokoleniowe zespoły to klucz do przyszłości

Wnioski z badania potwierdzają szereg rozbieżności, czasem nieznacznych, między generacjami Zetek i Silversów w miejscu pracy. Mimo otwartości na współpracę, relacje pozostają w fazie kształtowania się. Trudności napotykane przez osoby 50+ na rynku pracy są widoczne, jednak inicjatywy, takie jak kampania „Zawód po 50-tce…”, mogą przyczynić się do zmian. Eliminacja stereotypów i promowanie różnorodności pokoleniowej to klucz do budowania silniejszych zespołów. Praca nad zrozumieniem i szacunkiem w miejscu pracy to priorytet dla pracodawców i społeczeństwa.

© ℗ Licencja Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora. W przypadku zawinionego naruszenia praw autorskich sprawca będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.

Celem publikacji jest przybliżenie tematyki inwestowania w nieruchomości komercyjne lub mieszkaniowe. Treści umieszczone w artykule są indywidualnymi interpretacjami i poglądami jego autora. Nie stanowią one porad podatkowych ani prawnych. Ekspert nie opisuje całościowo stanu prawnego, ani faktycznego związanego z prezentowaną tematyką, nie świadczy pomocy prawnej i nie ponosi odpowiedzialności za możliwe konsekwencje działań podjętych w oparciu o dostarczone w niej informacje. W celu uzyskania wyczerpujących informacji lub porady prawnej, prosimy o kontakt z Ekspertem.

ZOSTAŃ W TEMATYCE MARKETINGU NIERUCHOMOŚCI

BRANDING W NIERUCHOMOŚCIACH

GRZESZKI MARKETINGOWE

MARKETING NIERUCHOMOŚCI

WSPÓŁPRACA REDAKTORSKA Z IREE

ROCZNIKI INVESTOR REE

ROCZNIK 2023

Nie można kopiować treści tej strony.