-5.1 C
Warszawa
środa, 17 lipca, 2024

Na hasło WAKACJE10 w okresie 01.07.2024-31.08.2024 r. na zamknięte szkolenia w firmach 10% zniżki!

Czy ekologiczne budownictwo się opłaca? Deweloper odpowiada

Strona głównaOchrona środowiskaCzy ekologiczne budownictwo się opłaca? Deweloper odpowiada

TO CIĘ MOŻE ZAINTERESOWAĆ

Aż 83% młodych ludzi podkreśla, że ekologia ma dla nich duże znaczenie, a ponadto będzie istotnym kryterium przy wyborze ich przyszłego lokum[1]. W związku z tym już wkrótce ekologiczne budownictwo nie będzie wynikało jedynie z obowiązujących przepisów czy też indywidualnego poczucia odpowiedzialności deweloperów. W przyszłości, gdy na rynek nieruchomości na szeroką skalę wkroczą przedstawiciele generacji Z, zastosowanie prośrodowiskowych rozwiązań w budownictwie będzie miało fundamentalne znaczenie dla zaadresowania priorytetowych oczekiwań konsumentów.

Młodzi ludzie wkraczają na rynek nieruchomości

Świadomość ekologiczna młodego pokolenia plasuje się na stosunkowo wysokim poziomie i konsekwentnie rośnie. Liczba entuzjastów ekologicznych rozwiązań w 2023 r. wzrosła o 9% w stosunku do poprzedniego roku[2]. Świadomość globalnych wyzwań klimatycznych i społecznych, a tym samym chęć życia z poszanowaniem otaczającego świata przekłada się również na aspekt mieszkaniowy. Odpowiednia charakterystyka budynku i jego otoczenia już dziś jest wymieniana jako istotne kryterium zakupowe. Deklaruje to blisko 83% ankietowanych osób z generacji Z[3]. W związku z tym w kilkuletniej perspektywie na zainteresowaniu istotnie zyskają osiedla, które pozwolą ich mieszkańcom kształtować prośrodowiskowe nawyki, a także zostały zrealizowane w odpowiedzialny sposób. Dziś wśród najważniejszych rozwiązań ekologicznego budownictwa wymieniane są m.in. energooszczędne przestrzenie wykorzystujące odnawialne źródła energii oraz przyjazne dla środowiska materiały, z których zbudowana jest inwestycja[4].

Budownictwo zawsze musi być dostosowane do rzeczywistych potrzeb konsumentów. Dlatego w nowopowstałych inwestycjach standardem powinny być m.in. zintegrowane systemy smart home, które umożliwiają efektywne zarządzenie zużyciem energii i zasobów. Dzięki nowoczesnym technologiom, takim jak np. inteligentne termostaty czy oświetlenie LED sterowane aplikacją, mieszkańcy mogą precyzyjnie kontrolować i optymalizować swoje wydatki związane z eksploatacją mieszkania. Automatyzacja tych procesów nie tylko zwiększa komfort codziennego życia, ale także pozwala na redukcję generowanych kosztów, czyniąc ekologiczne zamieszkiwanie nie tylko bardziej zrównoważonym, ale również ekonomicznie opłacalnym – mówi Dawid Wrona, Chief Operating Officer w Archicom.

Ekologiczne budownictwo z perspektywy dewelopera

Idea ekologicznego budownictwa rozpoczyna się już na etapie planowania i projektowania inwestycji, gdzie uwzględniane są najnowsze trendy sprzyjające zrównoważonej urbanistyce. Coraz większą popularność zdobywa koncepcja miast 15-minutowych, która zakłada niemal nieograniczony dostęp do niezbędnych w codziennym życiu usług i udogodnień. Dzięki temu w danej lokalizacji zmniejsza się intensywność korzystania z samochodów, co z kolei ogranicza emisję spalin i negatywny wpływ na jakość powietrza. Współczesne projekty mixed-use, łączące funkcje mieszkaniowe, komercyjne, biurowe i rekreacyjne w jednym miejscu, również przyczyniają się do zmniejszenia konieczności długich podróży, a przy okazji aktywizują lokalne społeczności.

Aktualnie kluczowym elementem nowoczesnego, ekologicznego budownictwa jest prefabrykacja. Gotowe komponenty żelbetowe oraz drewniane, które są produkowane w warunkach fabrycznych, wpływają na szybkość realizacji inwestycji, a co za tym idzie minimalizują ilość zanieczyszczeń i odpadów, które są produkowane w procesie budowy. Coraz większą rolę odgrywa także magazynowanie energii, które pozwala na efektywne wykorzystanie jej odnawialnych źródeł, m.in. instalacji fotowoltaicznych. Dzięki tego rodzaju systemom możliwe jest przechowywanie nadwyżek wytworzonej energii i ich późniejsze wykorzystanie, co zwiększa niezależność energetyczną budynków oraz obniża koszty eksploatacji dla mieszkańców. Choć z perspektywy ekonomicznej innowacyjne rozwiązania niekiedy wymagają większych nakładów finansowych, inwestycja długofalowo zawsze się zwraca – zarówno z perspektywy deweloperów, jak i przyszłych mieszkańców ekologicznych budynków – dodaje Dawid Wrona.

Budownictwo odpowiada za około 38% globalnych emisji dwutlenku węgla na świecie. Największa część śladu węglowego (około 28%) wynika z eksploatacji budynku, pozostała część to tzw. wbudowany ślad węglowy, a więc wynikający z procesu powstawania obiektu[5]. Aby skutecznie redukować emisję CO2 i osiągać realne oszczędności, konieczne jest wprowadzanie zrównoważonych praktyk na każdym etapie cyklu życia budynku – od jego projektowania i budowy, aż po codzienną eksploatację.

Ekologiczne budownictwo staje się nie tylko standardem wynikającym z przepisów, ale przede wszystkim jest odpowiedzią na rosnące oczekiwania rynku, zwłaszcza młodych i świadomych ekologicznie klientów. Inwestycje w zrównoważone technologie i rozwiązania przynoszą korzyści zarówno środowiskowe, jak i ekonomiczne, tworząc przestrzenie przyjazne dla planety i korzystne dla mieszkańców. Troska o środowisko idzie w parze z oszczędnościami, co przynosi obopólne korzyści zarówno dla deweloperów, jak i użytkowników.


[1] Wyniki badania pt. „Młodzi a technologia” opublikowane w Barometrze Archicom pt. „Wyjątkowo Mieszkać” w 2024 r.

[2] Wyniki badania „EKO Barometr 2023 – jak Polacy podchodzą do ekologii” przeprowadzonego przez Instytut Badawczy SW Research

[3] Wyniki badania pt. „Młodzi a technologia” opublikowane w Barometrze Archicom pt. „Wyjątkowo Mieszkać” w 2024 r.

[4] Tamże

[5] Tamże

© ℗ Licencja Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora. W przypadku zawinionego naruszenia praw autorskich sprawca będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.

Celem publikacji jest przybliżenie tematyki inwestowania w nieruchomości komercyjne lub mieszkaniowe. Treści umieszczone w artykule są indywidualnymi interpretacjami i poglądami jego autora. Nie stanowią one porad podatkowych ani prawnych. Ekspert nie opisuje całościowo stanu prawnego, ani faktycznego związanego z prezentowaną tematyką, nie świadczy pomocy prawnej i nie ponosi odpowiedzialności za możliwe konsekwencje działań podjętych w oparciu o dostarczone w niej informacje. W celu uzyskania wyczerpujących informacji lub porady prawnej, prosimy o kontakt z Ekspertem.

ZOSTAŃ W TEMATYCE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Pozwolenia konserwatorskie w relacji do innych decyzji inwestycyjnych

Pozwolenia konserwatorskie dotyczą głównie zabytków wpisanych do rejestru zabytków (ruchomych, nieruchomych, archeologicznych). Odnoszą się również do otoczenia zabytków. Organy właściwe do wydania pozwoleń konserwatorskich,...

MATERIAŁY BUDOWLANE

BUDOWNICTWO

POZWOLENIA NA BUDOWĘ

PRZEGLĄDY TECHNICZNE

PROPTECH

ROCZNIK 2023

Nie można kopiować treści tej strony.