-5.1 C
Warszawa
czwartek, 18 lipca, 2024

Na hasło WAKACJE10 w okresie 01.07.2024-31.08.2024 r. na zamknięte szkolenia w firmach 10% zniżki!

Strona głównaPublikacjeEKSPERTYZA DEWELOPERSKA. Jak zwiększać powierzchnie sprzedawanych lokali mieszkalnych, biurowych i handlowych?
EKSPERTYZA
E-BOOK
Ekspertyza Deweloperska
ASPEKT I

Eliminuje problemy z kupującymi lokale i urzędnikami

ASPEKT II

Średnio dla lokalu 60m² generuje o 2-2,5 m² większe powierzchnie.

EKSPERTYZA
E-BOOK
Ekspertyza Deweloperska
ASPEKT I

Eliminuje problemy z kupującymi lokale i urzędnikami

ASPEKT II

Średnio dla lokalu 60m² generuje o 2-2,5 m² większe powierzchnie.

Ekspertyza deweloperska – Jak zwiększać powierzchnie sprzedawanych lokali mieszkalnych, biurowych i handlowych?

EKSPERTYZA DEWELOPERSKA

Jak zwiększać powierzchnie sprzedawanych lokali mieszkalnych, biurowych i handlowych w budynkach mieszkalnych na pierwotnym?

Autorem jest Adrian Hołub – 17-letni praktyk obsługujący polskie i międzynarodowe firmy z rynku nieruchomości i pierwszy Biegły Sądowy z zakresem opiniowania: określanie powierzchni użytkowych, powierzchni mieszkań,  powierzchni zabudowy, powierzchni do celów podatku od nieruchomości, powierzchni całkowitych,  powierzchni najmu, powierzchni w dokumentacji do pozwolenia na budowę, samodzielności lokali; wykładowca 4 uczelni w zakresie zarządzania powierzchniami w budynkach (najem, sprzedaż podatki). Opracował „Ekspertyzę deweloperską” wyjaśniającą deweloperom wszystkie pojęcia i trudności związane z powierzchniami przy inwestycji. Wypracował gotowe rozwiązania, jakie trzeba wprowadzić w umowach, kartach lokali, prospektach informacyjnych, aktach notarialnych tak, aby zarobić znacznie więcej na inwestycji, być transparentnym wobec kupującego i zgodnym z obowiązującym prawem.

Średnio dla lokalu 60m² generujE o 2-2,5 m² większe powierzchnie.

Dzięki tej strategii deweloperzy nie muszą na siłę udowadniać, że;

 • wliczanie powierzchni pod ściankami, wnękami, szachtami do powierzchni użytkowej jest zgodne z prawem – bo nie jest zgodne z prawem.
 • utrzymywanie stanowiska, że ścianki działowe są ścianami do demontażu – bo zgodne z prawem nie są do demontażu bez wykonywania typowych prac budowlanych.
 • utrzymywanie stanowiska, że jest błąd w tłumaczeniu normy – zgodnie z Konstytucją obwiązuje nas w prawie język polski.
 • posługiwanie się niewłaściwymi normami do celów liczenia powierzchni użytkowej lokali – trzema działającymi obecnie równolegle w zależności od daty rozpoczęcia projektu normami są PN-ISO 9833:1997 oraz PN-ISO 9836:2015-12 oraz PN-ISO 9836:2022-07.
 • w dniu 19/09/2020 weszła w życie norma PN-ISO 9836:2015-12
 • w dniu 18/07/2022 opublikowano nową normę PN-ISO 9836: 2022-07, która od tego czasu obowiązuje w projektach
 • błędne tworzenie metryczek lokali – przekłamywanie powierzchni użytkowych jest nielegalne i deweloperzy przegrywają rozprawy sądowe!
 • błędne zapisy w zakresie powierzchni w umowach sprzedaży – prawnicy nie znają się na aspektach powierzchni w polskich przepisach.
 • błędne liczenie powierzchni lokali handlowych w budynkach mieszkaniowych – rynek lokali komercyjnych rządzi się swoimi prawami. Liczenie lokali handlowych według standardów mieszkaniowych zaniża sprzedawane powierzchnie o 7-9%.

Ekspertyza deweloperska eliminuje wszystkie powyżej opisane błędy i daje inne PROSTSZE ROZWIĄZANIE. Rozwiązanie, które zastosowało już wielu deweloperów z różnych regionów Polski.

NA TYCH ZASADACH Deweloperzy SPRZEDAJĄ
~500 LOKALI ROCZNIE.

Najważniejsze dla inwestora

Ekspertyza zawiera

 • Gotowe zapisy do prospektu deweloperskiego, które zwiększają powierzchnie mieszkań, domów oraz zabezpieczają Cię przed wszelkimi roszczeniami i pozwami sądowymi ze strony kupujących.
 • Gotowe zapisy do reklamowej metryczki lokalu oraz metryczki powstałej w wyniku inwentaryzacji po wybudowaniu mieszkań, domów i lokali komercyjnych.
 • Gotowe zapisy w zakresie powierzchni do aktu notarialnego przenoszącego prawa własności.
 • Gotowe regułki do celów sprzedaży i działów marketingu
 • Przykłady graficzne rzutów lokali z zasadami liczenia powierzchni.
 • Zasady wyliczania powierzchni (antresole, schody, ścianki działowe, wnęki okienne, przejścia drzwiowe itd.)
 • Wywód prawny (konsekwencję rozumowania kolejnych ustaw, norm w zakresie liczenia powierzchni).

Współpraca Gwarantowana w ramach zakupu Ekspertyzy:

 • Przekazanie E-booka „Ekspertyza deweloperska” w wersji PDF (czytaj szczegóły techniczne PDF niżej).
 • Konsultacje telefoniczne lub online z zespołem dewelopera w zakresie powierzchni (inwestor, prawnik, architekt, dział sprzedaży, notariusz).
 • Obsługa telefoniczna kupujących lokale, jeśli zajdzie potrzeba wyjaśnienia kupującemu zasad liczenia powierzchni (zdarza się sporadycznie).
 • Audyt wprowadzonych zasad w metryczkach lokali, aktach notarialnych, prospektach deweloperskich.
 • Dostaniesz telefony do kilku deweloperów, którzy wdrożyli powyższe zasady i sami Ci potwierdzą ile więcej zarobili dzięki zaimplementowaniu tej wiedzy do modelu biznesowego w zakresie sprzedaży lokali. Wejdziesz na ich strony www i zobaczysz, że faktycznie sprzedają na tych zasadach!

Współpraca rozszerzona po zakupie Ekspertyzy (opcjonalnie):

Ponadto w ramach odrębnego zlecenia/zleceń dla Twoich inwestycji możemy:

 • Wyliczyć powierzchnię każdego lokalu według zasad Ekspertyzy Deweloperskiej (każdy lokal z podziałem na piętra przedstawiony na rzutach w wersji PDF).
 • Wykonać zestawienie tabelaryczne powierzchni z podziałem na lokale, piętra w Excel;
 • Przygotować karty lokali / metryczki lokali do celów sprzedaży;
 • Wykonać prospekt deweloperski (około 40-60 stron treści czcionka 9).

koszt ekspertyzy zwróci ci się W pierwszej inwestycji!

Zamieszczamy poniżej przydatne linki, a jeśli pojawią się pytania w powyższym temacie, to proszę śmiało pisać lub dzwonić. Możliwe jest również poprowadzenie szkolenia w powyższym zakresie w Państwa firmie. Zapraszamy do współpracy. Adrian Hołub 608 577 042, adrian.holub@geodetic.co 

Spis ekspertyzy (60 stron A4)

I. WSTĘP

II. PODZIAŁ OGÓLNY NORM POMIARU POWIERZCHNI

II.1. Podział norm polskich i zagranicznych.
II.2. Akty prawne do celów projektowych przy pozwoleniach na budowę.
II.3. Akty prawne do celów sprzedaży lokali na rynku pierwotnym.
II.4. Akty prawne do celów pomiaru powierzchni do celów podatkowych.
II.5. Dualizm powierzchni użytkowej w przepisach.
II.6. Normy pomiaru powierzchni rekomendowane do celów najmu.

III. POWIERZCHNIA LICZONA DO SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKANIOWYCH NA RYNKU PIERWOTNYM.

III.1. Liczenie powierzchni lokali jako „powierzchnia użytkowa” zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997 czy normą PN-ISO 9836:2015-12 czy normą PN-ISO 9836:2022-07?
III.2. Czym jest powierzchnia konstrukcji według PN-ISO 9836:1997 i PN-ISO 9836:2015-12 i PN-ISO 9836:2022-07?
III.3. Wliczanie powierzchni ścianek działowych, szachtów, wnęk okiennych i przejść drzwiowych do powierzchni użytkowej zdefiniowanej w PN-ISO 9836:1997.
III.4. Które podejście jest zgodne z prawem?
III.5. Jakie akty prawne mówią o powierzchni lokalu?.
III.6. Ustawa deweloperska.
III.7. Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 z późn. zm.
III.8. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
III.9. Mieszkanie „bez ścian” versus zaświadczenie o samodzielności lokalu z wydziału architektury.
III.10. Podatek od nieruchomości w kontekście dobudowanych ścian działowych.
III.11. Kilka istotnych pojęć w zakresie powierzchni.
1) PN-ISO 9836:1997 – właściwości użytkowe w budownictwie, określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
2) PN-ISO 9836:1997 – powierzchnia kondygnacji netto.
3) PN-ISO 9836:1997  powierzchnia użytkowa podstawowa a pomocnicza.
4) PN-ISO 9836:1997  powierzchnia ze względu na stopień przykrycia i zamknięcia.
5) PN-ISO 9836:1997 powierzchnia konstrukcji.
6) PN-ISO 9836:1997 powierzchnia wewnętrzna lokalu.
7) PN-ISO 9836:1997 powierzchnia całkowita.
8) Norma PN-ISO 9836:2015-12 obowiązkowa w projektach budowlanych od 19.09.2020 r.
9) „Powierzchnia użytkowa” w domu jednorodzinnym / bliźniaku / segmencie.
III.12. Jak mierzyć schody?
III.13. Antresola gratis – przepisy czy chwyt marketingowy?
III.14. Balkony i tarasy – jak je sprzedawać?
III.15. Powierzchnia użytkowa do wyceny pod kredyt bankowy.
III.16. Ustawa prawo geodezyjne odwołuje się do rozporządzenia w sprawie EGIB (ewidencja gruntów i budynków).
III.17. Ustawa o ochronie praw lokatorów (mieszkania gminne)
III.18. Metryczka lokalu – co powinna zawierać?
III.19. Norma PN-ISO 9836:2015-12, jako podstawa sprzedaży lokalu?
III.20. Podsumowanie działu.
III.21. Chaos wywołany funkcjonowaniem trzech norm pomiaru powierzchni w projektach (Norma PN-ISO 9836:1997 i PN-ISO 9836:2015-12 i PN-ISO 9836:2022-07)

IV. POWIERZCHNIA LICZONA DO SPRZEDAŻY LOKALI BIUROWYCH LUB USŁUGOWYCH LUB HANDLOWYCH 

IV.1. Czy deweloper ma obowiązek stosowania powierzchni użytkowej przy sprzedaży lokali komercyjnych?.
IV.2. Jak zdefiniować powierzchnię sprzedaży lokalu biurowego/usługowego?.
IV.3. Redukcje powierzchni ze względu na wysokość lokali handlowych i usługowych.
IV.4. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991r z późn. zm.
IV.5. Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków z dnia 29 marca 2001r
IV.6. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmiennie Kodeksu cywilnego. 
IV.7. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowalnego z dnia 13 września 2018r
IV.8. Rozporządzanie w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 17 lipca 2015r
IV.9. Podsumowanie działu.

V. CZY JEST OBLIGATORYJNOŚĆ STOSOWANIA NORM POLSKICH?

VI. NAJWAŻNIEJSZE KONKLUZJE Z EKSPERTYZY.

VI.1 „Wyciskaj” powierzchnie łącznie z balkonami, tarasami, antresolami, powierzchniami pod ścinkami działowymi, słupami, szachtami i kominami.
VI.2 „Powierzchnia sprzedaży” czy „powierzchnia użytkowa” czy „powierzchnia wewnętrzna”?.
VI.3 Nieoceniona rola architekta na etapie projektu – prawidłowe wymiarownie.
VI.4 Komentarz z roku 2002 do normy PN-ISO 9836:1997 zaskoczeniem deweloperów.
VI.5 Powoływanie się na błędne informacje.
VI.6 Powoływanie się na niewłaściwe definicje.
VI.7 Co na to wytyczne banków?
VI.8 Czy notariusz sprawdza zgodność umowy z przepisami?
VI.9 Kto się podkłada? – geodeci pozywani do sądów.
VI.10 Kto uporządkuje chaos prawny?
VII.11 Pozwy sądowe za wliczanie powierzchni pod ścianami.

Autor Ekspertyzy
Adrian Hołub

CRE Advisor, Geodetic Board Member, Investor, Court Expert, Author, Lecturer

 • doradza deweloperom mieszkaniowym i komercyjnym od 17 lat
 • pomierzył +8 mln mpowierzchni
 • szkoli corocznie +1000 osób
 • wygłosił +200 prelekcji
 • opublikował +250 artykułów
 • otrzymał +100 referencji, nagród i wyróżnień
 • współpracuje na stałe z +250 Partnerami polskimi i międzynarodowymi
 • wykłada na 4. uczelniach
 • z jego opinii do wyroków sądowych korzystają sędziowie
 • biegły sądowy w zakresie powierzchni w procesach inwestycyjnych
 • od grudnia 2022 r. członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Zdradzamy tajniki Ekspertyzy

Zasady sprzedaży Ekspertyzy

Przeczytaj zanim się zdecydujesz

Klient zgłasza chęć zakupu Ekspertyzy przez formularz zamówienia;
Adrian Hołub dzwoni do Klienta (na wskazany w formularzu numer) w celu poinformowania co zawiera ekspertyza, jak należy ją wdrażać, jakie daje korzyści i informuje o cenie (zawsze chcemy mieć pewność czy ta wiedza jest przydatna Klientowi). Wysłanie formularza nie wiąże się z koniecznością zakupu E-booka;

Jeśli jest akceptacja ze strony Klienta, na wskazane dane wystawiona zostaje faktura przez GEODETIC, faktura zostaje wysłana na podany w formularzu adres e-mail. Klient opłaca ją w całości (wysłanie potwierdzenia przelewu może przyspieszyć realizację zamówienia);
Ekspertyza jest przekazywana wyłącznie w formie elektronicznej;
Ekspertyza opatrzona jest indywidualnym kodem QR i znakiem wodnym przypisanym danemu Klientowi. Kod QR i znak wodny umieszczane są na każdej stronie opracowania;
Udostępniamy plik mailowo wyłącznie osobom, które zostały zgłoszone przez Klienta (nazwisko, mail). Rozpowszechnianie ekspertyzy deweloperskiej innym osobom, a w szczególności osobom i podmiotom spoza firmy / organizacji, która zakupiła Produkt jest zabronione i stanowić będzie naruszenie praw autorskich;
Plik pdf posiada blokadę przed drukiem;
Plik pdf posiada blokadę przed kopiowaniem treści;
Plik pdf umożliwia zaznaczanie tekstu oraz dodawanie komentarzy;
Otwarcie pliku pdf następuje przez indywidualnie hasło dostępu.
W przypadku zmiany przepisów otrzymasz zaktualizowany plik.

Nie wiesz jak liczyć powierzchnię lokalu przy sprzedaży?

Za 24h możesz mieć ekspertyzę

Niniejsza ekspertyza jest chroniona prawem autorskim. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania, drukowania i cytowania w jakiejkolwiek formie bez zgody autora. W przypadku zawinionego naruszenia praw autorskich sprawca będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.

czwartek, 18 lipca, 2024

Nie można kopiować treści tej strony.