-5.1 C
Warszawa
wtorek, 21 września, 2021

Jak zwiększać powierzchnie sprzedawanych lokali mieszkalnych, biurowych i handlowych? Ekspertyza deweloperska.

Strona główna Publikacje Jak zwiększać powierzchnie sprzedawanych lokali mieszkalnych, biurowych i handlowych? Ekspertyza deweloperska.

To Cię zainteresuje

To Cię zainteresuje

Ekspertyza deweloperska – Jak zwiększać powierzchnie sprzedawanych lokali mieszkalnych, biurowych i handlowych?

EKSPERTYZA DEWELOPERSKA

Jak zwiększać powierzchnie sprzedawanych lokali mieszkalnych, biurowych i handlowych w budynkach mieszkalnych na pierwotnym?

Autorem jest Adrian Hołub – 14-letni praktyk obsługujący polskie i międzynarodowe firmy z rynku nieruchomości i pierwszy Biegły Sądowy z zakresem opiniowania: określanie powierzchni użytkowych, powierzchni mieszkań,  powierzchni zabudowy, powierzchni do celów podatku od nieruchomości, powierzchni całkowitych,  powierzchni najmu, powierzchni w dokumentacji do pozwolenia na budowę; wykładowca 4 uczelni w zakresie zarządzania powierzchniami w budynkach (najem, sprzedaż podatki). Opracował „Ekspertyzę deweloperską” wyjaśniającą deweloperom wszystkie pojęcia i trudności związane z powierzchniami przy inwestycji. Wypracował gotowe rozwiązania, jakie trzeba wprowadzić w umowach, kartach lokali, prospektach informacyjnych, aktach notarialnych tak, aby zarobić znacznie więcej na inwestycji, być transparentnym wobec kupującego i zgodnym z obowiązującym prawem.

Średnio dla lokalu 60m² generujĘ o 2-2,5 m² większe powierzchnie.

Dzięki tej strategii deweloperzy nie muszą na siłę udowadniać, że

 • wliczanie powierzchni pod ściankami, wnękami, szachtami do powierzchni użytkowej jest zgodne z prawem – bo nie jest zgodne z prawem.
 • utrzymywanie stanowiska, że ścianki działowe są ścianami do demontażu – bo zgodne z prawem nie są do demontażu bez wykonywania typowych prac budowlanych.
 • utrzymywanie stanowiska, że jest błąd w tłumaczeniu normy – zgodnie z Konstytucją obwiązuje nas w prawie język polski.
 • posługiwanie się niewłaściwymi normami do celów liczenia powierzchni użytkowej lokali – dwiema słusznymi  obecnie normami są PN-ISO 9833:1997 i PN-ISO 9836_2015-12, każda do innych celów.
 • w dniu 19/09/2020 weszła w życie norma PN-ISO 9836:2015-12
 • błędne tworzenie metryczek lokali – przekłamywanie powierzchni użytkowych jest nielegalne i deweloperzy przegrywają rozprawy sądowe!
 • błędne zapisy w zakresie powierzchni w umowach sprzedaży – prawnicy nie znają się na aspektach powierzchni w polskich przepisach.
 • błędnie liczą powierzchnie lokali handlowych – rynek lokali komercyjnych rządzi się swoimi prawami. Liczenie lokali handlowych według standardów mieszkaniowych znacznie zaniża sprzedawane powierzchnie.

Ekspertyza deweloperska eliminuje wszystkie powyżej opisane błędy i daje inne PROSTSZE ROZWIĄZANIE. Rozwiązanie, które zastosowało już wielu deweloperów z różnych regionów Polski. Średnio rocznie na tych zasadach, nasi Klienci sprzedają 1000 lokali. Nie mają oni problemów z kupującymi lokale.

Zamieszczam poniżej przydatne linki, a jeśli pojawią się pytania w powyższym temacie, to proszę śmiało pisać lub dzwonić. Możliwe jest również poprowadzenie szkolenia w powyższym zakresie w Państwa firmie. Zapraszam do współpracy. Adrian Hołub 608 577 042, adrian.holub@geodetic.co 

Spis ekspertyzy (60 stron A4)

I. WSTĘP

II. PODZIAŁ OGÓLNY NORM POMIARU POWIERZCHNI

II.1. Podział norm polskich i zagranicznych.
II.2. Akty prawne do celów projektowych przy pozwoleniach na budowę.
II.3. Akty prawne do celów sprzedaży lokali na rynku pierwotnym.
II.4. Akty prawne do celów pomiaru powierzchni do celów podatkowych.
II.5. Dualizm powierzchni użytkowej w przepisach.
II.6. Normy pomiaru powierzchni rekomendowane do celów najmu.

III. POWIERZCHNIA LICZONA DO SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKANIOWYCH NA RYNKU PIERWOTNYM.

III.1. Liczenie powierzchni lokali jako „powierzchnia użytkowa” zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997 czy norma PN-ISO 9836:2015-12?
III.2. Czym jest powierzchnia konstrukcji według PN-ISO 9836:1997 i PN-ISO 9836:2015-12?
III.3. Wliczanie powierzchni ścianek działowych, szachtów, wnęk okiennych i przejść drzwiowych do powierzchni użytkowej zdefiniowanej w PN-ISO 9836:1997.
III.4. Które podejście jest zgodne z prawem?
III.5. Jakie akty prawne mówią o powierzchni lokalu?.
III.6. Ustawa deweloperska.
III.7. Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 z późn. zm.
III.8. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
III.9. Mieszkanie „bez ścian” versus zaświadczenie o samodzielności lokalu z wydziału architektury.
III.10. Podatek od nieruchomości w kontekście dobudowanych ścian działowych.
III.11. Kilka istotnych pojęć w zakresie powierzchni.
1) PN-ISO 9836:1997 – właściwości użytkowe w budownictwie, określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
2) PN-ISO 9836:1997 – powierzchnia kondygnacji netto.
3) PN-ISO 9836:1997  powierzchnia użytkowa podstawowa a pomocnicza.
4) PN-ISO 9836:1997  powierzchnia ze względu na stopień przykrycia i zamknięcia.
5) PN-ISO 9836:1997 powierzchnia konstrukcji.
6) PN-ISO 9836:1997 powierzchnia wewnętrzna lokalu.
7) PN-ISO 9836:1997 powierzchnia całkowita.
8) Norma PN-ISO 9836:2015-12 obowiązkowa w projektach budowlanych od 19.09.2020 r.
9) „Powierzchnia użytkowa” w domu jednorodzinnym / bliźniaku / segmencie.
III.12. Jak mierzyć schody?
III.13. Antresola gratis – przepisy czy chwyt marketingowy?
III.14. Balkony i tarasy – jak je sprzedawać?
III.15. Powierzchnia użytkowa do wyceny pod kredyt bankowy.
III.16. Ustawa prawo geodezyjne odwołuje się do rozporządzenia w sprawie EGIB (ewidencja gruntów i budynków).
III.17. Ustawa o ochronie praw lokatorów (mieszkania gminne)
III.18. Metryczka lokalu – co powinna zawierać?
III.19. Norma PN-ISO 9836:2015-12, jako podstawa sprzedaży lokalu?
III.20. Podsumowanie działu.
III.21. Chaos wywołany funkcjonowaniem dwóch norm pomiaru powierzchni w projektach (Norma PN-ISO 9836:1997 i PN-ISO 9836:2015-12)

IV. POWIERZCHNIA LICZONA DO SPRZEDAŻY LOKALI BIUROWYCH LUB USŁUGOWYCH LUB HANDLOWYCH 

IV.1. Czy deweloper ma obowiązek stosowania powierzchni użytkowej przy sprzedaży lokali komercyjnych?.
IV.2. Jak zdefiniować powierzchnię sprzedaży lokalu biurowego/usługowego?.
IV.3. Redukcje powierzchni ze względu na wysokość lokali handlowych i usługowych.
IV.4. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991r z późn. zm.
IV.5. Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków z dnia 29 marca 2001r
IV.6. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmiennie Kodeksu cywilnego. 
IV.7. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowalnego z dnia 13 września 2018r
IV.8. Rozporządzanie w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 17 lipca 2015r
IV.9. Podsumowanie działu.

V. CZY JEST OBLIGATORYJNOŚĆ STOSOWANIA NORM POLSKICH?

VI. NAJWAŻNIEJSZE KONKLUZJE Z EKSPERTYZY.

VI.1 „Wyciskaj” powierzchnie łącznie z balkonami, tarasami, antresolami, powierzchniami pod ścinkami działowymi, słupami, szachtami i kominami.
VI.2 „Powierzchnia sprzedaży” czy „powierzchnia użytkowa” czy „powierzchnia wewnętrzna”?.
VI.3 Nieoceniona rola architekta na etapie projektu – prawidłowe wymiarownie.
VI.4 Komentarz z roku 2002 do normy PN-ISO 9836:1997 zaskoczeniem deweloperów.
VI.5 Powoływanie się na błędne informacje.
VI.6 Powoływanie się na niewłaściwe definicje.
VI.7 Co na to wytyczne banków?
VI.8 Czy notariusz sprawdza zgodność umowy z przepisami?
VI.9 Kto się podkłada? – geodeci pozywani do sądów.
VI.10 Kto uporządkuje chaos prawny?
VII.11 Pozwy sądowe za wliczanie powierzchni pod ścianami.

Autor ekspertyzy

Adrian Hołub

CRE Advisor, Geodetic Board Member, Investor, Court Expert, Author, Lecturer

 • doradza deweloperom mieszkaniowym i komercyjnym od 14 lat
 • pomierzył +7 mln mpowierzchni
 • szkoli corocznie +1000 osób
 • wygłosił +100 prelekcji
 • opublikował +100 artykułów
 • otrzymał +100 referencji, nagród i wyróżnień
 • współpracuje na stałe z +250 Partnerami polskimi i międzynarodowymi
 • wykłada na 4. uczelniach państwowych 
 • z jego opinii do wyroków sądowych korzystają sędziowie
 • biegły sądowy w zakresie pomiarów powierzchni

Zdradzamy tajniki Ekspertyzy

Jak liczyć powierzchnię sprzedawanych lokali mieszkalnych i handlowych?

Zasady sprzedaży Ekspertyzy

Klient Zamawia Ekspertyzę poprzez formularz zamówienia;
Klient opłaca fakturę wystawioną przez Geodetic (wysłanie potwierdzenia przelewu może przyspieszyć realizację zamówienia);
Ekspertyza jest przekazywana wyłącznie w formie elektronicznej;
Ekspertyza opatrzona jest indywidualnym kodem QR przypisanym danemu Klientowi. Kod QR umieszczony jest na każdej stronie opracowania;
Udostępniamy plik mailowo wyłącznie osobom, które zostały zgłoszone przez Klienta (nazwisko, mail). Rozpowszechnianie ekspertyzy deweloperskiej i vademecum inwestora innym osobom a w szczególności osobom i podmiotom spoza firmy / organizacji, która zakupiła Produkt jest zabronione i stanowić będzie naruszenie praw autorskich i zawartej umowy;
Plik pdf posiada blokadę przed drukiem;
Plik pdf posiada blokadę kopiowaniem treści;
Otwarcie pliku pdf następuje przez indywidualnie hasło dostępu.
W przypadku zmiany przepisów otrzymasz zaktualizowany plik.

Nie wiesz jak liczyć powierzchnię lokalu przy sprzedaży?

Za 24h możesz mieć ekspertyzę

7000zł netto + 23% VAT

Niniejsza ekspertyza jest chroniona prawem autorskim. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania, drukowania i cytowania w jakiejkolwiek formie bez zgody autora. W przypadku zawinionego naruszenia praw autorskich sprawca będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.

© Wszelkie prawa zastrzeżone

SPONSOROWANE

Powiązane artykuły

Nabywcy doceniają zieleń w inwestycjach – chcą żyć w zgodzie z naturą

Już nie tylko świetna lokalizacja i dobra komunikacja z centrum stanowi ważne kryterium wyboru inwestycji. Dla osób szukających mieszkań równie istotny stał...

White Stone finalizuje zakup terenu na warszawskich Bielanach – to zapowiedź (R)ewolucji tej dzielnicy

Grupa White Stone zakupiła drugą część gruntów na Bielanach w sąsiedztwie Huty Warszawa, przy stacji Metra Młociny – łącznie deweloper ma w...

Polacy chcą mieszkać „inteligentnie”

Zaawansowane nowinki technologiczne nie są już fanaberią najbogatszych. Technologia  nie tyle zmieniła rzeczywistość, co po prostu stała się nową rzeczywistością. Nic więc...

Rynek najmu traci przez home-office

Pandemia koronawirusa wpłynęła na wiele płaszczyzn życia społecznego, w tym na rynek pracy. Na znaczeniu zyskała marginalna dotychczas praca zdalna. Okazało się,...
SPONSOROWANE

Technologie w nieruchomościach

Nowoczesne budownictwo w parze z segregacją. Rozwiązanie Smart City nie tylko dla miast

Nowoczesne budownictwo w parze z segregacją Rozwiązanie Smart City nie tylko dla miast Artykuł publikowany...

Bakteria Legionella w instalacjach budynkowych. Jak jej zapobiec?

Specyfika pracy systemów klimatyzacji, ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, zwłaszcza w starszych, kilkudziesięcioletnich instalacjach, często stanowi pożywkę dla rozwoju bakterii Legionella. Jak...

Paczkomaty® InPost przy budynkach Globalworth

InPost – lider wśród platform dostaw dla e-commerce w Europie – we współpracy z Globalworth, czołowym właścicielem i zarządcą nieruchomości w Europie...

Wentylacja dachu płaskiego, czyli jak przejść przez problem wilgoci suchą stopą

Lato, szczególnie w lipcu i w sierpniu, to najbardziej mokra pora roku w Polsce. Z drugiej strony jesienią i zimą często dochodzi...
SPONSOROWANE

ROCZNIK 2020

Zaniedbania analiz due diligence. Co sprawdzić przed zakupem nieruchomości?

Zaniedbania analiz due diligence. Co sprawdzić przed zakupem nieruchomości? Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real...

Norma PN-ISO 9836:2015-12 obowiązkowa w projektach budowlanych od 19.09.2020r.

Norma PN-ISO 9836:2015-12 obowiązkowa w projektach budowlanych od 19.09.2020r. Nadchodzi chaos w powierzchniach i brzydkie budynki

Nieruchomości komercyjne. Czas na przeorganizowania.

Nieruchomości komercyjne Czas na przeorganizowania Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert

Domki do 35m2 na zgłoszenie. Inwestycja krok po kroku.

Domki do 35m2 na zgłoszenie Inwestycja krok po kroku Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real...
Nie można kopiować treści tej strony.