-5.1 C
Warszawa
środa, 17 lipca, 2024

Na hasło WAKACJE10 w okresie 01.07.2024-31.08.2024 r. na zamknięte szkolenia w firmach 10% zniżki!

Jak mocno podrożały działki w 2023 roku?

Strona głównaNieruchomości mieszkanioweLokale MieszkalneJak mocno podrożały działki w 2023 roku?

TO CIĘ MOŻE ZAINTERESOWAĆ

NBP zapytał deweloperów o wzrost cen działek w 2023 r. oraz wcześniejszych latach. Przedstawiamy odpowiedzi inwestorów mieszkaniowych.

Niestety, w Polsce nadal brakuje szczegółowych, ogólnodostępnych oraz szybko publikowanych informacji cenowych na temat obrotu działkami. Właśnie dlatego musimy posiłkować się między innymi informacjami przekazywanymi przez deweloperów. Narodowy Bank Polski w ramach swojej cyklicznej ankiety niedawno zapytał niemal jedną czwartą rodzimych deweloperów budujących bloki o warunki prowadzenia działalności. Jedno z pytań odnosiło się do cen gruntów pod budownictwo wielorodzinne. Eksperci portalu GetHome.pl postanowili przyjrzeć się wynikom ankiety, które dotyczą właśnie tej kwestii.

Narodowy Bank Polski już od pewnego czasu pyta inwestorów mieszkaniowych prowadzących działalność na różną skalę o zmiany cen gruntów pod bloki.Średnia z odpowiedzi ankietowych deweloperów na pytanie, o ile procent zmieniła się w danym roku cena ziemi netto pod projekty mieszkaniowe wielorodzinne w bardzo dobrych lokalizacjach (wynik z 16 miast wojewódzkich) wyglądała następująco:

  • 2019 r. – wzrost o 25%
  • 2020 r. – 22%
  • 2021 r. – 42%
  • 2022 r. – 30%
  • 2023 r. – 32%

Analogiczne wyniki dotyczące zmiany cen gruntów pod budynki wielorodzinne w przeciętnych lokalizacjach (16 miast wojewódzkich) są następujące:

  • 2019 r. – wzrost o 17%
  • 2020 r. – 13%
  • 2021 r. – 27%
  • 2022 r. – 17%
  • 2023 r. – 20%

Jak widać, deweloperzy zaraportowali większe podwyżki cen (nie tylko w 2023 r.) w przypadku bardzo dobrze zlokalizowanych działek. Warto dodać, że bardziej odczuwalne ubiegłoroczne zmiany dotyczyły działek z sześciu największych miast (działki w bardzo dobrych lokalizacjach – podwyżka o 34%, działki w przeciętnych lokalizacjach – o 22%) względem sytuacji z pozostałych dziesięciu miast wojewódzkich (podwyżka cen działek w bardzo dobrych lokalizacjach o 28%, w przeciętnych lokalizacjach o 17%). Można przypuszczać, że ankietowane firmy deweloperskie brały pod uwagę grunty, które są bardziej atrakcyjne z punktu widzenia rentowności inwestycji i łatwości zabudowy.

© ℗ Licencja Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora. W przypadku zawinionego naruszenia praw autorskich sprawca będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.

Celem publikacji jest przybliżenie tematyki inwestowania w nieruchomości komercyjne lub mieszkaniowe. Treści umieszczone w artykule są indywidualnymi interpretacjami i poglądami jego autora. Nie stanowią one porad podatkowych ani prawnych. Ekspert nie opisuje całościowo stanu prawnego, ani faktycznego związanego z prezentowaną tematyką, nie świadczy pomocy prawnej i nie ponosi odpowiedzialności za możliwe konsekwencje działań podjętych w oparciu o dostarczone w niej informacje. W celu uzyskania wyczerpujących informacji lub porady prawnej, prosimy o kontakt z Ekspertem.

ZOSTAŃ W TEMATYCE INWESTOWANIA W NIERUCHOMOŚCI

INWESTOWANIE W NIERUCHOMOŚCI

BUDOWNICTWO

POZWOLENIA NA BUDOWĘ

OCHRONA ŚRODOWISKA

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

ROCZNIK 2023

Nie można kopiować treści tej strony.