-5.1 C
Warszawa
czwartek, 18 lipca, 2024

Na hasło WAKACJE10 w okresie 01.07.2024-31.08.2024 r. na zamknięte szkolenia w firmach 10% zniżki!

Konferencja REMEDy. Panaceum na zanieczyszczone tereny – 28.09.2022

Strona głównaWydarzeniaPatronatyKonferencja REMEDy. Panaceum na zanieczyszczone tereny - 28.09.2022

TO CIĘ MOŻE ZAINTERESOWAĆ

REMEDy – konferencja poświęcona zagadnieniom ochrony środowiska, istotne dla otoczenia, w którym żyjemy i pracujemy.

Po czterech udanych edycjach konferencji REMEDy poświęconej zanieczyszczonym terenom, piąta edycja zaplanowana jest na 28 września 2022 roku. Konferencja odbędzie się na żywo z możliwością wzięcia udziału w formie online. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest Zrównoważona Remediacja.

REMEDy jest wydarzeniem poświęconym środowisku naturalnemu, platformą dzielenia się doświadczeniem w remediacji gruntów i wód podziemnych pośród czołowych ekspertów  na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Konferencja jest połączeniem idei, doświadczeń i praktyk, gdzie eksperci integrują się w poszukiwaniu środków zaradczych.

Pierwsza edycja REMEDy w 2018 roku, stworzona przez firmę konsultingową Lion Environmental, powstawała w idei, że najlepszym sposobem na rozwiązanie problemów środowiskowych jest zrozumienie i zbadanie ich z perspektywy technicznej, prawnej, regulacyjnej, ekonomicznej i praktycznej. Celem REMEDy jest znalezienie nowych, skutecznych i trwałych rozwiązań. Konferencja porusza również techniczne i regulacyjne wyzwania spotykane w różnych miejscach na świecie w zestawieniu z tymi, z jakimi zmierzamy się w Europie Środkowo-Wschodniej.

Zobacz prelekcje z 2021

W poprzednich edycjach konferencji uczestniczyli deweloperzy, właściciele gruntów, laboratoria, konsultanci środowiskowi, kancelarie prawne oraz przedstawiciele polskich agencji rządowych, w tym: Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej – Wody Polskie, Państwowego Instytutu Geologicznego. W konferencji brali udział również Włoski Narodowy Instytut Ochrony i Badań Środowiska, Departament Jakości Środowiska w Arizonie oraz Komisja Europejska, DG Joint Research Centre.

Podczas poprzednich edycji dzieliliśmy się  doświadczeniem z Belgii, Kanady, Niemiec, Włoch, Polski, Szwecji, Japonii, Litwy, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

W 2022 roku przyjrzymy się wyzwaniom stojącym przed zagadnieniem Zrównoważonej Remediacji wraz z powiązanymi dyscyplinami zrównoważonego rozwoju. Będziemy odkrywać, jak zoptymalizować procesy poprzez zrównoważony proces decyzyjny w celu maksymalizacji korzyści dla środowiska, wzmocnienia wzrostu gospodarczego, spełnienia obowiązków społecznych i poprawy zarządzania środowiskiem naturalnym. Przed Partnerami tej edycji stoją wyzwania udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGS); znaleźć zrównoważone środki zaradcze, które zrównoważą zmiany klimatyczne i uwzględnią społeczne zarządzanie środowiskiem (ESG).

Uczestnicy REMEDy od 2018 roku do chwili obecnej

W programie

 • Zrównoważona remediacja bez tajemnic
 • Remediation of an arsenic groundwater contamination by an innovative in-situ mobilization technique
 • The IMPEL project „Water and Land Remediation
 • Możliwość osiągnięcia zerowej wartości netto w procesie remediacji jako nieodłączny element w sprawozdawczości ESG według ESG Reporting Framework
 • Praktyka zrównoważonej remediacji: pierwsze studium przypadku w Polsce
 • Wspomaganie remediacji oparów, zasorbowanych cząstek zanieczyszczeń oraz NAPL na terenach zanieczyszczonych ropopochodnymi i rozpuszczalnikami chlorowcoorganicznymi
 • Treatment trains jako metoda wykorzystania najskuteczniejszych i zrównoważonych aspektów wielu technologii do remediacji terenów zanieczyszczonych
 • Zielona chemia w badaniach laboratoryjnych // Green chemistry in laboratory
 • Conceptual Site Model – Lessons Learned
 • Fitoremediacja i praktyczne doświadczenia w Europie: Jak rośliny wspomagane przez odpowiednie szczepy bakterii zostały wykorzystane do oczyszczenia terenów przemysłowych, w tym terenów w Belgii i Polsce.
 • Wspomaganie remediacji wód podziemnych na terenie zakładu produkcji gazu

© ℗ Licencja Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora. W przypadku zawinionego naruszenia praw autorskich sprawca będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.

ZOSTAŃ W TEMATYCE BIUROWCÓW

WYDARZENIA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

WYDARZENIA INVESTOR REE

ROCZNIK 2023

Nie można kopiować treści tej strony.