-5.1 C
Warszawa
poniedziałek, 17 czerwca, 2024

Monika Miksa z 4Nature System. Laureatka IV edycji konkursu Top Woman in Real Estate.

Strona głównaRocznikRocznik 2021Monika Miksa z 4Nature System. Laureatka IV edycji konkursu Top Woman in...

TO CIĘ MOŻE ZAINTERESOWAĆ

Monika Miksa z 4Nature System

Laureatka IV edycji konkursu Top Woman in Real Estate w kategorii Innovation&Technology

Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR REE [5/2021]

Monika wspiera dynamiczny rozwój polskiego start-upu 4Nature System, który aktualnie wdraża innowacyjną linię mobilnych zielonych mebli 4Nature Smart Green wyposażoną w automatyczne nawadnianie i sterowanie w oparciu o Internet Rzeczy (IoT) oraz integrację z Systemem Zarządzania Budynkiem (BMS). Człowiek jest częścią przyrody – jest z nią powiązany, zespolony i czuje do niej głęboką tęsknotę, zwłaszcza w świecie galopującego postępu cywilizacyjnego. Nieodparta potrzeba odnowienia i umocnienia tej nadszarpniętej więzi, powoduje, że coraz częściej wprowadzamy do wnętrz naturalne elementy. Pozwala to odzyskać utraconą równowagę i odtworzyć naturalne warunki pracy i codziennego funkcjonowania. Start-up 4Nature System został doceniony w IV edycji konkursu Top Woman in Real Estate. W kategorii Innovation&Technology laureatką konkursu została Monika Miksa, która odpowiada za rozwój projektu 4Nature Smart Green – linię zielonych mebli wyposażoną w automatyczne nawadnianie i sterowanie w oparciu o Internet Rzeczy (IoT) oraz integrację z Systemem Zarządzania Budynkiem (BMS). Jakie są warunki założenia zielonej ściany w biurze, recepcji czy przestrzeni relaksu? Z jakim budżetem należy się liczyć? Postanowiliśmy rozwiać najczęściej pojawiające się wątpliwości. Zobacz badania, które udowodniły, że zieleń w biurach poprawia nasz komfort pracy.


Idziemy po lepszą jakość powietrza

W 2021 roku Monika Miksa została laureatką IV edycji konkursu Top Woman in Real Estate w kategorii Innovation&Technology. Monika buduje wizerunek 4Nature System jako promotora zieleni wspartej technologią w przestrzeniach komercyjnych na rynku polskim. Jest „zieloną rewolucjonistką”, pasjonatką biophilic design. Jej ambicją jest, by marka 4Nature System i wewnętrzne ogrody wertykalne na dobre zakorzeniły się w ciągu najbliższych lat na rynku nieruchomości komercyjnych.

Coraz więcej technologii ukierunkowanych jest na ochronę klimatu i poprawę jakości powietrza. Wiele krajów stawia sobie cele w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla i coraz więcej korporacji zobowiązuje się do osiągnięcia zerowej emisji netto. Dlatego także niskoemisyjne, przyjazne dla Ziemi miejsce pracy staje się istotnym priorytetem biznesowym. Wraz ze wzrostem powierzchni biurowych wzrasta ilość osób w nich pracujących, które przebywają 8-12 h w pomieszczeniach szczelnie zamkniętych, gdzie wymiana powietrza odbywa się tylko poprzez centralne systemy wentylacyjne. Nawet jeśli wentylacja spełnia warunki termiczne powietrza, to nie jest możliwe osiągniecie właściwych parametrów niezbędnych dla komfortu ludzi tj.: wystarczająco wysokiej wilgotności i poziomu tlenu. Od dłuższego czasu znacząco wzrasta zainteresowanie żywą roślinnością we wszelkich obiektach komercyjnych, zwłaszcza nastawionych na aspekt proekologiczny i w nowszych budynkach, które przystępują do certyfikacji BREEM, LEED czy też WELL Standard. W przestrzeniach wypełnionych zielenią przyjemniej prowadzi się negocjacje, rozmowy biznesowe i o wiele przyjemniej się pracuje. Innowacyjna linia mebli 4Nature Smart Green jest świetną odpowiedzią dla wszystkich przestrzeni komercyjnych projektowanych w duchu biophilic design i z myślą o cyrkularności. Dlatego też, ten innowacyjny produkt został stworzony z myślą o funkcjonalności, lepszej dostępności dla szerokiej grupy odbiorców oraz z myślą o niskich kosztach utrzymania i minimalnych kosztach operacyjnych. 4Nature Smart Green to linia mebli z wertykalną roślinnością z wbudowanym automatycznym system nawadniania, zarządzana z poziomu aplikacji, z dbałością o aspekt środowiskowy, społeczny i oszczędności w długotrwałym użytkowaniu. Zapewnia ona żywą roślinność w przestrzeniach biurowych, gdzie warunki wzrostu mogą być nadzorowane zdalnie z dowolnego miejsca na świecie.

Rozwiązanie poparte badaniami

Rzadko kiedy zwracamy uwagę na wilgotność powietrza w domu czy w biurze – tymczasem optymalny poziom wilgotności okazuje się kluczowy dla naszego zdrowia i utrzymania codziennego komfortu. Naturalną zdolność regulacji wilgotności posiadają rośliny, zwłaszcza w większych skupiskach, np. w formie wertykalnych ogrodów. Za wysoka wilgotność powietrza stymuluje rozwój grzybów, roztoczy i innych drobnoustrojów, co w skrajnych przypadkach może prowadzić do pleśnienia ubrań oraz niszczenia drewna i sprzętów elektronicznych. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że w naszej szerokości geograficznej taki scenariusz jest mało prawdopodobny i wynika zwykle z wadliwej wentylacji. Znacznie częściej, szczególnie zimą i w pomieszczeniach klimatyzowanych, grozi nam zbyt niska wilgotność (w najchłodniejszych miesiącach może ona spadać do 30-25%, a nawet niżej). Tak niski poziom prowadzi do wysychania błon śluzowych, podrażnień oczu, nasilenia bólów głowy i potęgowania problemów na tle skórnym. Jaki poziom wilgotności we wnętrzach jest optymalny dla człowieka? Idealnie, jeśli w pomieszczeniach użytkowych temperatura będzie wynosić ok. 20-22 stopnie Celsjusza, a wilgotność będzie oscylować w granicach od 40 do 60, maksymalnie 65%. Przekroczenie podanych limitów może prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji. W 2019 r. ukończyliśmy raport podsumowujący badania PLGBC i Politechniki Śląskiej analizujący parametry fizyczne w pomieszczeniach biurowych, w których wprowadzono zielone ściany. Zleciliśmy je w ramach prac B+R nad projektem innowacyjnych mebli z wbudowaną roślinnością. Pomiary wykazały, że pionowe ogrody wywarły pozytywny wpływ na wzrost wilgotności względnej powietrza. Także klasa jakości powietrza w badanych pomieszczeniach została oceniona jako dobra i bardzo dobra (mierzono m.in. stężenia pyłów PM2,5 i PM10). Bardzo ciekawe wnioski przyniosły również badania samooceny pracowników.

Przed wstawieniem roślinności aż 60% respondentów skarżyło się na zbyt suche powietrze. Gdy w biurze znalazły się ścianki testowe, ponad 70% osób było zdania, że wilgotność powietrza jest „w sam raz”; z kolei kiedy je usunięto, aż 80% ankietowanych oceniło powietrze jako nadmiernie suche.

Wniosek? Percepcja wilgotności w pomieszczeniach biurowych jest silnie skorelowana z obecnością roślin oraz ich skumulowaniem we właściwych miejscach. Tę samą zależność dostrzegli także inni naukowcy. Po trwających 10 miesięcy pomiarach Tudiwer i Korjenic (2017) odnotowali, że zwiększona względna wilgotność powietrza w zimie poprawiła komfort użytkowników klasy, do której wstawiono zieloną ścianę. Znamienne różnice w poziomie wilgotności powietrza zaobserwowano również w badaniu skupiającym się na pionowych ogrodach porozstawianych w korytarzach (Ghazalli i in. 2018). Te i inne analizy dowodzą, że obecność systemowej zieleni wywiera mierzalny wpływ na nasze samopoczucie.

Jakie warunki musi spełniać pomieszczenie?

Polski start-up 4Nature System wdraża innowacyjną linię mobilnych zielonych mebli 4Nature Smart Green wyposażoną w automatyczne nawadnianie i sterowanie w oparciu o Internet Rzeczy (IoT) oraz integrację z Systemem Zarządzania Budynkiem (BMS). Gdy w biurze, recepcji czy w domu chcemy zrealizować taką zieloną ścianę, musimy pamiętać o kilku aspektach technicznych.Po pierwsze – należy zadecydować, gdzie ma się znaleźć pionowy ogród i jakie ma przyjąć wymiary. Ważne jest sprawdzenie, czy dana ściana utrzyma ciężar konstrukcji wraz z roślinami po ich podlaniu (bezpiecznie należy przyjąć 50kg/m2). Już na samym początku musimy także ustalić, czy możliwe jest doprowadzanie i odprowadzanie wody, a przez to zainstalowanie żywej ściany w obiegu otwartym (pobór wody odbywa się wtedy bezpośrednio z przyłączy wodociągowych, a jej nadmiar spływa do sieci kanalizacyjnej). Alternatywa to ogród w obiegu zamkniętym – w tym przypadku woda jest pompowana z uzupełnianego ręcznie lub automatycznie zbiornika. Nie ma wówczas odpływu. Idealnie, jeśli pomieszczenie jest jasne i z dostępem do dużej ilości naturalnego światła, ale nie jest to warunek konieczny.

Ile kosztuje zielona ściana?

Każdy wertykalny ogród wykonuje się na indywidualne zamówienie z uwzględnieniem potrzeb nabywcy i specyfiki danego pomieszczenia, więc nie da się podać jednej, stałej kwoty. Koszt 1m2 maleje wraz z wielkością instalacji. Zakres cenowy dla systemu ścian z żywych roślin wynosi od od 2500 złotych netto/m2. Jest to koszt samego systemu, bez uwzględnienia montażu, transportu czy dodatkowej obudowy boków i zbiornika. Żeby móc dokładnie wykonać projekt, zaproponować koncepcję i oszacować cenę, musimy najpierw uwzględnić kilka aspektów: przybliżone wymiary zielonej ściany: wysokość i szerokość; parametry ściany, na której zostanie zamontowany ogród: wysokość, szerokość, grubość, materiał (np. cegła pełna); miejscowość, w jakiej ma zostać wykonany montaż, oczekiwany termin realizacji, czy istnieje opcja doprowadzenia przyłączy wodnych i wykonania odpływu do kanalizacji, czy istnieje możliwość zamontowania oświetlenia LED na suficie, ok. 1,5 metra od ściany. Wszelkie zdjęcia ściany, wizualizacje bądź rysunki techniczne pozwalają zawsze szybciej i precyzyjniej oszacować możliwości i koszty. Ile trwa realizacja zamówienia? Wpływ na ostateczny termin mają między innymi wielkość, złożoność oraz lokalizacja projektu. Najczęściej wykonanie żywych roślin trwa około 6 tygodni.

Jak długo pozostanie w dobrej kondycji?

Wszystko zależy od tego, czy zielona ściana będzie odpowiednio pielęgnowana. Nawadnianie, doświetlanie, a nawet nawożenie można zautomatyzować, ale wciąż trzeba zadbać o przycinanie nadmiernie rozrośniętych pędów czy usuwanie obumarłych liści. Co zatem musimy wiedzieć na ten temat? Zielone ściany nawadniają się automatycznie. Woda jest doprowadzana systemem rurek i kanalików, sączy się z kroplowników i dociera do wszystkich modułów z roślinami (każdy z nich ma wymiary 39x19cm). Nad wszystkim czuwa sterownik z ustalonym harmonogramem dostosowanym do warunków panujących w pomieszczeniu i uwzględniającym wymagania roślin. System automatycznego nawadniania i sterowania sprawia, że wysiłek pielęgnacyjny jest ograniczony do niezbędnego minimum.  Czy system naraża ściany na zawilgocenie? Nie, ponieważ instalację od ściany oddziela warstwa hydroizolacyjna, a sam ogród montowany jest na specjalnych profilach odsuniętych od ściany nośnej, zapewniając tym samym możliwość przepływu powietrza pomiędzy ścianą a roślinnymi modułami systemu. Czy zieloną ścianę trzeba doświetlać? Światło to niezbędny warunek, aby rośliny mogły zdrowo się rozwijać i zachować dobrą kondycję przez okrągły rok. Jeśli ilość światła w pomieszczeniu jest mniejsza niż 2000 lx, konieczny jest montaż dodatkowego oświetlenia asymilacyjnego. Najczęściej stosujemy lampy LED na wysięgnikach albo reflektory LED sufitowe do zamontowania na bazie lub szynoprzewodzie. Najlepszym rozwiązaniem jest zamontowanie sterownika czasowego, który każdego dnia będzie włączał oświetlanie na 8-10 godzin. Jeśli chodzi o gwarancję wszystkich elementów konstrukcyjnych i systemowych, obowiązuje ona przez 2 lata. Z kolei same rośliny objęte są gwarancją przez 2 miesiące, przy czym okres ten można przedłużyć, stosując wymaganą pielęgnację. 

© ℗ Licencja Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora. W przypadku zawinionego naruszenia praw autorskich sprawca będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.

Celem publikacji jest przybliżenie tematyki inwestowania w nieruchomości komercyjne lub mieszkaniowe. Treści umieszczone w artykule są indywidualnymi interpretacjami i poglądami jego autora. Nie stanowią one porad podatkowych ani prawnych. Ekspert nie opisuje całościowo stanu prawnego, ani faktycznego związanego z prezentowaną tematyką, nie świadczy pomocy prawnej i nie ponosi odpowiedzialności za możliwe konsekwencje działań podjętych w oparciu o dostarczone w niej informacje. W celu uzyskania wyczerpujących informacji lub porady prawnej, prosimy o kontakt z Ekspertem.

ZOSTAŃ W TEMATYCE PRAWA NIERUCHOMOŚCI

E-BOOK

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

DUE DILIGENCE NIERUCHOMOŚCI

POZWOLENIA NA BUDOWĘ

ROCZNIK 2023

Nie można kopiować treści tej strony.