-5.1 C
Warszawa
wtorek, 26 września, 2023
Strona główna post Kazusy PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI W UJĘCIU INWESTORSKIM. 40 zagadnień okiem biegłego sądowego.

Podziały nieruchomości w ujęciu inwestorskim

40 zagadnień okiem biegłego sądowego

Cel publikacji

„Podziały nieruchomości w ujęciu inwestorskim. 40 zagadnień okiem biegłego sądowego jest instruktarzem przeprowadzania podziałów i rozgraniczeń nieruchomości przeznaczanych na cele komercyjne i mieszkaniowe. Wielu inwestorów nie jest świadomych zakresu takich prac i czasu niezbędnego na poszczególne procedury. Pierwszym z celów publikacji jest przedstawienie zagrożeń, jakie mogą wystąpić przy podziałach nieruchomości, co pociąga za sobą straty czasu i pieniędzy. Wskazuje też linki do artykułów rozwijających dany element w najdrobniejszym szczególe. Zawiera również zdjęcia przykładowych opracowań w danym zakresie.

Zakres publikacji

Publikacja obejmuje 40 merytorycznych artykułów. Porusza następujące zagadnienia: podział w użytkowaniu wieczystym, podziały i zamiany działek, podziały wielu nieruchomości należących do wielu właścicieli, przyczyny zmiany wymiarów działek po podziałach nieruchomości, opłatę adiacencką, odszkodowania za nieruchomości przeznaczone pod drogi, dostęp do drogi publicznej w podziałach nieruchomości, terminy realizacji podziałów w teorii i w praktyce, wydzielanie obszarów o różnej funkcji według mpzp, podziały budynków jednorodzinnych dwulokalowych i wyjście ze współwłasności, podziały nieruchomości wielobudynkowej, pionowe podziały nieruchomości, podziały po obrysie budynku, rozgraniczenia sądowe przy braku dokumentacji o granicach, ugoda na gruncie w obecności uprawnionego geodety, zasiedzenie gruntu i dołączenie do swojej nieruchomości, wstępne podziały nieruchomości a ostateczna decyzja urzędowa, podziały w procesach spadkowych, etapowanie podziałów nieruchomości, podziały w trakcie budowy a komplikacje przy odbiorach budynków, podział nieruchomości podwójnie hipotekowanej, podział nieruchomości z linią brzegową rzeki, podział nieruchomości przez staw lub rzekę, podziały na terenach zamkniętych i wiele innych. Opracowanie zawiera 50 grafik z przykładowymi mapami.

Dla kogo jest publikacja?

Opracowanie jest przydatne dla tych, którzy przygotowują się do podziału, scalenia lub rozgraniczenia nieruchomości. Dedykujemy publikację 3 grupom: inwestorom nieruchomości komercyjnych, którzy kupują nieruchomości niezabudowane i zabudowane oraz zespołom w poszczególnych działach asset-, property-, lease- management; przedstawicielom funduszy inwestycyjnych i właścicielom portfeli nieruchomości. Dedykujemy ją również inwestorom nieruchomości mieszkaniowych: deweloperom, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym, osobom fizycznym i prawnym będących właścicielami nieruchomości mieszkaniowych. Publikacja jest również dla podmiotów publicznych, tj. gmina, miasto, starostwo, Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, Wody Polskie, Zarząd Dróg Miejskich, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Tereny Zielone i inne instytucje, Zakłady Gospodarowania Nieruchomościami, Agencje Mienia Wojskowego i inne tego typu podmioty.

Autor to wieloletni praktyk

Zestawienie 40 kazusów o podziałach nieruchomości zostało oparte na 15-letnim doświadczeniu Rafała Rychlickiego , który od kilkunastu lat realizuje podziały dla polskich i międzynarodowych firm inwestujących na rynku polskim. Wykonuje każdy z opisanych w niniejszym dokumencie zakresów prac. Jako geodeta uprawniony (1,2) i biegły sądowy w zakresie prawnym nieruchomości corocznie w całej Polsce wykonuje podziały dla setek działek z przeznaczeniem pod nieruchomości komercyjne (biurowce, galerie handlowe, retail parki, magazyny, sklepy wielkopowierzchniowe, kamienice na cele biurowe) i mieszkaniowe (budynki wielorodzinne, budynki w zabudowie szeregowej, bliźniaczej, budynki jednorodzinne wolnostojące). Dlatego w ramach serii publikacji chce się podzielić najczęściej występującymi przypadkami w zakresie podziałów nieruchomości i problemami, z jakimi w procesie inwestycyjnym może mieć styczność właściciel nieruchomości.

Spis publikacji (200 stron A4, czcionka 10, 50 przykładowych grafik z przykładowymi mapami)

 1. Podział nieruchomości w użytkowaniu wieczystym. Gdzie jest granica praw użytkownika wieczystego?
 2. Podział nieruchomości rolnej. Kiedy stosujemy uproszczony tryb podziału?
 3. Ujawnienie podziału nieruchomości w EGIB i KW. Aktualizacja KW dopiero po 11 miesiącach?
 4. Wizja na gruncie a podział nieruchomości. Czy sąsiad może wydłużyć podział nieruchomości?
 5. Podział i zamiana działek. Wiele nieruchomości, wielu współwłaścicieli, jeden cel
 6. Wzrost wartości nieruchomości po podziale, czyli opłata adiacencka. Co powinien wiedzieć inwestor przed podziałem?
 7. Zmiana wymiarów działki i znikające metry2 po podziale. Czy przesunięcia granic o 25 m są możliwe?
 8. Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu. Jak nie zablokować inwestycji przy wydzielaniu obszarów o różnej funkcji?.
 9. Podziały nieruchomości pod drogi publiczne. Jak przekonać gminę do wykupienia działki lub wypłacenia odszkodowania?.
 10. Terminy realizacji podziałów nieruchomości. Co opóźnia, a co przyspiesza podziały nieruchomości?
 11. Pozytywne postanowienie vs. negatywna decyzja zatwierdzająca podział. Jak być pewnym pozytywnego rozstrzygnięcia?
 12. Podziały nieruchomości na terenach zamkniętych. Tereny kolejowe, wojskowe itp.
 13. Podział nieruchomości po obrysie budynku. Czy to w ogóle możliwe?
 14. Podział nieruchomości wielobudynkowej. Kiedy jest to możliwe, a kiedy się to nie uda?
 15. Dostęp do drogi publicznej. Warunek konieczny wykonania podziału nieruchomości.
 16. Podział nieruchomości podwójnie hipotekowanej. Czy to w ogóle możliwe?
 17. Podział budynku jednorodzinnego dwulokalowego. Czy możliwe jest wyjście ze współwłasności?
 18. Podział gruntów pod wodami. Kiedy woda zabierze nam działkę? 89
 19. Zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami. Czy możliwy jest podział budynków wzniesionych bez pozwolenia na budowę?.
 20. Stabilizacja granic po podziale. Kiedy tyczymy punkty graniczne i w jaki sposób je stabilizujemy?
 21. Wydzielenie działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze. Jakie warunki należy spełnić?
 22. Brak zgody wszystkich współwłaścicieli na podział nieruchomości. Szanse na przeprowadzenie procedury w trybie administracyjnym lub sądowym.
 23. Podział nieruchomości zabytkowej. Jak się przygotować do procedury i gdzie szukać informacji o zabytkach?
 24. Wydzielenie części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa. Nieruchomości uprzywilejowane.
 25. Droga wewnętrzna powstała w wyniku podziału nieruchomości, jako zapewnienie dostępu do drogi publicznej
 26. Podział nieruchomości w przypadku braku MPZP oraz braku decyzji o warunkach zabudowy. Określ dobrze cel podziału nieruchomości.
 27. Podziały nieruchomości inwestycji wieloetapowej. Kiedy podział może wstrzymać inwestycję?
 28. Podział nieruchomości w celu realizacji przepisów dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Jakie warunki muszą być spełnione?
 29. Sprzeczne dokumenty określające przebieg granic do podziału nieruchomości. Który dokument jest najważniejszy?
 30. Wydzielenie działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego. Jedna czy więcej działek budowlanych?
 31. Jak zasiedzieć nieruchomość? Czy niezbędny jest podział nieruchomości?
 32. Pionowy podział nieruchomości. Kiedy możliwy jest podział przez budynek?
 33. Podziały nieruchomości pod inwestycje logistyczne i magazynowe. Co powinien wiedzieć deweloper magazynowy?
 34. Podział nieruchomości lokalowej na dwa odrębne lokale. Jak podzielić mieszkanie na dwa mniejsze lokale?
 35. Ograniczenie stron postępowania poprzez podział nieruchomości. Czy to jest możliwe i legalne?
 36. Podział dużej działki rolnej na działki budowlane? Jakie możliwości i ograniczenia czekają na inwestorów?
 37. Wyjście ze współwłasności w trybie sądowym. Czy to zawsze najgorsza opcja?
 38. Podział nieruchomości w celu uniknięcia decyzji OOŚ. Czy to jest możliwe i legalne?
 39. Zgodność podziału nieruchomości z dokumentami planistycznymi. Czy możliwy jest podział wbrew ustaleniom MPZP lub decyzji o WZ?
 40. Podział nieruchomości. Krok po kroku.

Autor publikacji
Rafał Rychlicki

Geodetic Vice-CEO, Court Expert, Licensed Land Surveyor (1,2) Author, Lecturer

> doradza deweloperom mieszkaniowym i komercyjnym od 15 lat

> pomierzył +8 mln m2 powierzchni

> szkoli corocznie +1000 osób

> otrzymał +100 referencji, nagród i wyróżnień

> współpracuje na stałe z +250 Partnerami polskimi i międzynarodowymi

> wykłada na uczelniach państwowych 

> jest biegłym sądowym w  14 sądach rejonowych

Zasady sprzedaży Publikacji

Klient Zamawia Publikację poprzez formularz zamówienia lub poprzez akceptację oferty wysłanej mailem;

Klient opłaca fakturę wystawioną przez Geodetic (wysłanie potwierdzenia przelewu może przyspieszyć realizację zamówienia);

Publikacja jest przekazywana wyłącznie w formie elektronicznej;

Publikacja opatrzona jest indywidualnym kodem QR i znakiem wodnym przypisanym danemu Klientowi. Kod QR i znak wodny umieszczone są na każdej stronie opracowania;

Geodetic & INVESTOR REE udostępnia plik mailowo wyłącznie osobom, które zostały zgłoszone przez Klienta (nazwisko, mail). Rozpowszechnianie publikacji innym osobom a w szczególności osobom i podmiotom spoza firmy / organizacji, która zakupiła Produkt jest zabronione i stanowić będzie naruszenie praw autorskich i zawartej umowy;

Plik pdf posiada blokadę przed drukiem;

Plik pdf posiada blokadę kopiowaniem treści;

Otwarcie pliku pdf następuje przez indywidualnie hasło dostępu.

Nie wiesz jak przeprowadzić podział nieruchomości?

Chcesz mieć wszystkie artykuły w jednym pliku od ręki?

Za 24h możesz mieć publikację

Zapytaj o dostępność

Niniejsza publikacja jest chroniona prawem autorskim. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania, drukowania i cytowania w jakiejkolwiek formie bez zgody autora. W przypadku zawinionego naruszenia praw autorskich sprawca będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu

wtorek, 26 września, 2023
Nie można kopiować treści tej strony.