-5.1 C
Warszawa
czwartek, 18 lipca, 2024

Na hasło WAKACJE10 w okresie 01.07.2024-31.08.2024 r. na zamknięte szkolenia w firmach 10% zniżki!

Cykliczny monitoring postępu prac budowlanych. PropTech w koncepcji BIM wsparciem generalnego wykonawcy.

Strona głównaProcesy budowlaneGeodezjaCykliczny monitoring postępu prac budowlanych. PropTech w koncepcji BIM wsparciem generalnego wykonawcy.

TO CIĘ MOŻE ZAINTERESOWAĆ

Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert 2022 [6/2022]

Produkty powstałe w wyniku nalotów fotogrametrycznych z pokładu drona znajdują zastosowanie na różnych etapach inwestycji. Jednak ze względu na brak skutecznych narzędzi, ich potencjał nie zawsze jest w pełni wykorzystywany. Dzięki dronowej obsłudze inwestycji przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi internetowych wspieranie procesu inwestycyjnego i komunikacja pomiędzy uczestnikami stały się prostsze i bardziej wydajne. W jaki sposób można usprawnić proces realizacji projektów i skrócić czas ich wykonania? Jak przekłada się to na możliwość rozliczeń postępu prac budowlanych z zamawiającym? Jak zarchiwizowane dane pomiarowe mogą być przeglądane w trybie online w późniejszej pracy? Na jakie inne atuty takiego modelu pracy wskazują generalni wykonawcy korzystający  z rozwiązania?  Na przykładzie realizowanego wspólnie projektu, temat omawiają Maciej Dusza z Geodetic oraz Paweł Wójcik ze SkySnap.

Cykliczny monitoring

Do klasycznej obsługi geodezyjnej inwestycji, we współpracy prowadzony jest monitoring postępu prac budowlanych rozbudowy oczyszczalni ścieków pod Warszawą. W ramach powierzonych zadań realizujemy pomiar: wykonanych oraz pozostałych robót ziemnych, hałd i składów kruszywa. Na bazie pozyskanych danych przygotowujemy dokumentację do weryfikacji podwykonawców i oceny postępu i zgodności prac względem usytuowania oraz harmonogramu. Wykorzystujemy przy tym dane z nalotów fotogrametrycznych dronami realizowanych w interwale co miesiąc lub w niektórych przypadkach co dwa tygodnie w okresie tworzenia raportów sprzedażowych.

W ramach prac przygotowawczych zinwentaryzowaliśmy stan inwestycji w chwili przejęcia placu budowy przez generalnego wykonawcę (GW). Dzięki temu zachowany został obraz zagospodarowania terenu, który w późniejszych etapach posłuży, jako punkt odniesienia do przedstawiania postępu prac budowlanych oraz rozliczeń z zamawiającym. Dodatkowo pomiar stanu „zerowego” pozwoli uniknąć w przyszłości nieuzasadnionych roszczeń zarządzających infrastrukturą towarzyszącą. Wszystkie elementy, które zostały obfotografowane, można zmierzyć nawet po zakończeniu inwestycji. W przypadku klasycznych metod pomiarowych jest to niemożliwe.

Widok ortofotomapy umieszczonej w geoportalu SkySnap z nałożonymi warstwami wektorowymi z projektu wykonawczego

Po założeniu tymczasowej osnowy fotogrametrycznej na obszarze inwestycji wykonaliśmy nalot specjalistycznym dronem. Zebrany materiał wykorzystaliśmy do stworzenia ortofotomapy, chmury punktów, numerycznego modelu terenu oraz filmu inwentaryzacyjnego z przelotu nad terenem całej oczyszczalni.

Jedną z zalet dronowej obsługi dronowej jest archiwizacja danych pomiarowych z opcją późniejszej pracy na danych historycznych. Z każdym kolejnym nalotem GW zyskuje możliwość weryfikacji zrealizowanych prac poprzez zestawienie aktualnych danych z tymi z poprzednich nalotów lub z projektem budowlanym. Przekazany projekt budowlany został poddany wstępnej obróbce, a następnie wgrany do portalu. Pozwala on na wgranie dowolnych danych wektorowych, które nakładamy na ortofotomapę, sprawdzając jakość wykonanych robót. Z kolei, posiadając modele terenu z różnych okresów, sprawdzimy zmiany wysokościowe na dowolnym przekroju.

Zdaniem GW, dzięki dronowej obsłudze z wykorzystaniem portalu, komunikacja uczestników procesu inwestycji zdecydowanie usprawnia pracę oraz przekazywanie informacji na budowie. Szybki dostęp do bieżących oraz archiwalnych danych daje możliwość weryfikacji postępu prac, pomiarów odległości, pomiarów powierzchni, pomiarów objętości oraz komunikacji miedzy uczestnikami. Mogą bowiem pracować na tym samym zestawie danych co zmniejsza ryzyko popełnienia błędów. Taka obsługa jest jednym z elementów kompleksowego i szerokiego wprowadzania koncepcji BIM na budowach.

Widok porównania dwóch ortofotomap za pomocą suwaka. Okres pomiędzy nalotami: 3 miesiące.

Drony i geoportal dla każdej inwestycji

Wykonawstwo geodezyjne to nie tylko obsługa dużych inwestycji infrastrukturalnych. Wykorzystując drony wykonujemy pomiary dla geodetów, projektantów i generalnych wykonawców oraz inspektorów realizując różne inwestycje w całej Polsce. W ramach jednego z projektów, firma na zlecenie inwestora wykonała nadzór w postaci cyklicznych nalotów fotogrametrycznych oraz opracowania w formie ortofotomapy i chmury punktów dla terenu budowy hali magazynowej rdzeni geologicznych. W ramach nadzoru zostały wykonane następujące zadania: kontrola zgodności prac z projektem, kontrola spadków dachu oraz kontrola lokalizacji wpustów, pomiary powierzchni podbudów dla układu drogowego, kontrola wysokości terenu oraz kontrola wykonanych pomiarów objętości. Zdecydowaną zaletą wykorzystania portalu SkySnap było udostępniane danych oraz praca na nich w formie online. Dzięki temu pomijamy potrzebę przesłania do Klienta opracowanych danych, które zajmują od kilku do kilkunastu gigabajtów dla jednego nalotu. Nie wymaga to również posiadania super mocnych komputerów, aby móc pracować na tych danych. Dostępne na portalu narzędzia umożliwiają m.in. wstawianie na mapie adnotacji ułatwiających wymianę uwag pomiędzy podmiotami. Kolejna przydatna funkcja to wykonywanie pomiarów 2D na ortofotomapie oraz pomiarów 3D na chmurze punktów, co pozwala ograniczyć wizyty w terenie.

Widok chmury punktów i możliwość pomiarów: odległości, powierzchni, objętości.

Współpraca z innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego jest dość złożona, więc warto operować na spójnych danych. Portal okazał się skutecznym narzędziem komunikacji pomiędzy geodetą, projektantem, generalnym wykonawcą, inspektorem oraz inwestorem. Podmioty te wymieniały w ten sposób informacje o terenie, projektowanym przebiegu sieci kanalizacyjnej czy przekrojach geologicznych (osadzone na mapie w plikach PDF). Pozwoliło to wykonawcy prac lepiej zaplanować działania terenowe, projektantowi i do minimum ograniczyć możliwość wystąpienia błędów spowodowanych niezgodnością mapy do celów projektowych z terenem. Inspektorowi pozwoliło to na stałą kontrolę nad budową i samodzielne wykonanie pomiarów w celach weryfikacji. Dzięki dronowej obsłudze inwestor może zachować kontrolę nad realizacją prac.

Widok porównania chmur punktów w przekroju poprzecznym pomiędzy dwoma nalotami.

Widok porównania chmur punktów w przekroju poprzecznym pomiędzy dwoma nalotami.

Dla kogo jest obsługa dronowa z geoportalem SkySnap.

Cykliczny monitoring w postaci nalotów dronem oraz sposób komunikacji wraz z przekazaniem danych poprzez portal to kompletne wsparcie całego procesu projektowo-budowlanego inwestycji. Firmy zaangażowane w proces inwestycyjny potrzebują takich danych, aby usprawnić przepływ informacji, zaoszczędzić czas oraz maksymalnie wykorzystać dane z nalotu. Portal online jest do tego bardzo dobrym narzędziem. Daje możliwość wykonywania szybkich i prostych pomiarów samodzielnie bez wychodzenia w teren. Ogranicza specjalne zamawianie zespołu geodezyjnego do prostych pomiarów. Korzystanie z takich narzędzi pomiarowych odczuwalnie przyspiesza pracę oraz minimalizuje koszty.

GEODETIC to firma prowadząca projekty i doradztwo w zakresie due diligence nieruchomości, analiz chłonności, prawa nieruchomości, geodezji prawnej i standardowej, geotechniki, geologii, skaningu 3D, fotogrametrii, inwentaryzacji architektonicznych, pomiarów dronami, termowizji i in. Realizuje pomiary i kalkulacje powierzchni budynków biurowych, handlowych, magazynowych, mieszkaniowych, kamienic i in. Zespół GEODETIC wykonał pomiar ponad 8 mln m² powierzchni w tysiącach obiektów. Nakreśla strategie najmu budynków komercyjnych i mieszkaniowych, a także strategie sprzedaży lokali mieszkalnych i handlowych. Doradza również licznym inwestorom w zakresie zwiększania wartości nieruchomości. Od 2007 roku na stałe współpracuje z 250 największymi firmami z rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce i Europie. Zespół GEODTIC to również czołowi redaktorzy INVESTOR Real Estate Expert – polskiego portalu i wydawcy merytorycznych publikacji w branży nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. Napisali tysiące merytorycznych artykułów w zakresie nieruchomości. Współpracują z dziesiątkami redakcji, organizatorami wydarzeń branżowych i stowarzyszeniami.  To także redaktorzy główni publikacji: „Vademecum Inwestora”, „Ekspertyza deweloperska”, „Skaning, drony i modele 3D w ujęciu inwestorskim” oraz „Podziały nieruchomości w ujęciu inwestorskim”, a także 5 roczników INVESTOR REE. Zarząd GEODETIC wygłosił ponad 200 prelekcji w wydarzeniach rangi krajowej i międzynarodowej. Corocznie szkoli ~1000 ekspertów rynku nieruchomości.  www.geodetic.co


GEODETIC

Kontakt 608 577 042

biuro@geodetic.co

© ℗ Licencja Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora. W przypadku zawinionego naruszenia praw autorskich sprawca będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.

Celem publikacji jest przybliżenie tematyki inwestowania w nieruchomości komercyjne lub mieszkaniowe. Treści umieszczone w artykule są indywidualnymi interpretacjami i poglądami jego autora. Nie stanowią one porad podatkowych ani prawnych. Ekspert nie opisuje całościowo stanu prawnego, ani faktycznego związanego z prezentowaną tematyką, nie świadczy pomocy prawnej i nie ponosi odpowiedzialności za możliwe konsekwencje działań podjętych w oparciu o dostarczone w niej informacje. W celu uzyskania wyczerpujących informacji lub porady prawnej, prosimy o kontakt z Ekspertem.

ZOSTAŃ W TEMATYCE PRAWA NIERUCHOMOŚCI

E-BOOK

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

DUE DILIGENCE NIERUCHOMOŚCI

POZWOLENIA NA BUDOWĘ

ROCZNIK 2023

Nie można kopiować treści tej strony.