-5.1 C
Warszawa
poniedziałek, 4 grudnia, 2023

Powierzchnia najmu kamienic. Wygeneruj do 13% większe powierzchnie najmu.

Strona główna Zarządzanie Nieruchomościami Powierzchnia najmu kamienic. Wygeneruj do 13% większe powierzchnie najmu.

To Cię zainteresuje

To Cię zainteresuje

Powierzchnia najmu kamienic

Wygeneruj do 13% większe powierzchnie najmu

Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert [4/2020]

Coraz częściej inwestorzy angażują kapitał w kamienice i przeznaczają je na cele biurowe lub usługowe. Straty w powierzchniach najmu generowane niewłaściwym ich liczeniem i kwalifikowaniem sięgają nawet 13%. Zasady pomiaru kamienic nie są bezpośrednio poruszane w normach pomiaru powierzchni, a już kompletnie nie ma żadnej dedykowanej normy do pomiaru kamienic na cele najmu. W efekcie, najemcy korzystają z powierzchni, za które nie płacą, a właściciel odnotowuje mniejsze zyski. Mówimy tu o kwotach rzędu kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie, w zależności od wielkości budynku. Przedstawiam autorskie zasady pomiaru powierzchni kamienic do celów najmu, które z powodzeniem stosuję u właścicieli kamienic w wielu miastach Polski.  Zasady, które akceptują obie strony stosunku najmu.

Wnęki okienne i ścienne

Pomierzyliśmy ponad 100 kamienic w różnych miastach Polski (Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź, Poznań, Gdańsk, Lublin, Rzeszów).Często, podczas pierwszych spotkań z właścicielami lub zarządcami kamienic, narzucano mi normę pomiaru na cele najmu. Po zasugerowaniu, że zastosowanie modyfikacji i wliczenie wnęk okiennych dałoby większą powierzchnię najmu, często słyszałem śmiech towarzyszący wypowiedzi: „A co ja tu uzyskam, na tej małej wnęce okiennej – 0,5m2?” Szybko przeliczając tego typu wnękę okienną o głębokości 0,5 mi 1 m szerokości, mamy te śmiesznie małe 0,5m2 dodatkowej powierzchni. Rozglądając się po pokoju widzę 3 takie okna. Szybko, więc przeliczam, że tylko w tym pomieszczeniu mamy 1,5 m2 powierzchni, z której najemca korzysta, a za którą nie płaci. W takim momencie magicznie znika uśmiech rozmówcy. Dalej pytam zarządcę, ile takich okien ma na piętrze. Słyszę liczbę 15, co daje 7,5 m2 powierzchni na piętrze. Stwierdzając, że budynek ma 6 kondygnacji, a cena z najmu w tym akurat mieście wynosi ok. 80zł/m2, to wychodzi nam dodatkowe 45 m2 powierzchni i 3600 zł comiesięcznej straty – tylko na wnękach okiennych. Porównywalnie, to powierzchnia małego biura. Chciałbym zwrócić uwagę, że wnęki okienne w kamienicach mają często powierzchnię 0,5 – 1,5 m2 – do wyliczeń przyjęto najniższą wartość. Dodając do tego wnęki ścienne, przejścia drzwiowe i powierzchnie po ścianami „rozbieralnymi” możemy wygenerować co miesiąc, kilkanaście tysięcy więcej zysku z tytułu najmu w średniej wielkości kamienicy. Zaznaczę, że wnęki ścienne w kamienicach mogą sięgać 0,5-2,5m2 każda! Można zatem wstawić tam biurko, czy fotel, a więc w praktyce powierzchnia jest użytkowana. Dlaczego zatem najemca ma za nią nie płacić?

Przejścia drzwiowe  

Wymieniłem powierzchnie przejść drzwiowych. Można by pomyśleć, że to śmiesznie mała powierzchnia. Niemniej jednak, w kamienicach bardzo często mieliśmy przypadki przejść drzwiowych o powierzchniach kilkunastu m2. Wiele tego typu obiektów ma przejścia pod lub między budynkami, które kiedyś służyły do wjazdu koni na teren dziedzińca. Dzisiaj zostały zaadaptowane na cele restauracji i są tam np. ustawiane stoliki, więc za taką powierzchnię wynajmujący powinien pobierać opłaty z tytułu najmu. Przeanalizujmy przykład zwykłego przejścia drzwiowego o wymiarach 1,2 x 0,5 m, co daje nam powierzchnię 0,6 m². Można powiedzieć, że to mało – ale gdy mamy takich przejść 60 na obiekcie (analizowałem takie przypadki), zyskujemy już 36m² dodatkowej powierzchni najmu. Przypominam, że powierzchnie przejść drzwiowych nie są powierzchnią użytkową zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997! Zgodnie z normą, wchodzą one do powierzchni konstrukcji tak jak wnęki. Jednak w przypadku najmu przepisy nie zabraniają wliczać ich do powierzchni najmu! Proszę pamiętać, że „powierzchnia najmu” nie jest opisana w PN-ISO 9836:1997, więc w umowie najmu musimy ją zdefiniować i jasno wykazać najemcy za co płaci. Jasno musimy opisać modyfikacje normy oraz posłużyć się załącznikiem graficznym do umowy, gdzie dokładnie pokażemy ściany „nierozbieralne”, które nie wchodzą do powierzchni najmu. 

Normy wyjściowe

Przeanalizujmy kolejną sytuację, kiedy mamy dwie puste działki. Na pierwszej działce inwestor wybudował wiele lat temu budynek, który w projektach i w pozwoleniu był określony, jako budynek w ostrej granicy. Jednak, faktycznie w terenie odsunął go od granicy działki do wewnątrz o 15 cm. Geodeta w tamtych czasach podczas inwentaryzacji powykonawczej zrzutował ścianę budynku na granicę działki. Po latach, sąsiad chce zacząć swoją budowę. Architekt dostaje mapę do celów projektowych, gdzie widzi, że granica działki i ściana budynku idealnie się pokrywają. Nie jest weryfikowana ani granica działki, ani aktualność mapy zasadniczej będąca podstawą projektu architektonicznego. Projekt jest realizowany w ten sposób, że nowy budynek jest przyklejany do ściany zewnętrznej budynku sąsiada wybudowanego wiele lat temu. Tym sposobem drugi inwestor wychodzi z budynkiem poza własną działkę o 15 cm.

Harmonogram działania

Podczas prac pomiarowych w kamienicach, należy przyjąć inny niż w przypadku nowych budynków schemat działania. To, że w pierwszej kolejności należy wykonać pomiar powierzchni w budynku, to jest rzecz oczywista. O tym, że nie należy wykonywać takich kalkulacji z projektu pisałem w innych artykułach. W momencie, gdy mamy już opracowania poszczególnych pięter kamienicy, niezbędna jest współpraca ze strony zamawiającego pomiar. Najlepiej, żeby były to osoby, które znają budynek od strony konstrukcyjnej (technik, konstruktor, projektant, właściciel, strażak). Należy wspólnie ustalić, które ściany NIE są „wyburzalne” ze względu na różne funkcje: konstrukcyjne, przeciwpożarowe, oddzielające wspólne kuchnie i sanitariaty, ściany otaczające pomieszczenia techniczne i szachty. Reszta powierzchni stanowi powierzchnię najmu niezależnie od tego, czy jest to jeden najemca na cały budynek / piętro, czy mamy kilku najemców na jednym piętrze. Istotne jest odpowiednie ujęcie elementów w tabelkach z powierzchniami najmu w rent-roll. Ujęcie „odpornośćci pomiaru” na różne aranżacje najemcy powinno być uproszczone tak, aby przez lata zarządca miał jak najmniej przeliczania powierzchni i współczynników powierzchni wspólnych. Zachęcam do zapoznania się z opartym na Excelu kalkulatorem Geodetic Rent Roll – geodetic.co/grr

Definicje w umowie najmu

Powierzchnia najmu (najmu netto)odpowiada powierzchni użytkowej, ruchu, usługowej na terenie najemcy zgodnie z PN-ISO 9836:1997 wraz z powierzchnią pod ścianami możliwymi do wyburzenia zgodnie z załącznikiem graficznym. Do powierzchni najmu wchodzą: powierzchnie pod przejściami drzwiowymi, wnęki okienne, wnęki w ścianach liczone na poziomie podłogi zgodnie z zasadami PN-ISO 9836:1997. Powierzchnia najmu nie podlega redukcji ze względu na wysokość pomieszczenia. Do powierzchni najmu doliczany jest współczynnik piętrowy i otrzymujemy powierzchnię najmu brutto. Następnie dodaje się współczynnik budynkowy i otrzymujemy powierzchnię najmu. Zaznaczę, że na różnych piętrach mamy inne współczynniki piętrowe – chyba, że piętra są idealnie powtarzalne, co w przypadku kamienic może być rzadkim zjawiskiem. Co więcej, na jednym piętrze mogą być różne współczynniki piętrowe. Ma to miejsce, gdy najemcy mają oddzielne korytarze i części wspólne. Każdemu z nich należy oddzielnie wyliczyć współczynniki piętrowe powierzchni wspólnych.

Współczynnik budynkowy

Współczynnik budynkowy liczy się według wzoru [(suma powierzchni najmu brutto + powierzchnie wspólne budynkowe) / (suma powierzchni najmu brutto)]. Z moich doświadczeń wynika, że często współczynnik budynkowy wynosi w kamieniach poniżej 5%.Jest to charakterystyczne dla tych obiektów (małe hole, wąskie korytarze). Współczynnik budynkowy w umowach najmu powinien być stałą umowną wartością, niezależną od wyliczeń rzeczywistych w budynku. Standard w naliczaniu współczynnika budynkowego praktykowany na rynku polskim jest wartością umowną i wynosi 6-7%. Jeżeli współczynnik budynkowy z pomiaru i wyliczeń wynosi 2,0%, a my do obliczeń przyjmujemy umowne 6% to mamy zysk. Ważne jest tylko, aby najemca znał wartość umowną współczynnika budynkowego. Ile możemy zyskać dla kamienicy o powierzchni 2000m² powierzchni najmu brutto? Przy naszym przykładzie i czterech procentach różnicy będzie on wynosić 80 m². Może to niedużo, ale jak do tego dodamy przejścia drzwiowe, wnęki okienne, wnęki w ścianach to możemy mówić o dodatkowych 120-200m² (w tym przykładzie).

Przykład definicji najmu do umowy

„Powierzchnia najmu odpowiada powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią ruchu wewnątrz najemcy oraz powierzchnią usługową (techniczną) służącą potrzebom tylko i wyłącznie danemu najemcy. Do powierzchni najmu wchodzą powierzchnie pod ścianami możliwymi do wyburzenia zgodnie z załącznikiem wraz z powierzchnią wnęk okiennych liczoną na poziomie podłogi do ściany wraz z powierzchnią wnęk w ścianach nośnych. Powierzchnia pod ścianami nośnymi nie jest wliczana do powierzchni najmu, natomiast powierzchnia przejść drzwiowych w ścianach nośnych jest wliczana do powierzchni najmu. Powierzchnia najmu nie podlega redukcji ze względu na wysokość pomieszczenia. Do powierzchni najmu doliczany jest współczynnik piętrowy i budynkowy.” Dzięki takim zapisom w umowie najmu zarządca / właściciel ma dodatkową powierzchnię względem powierzchni „użytkowej” w PN-ISO 9836:1997. A ta jest różna od powierzchni najmu, którą definiujemy w umowie najmu.

Kiedy zmieniać umowy?

Co zrobić, gdy mamy opracowanie ze zwiększonymi powierzchniami? Oczywistym jest, że następnego dnia zarządca nie podniesie najemcy opłat z tytułu najmu powierzchni. Robi się to na dwa sposoby. Można to zmienić przy zmianie najemcy, lub poruszyć temat przy negocjacji po zakończeniu okresu umowy. Drugi sposób, to aneksowanie umowy, w której zwiększa się powierzchnię najmu, ale nie wpływa to na wzrost ceny przez określony okres umowy najmu. Najemcy nic to nie zmienia, a zarządca ma porządek w powierzchniach, do czasu zmiany najemcy lub negocjacji stawki w kolejnych latach. Kluczowe problemy związane z pomiarami i naliczaniem powierzchni do celów najmu w kamienicach w różnych miastach Polski są takie same. Potrzeby zarządców i właścicieli kamienic również. Dlatego, te zasady są uniwersalne dla rynku krajowego. Jedynie, wypracowany z tego tytułu zysk może różnić się w różnych budynkach, co wynika z lokalizacji, stanu technicznego, rynkowych kwot najmu i współczynników powierzchni wspólnych.Jeśli  czy w kamienicy można zwiększyć powierzchnie najmu, to zapraszam do konsultacji. Nie trzeba zlecać pomiaru całego budynku, by sprawdzić czy Ci się to opłaca. Prześlij do wglądu przykładowe piętra kamienicy, którą wynajmujesz a udzielimy Ci wstępnych informacji. Zachęcamy także do obejrzenia prelekcji z Ogólnopolskiego Kongresu Nieruchomości 2017, którego relację możesz zobaczyć na naszym kanale YouTube.

Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora. W przypadku zawinionego naruszenia praw autorskich sprawca będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.

Autor artykułu

Adrian Hołub

GEODETIC Board Member, CRE Advisor, Investor, Lecturer, Author

Czytaj opis >>

14-letni praktyk, niezależny doradca ds. inwestycji w nieruchomości komercyjne i mieszkaniowe, wykładowca akademicki na czterech uczelniach, inwestor nieruchomości, członek zarządu GEODETIC Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawiez rozszerzeniem zakresu ustanowienia: określanie powierzchni użytkowych, powierzchni mieszkań, powierzchni zabudowy, powierzchni do celów podatku od nieruchomości, powierzchni całkowitych, powierzchni najmu, powierzchni w dokumentacji do pozwolenia na budowę. Wieloletni praktyk w pomiarach i kalkulacjach powierzchni budynków biurowych, handlowych, magazynowych, mieszkaniowych, kamienic i innych. Doradca i wykonawca analiz due diligence dla budynków komercyjnych i mieszkaniowych. Koordynuje projekty w zakresie: inżynierii, geodezji prawnej i standardowej, geotechniki, geologii, architektury, prawa nieruchomości, skaningu 3D, fotogrametrii, inwentaryzacji architektonicznych, termowizji, wycen nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomości, BIM i innych dziedzin związanych z nieruchomościami. Pomierzył lub nadzorował pomiar ponad 7 mln m² powierzchni w tysiącach obiektów. Od 2007 roku współpracuje z największymi firmami z rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce i Europie. Napisał ponad 100 publikacji i wygłosił ponad 100 prelekcji. www.geodetic.co

© ℗ Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora. W przypadku zawinionego naruszenia praw autorskich sprawca będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.

ROCZNIK INVESTOR REE 2023

ROCZNIK INVESTOR REE 2023

DUE DILIGENCE NIERUCHOMOŚCI

Nowa definicja powierzchni biologicznie czynnej, a grunt rodzimy. Czy warto zaskarżyć plan miejscowy?

Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert 2023 Nowa definicja powierzchni biologicznie czynnej, a grunt rodzimy

Trudniej będzie uzyskać warunki zabudowy? Obszar uzupełnienia zabudowy

Trudniej będzie uzyskać warunki zabudowy? Obszar uzupełnienia zabudowy Adrian Hołub, CRE Advisor, Geodetic Board Member, Investor,...

Wytyczne izb i stowarzyszeń nie mogą zmieniać prawa. Jak mierzyć wysokość budynku?

Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert 2023 Adrian Hołub, CRE Advisor, Geodetic Board Member Investor,...

Renowacja tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Termomodernizacja zabytkowych budynków

Renowacja tynków wewnętrznych i zewnętrznych Termomodernizacja zabytkowych budynków Radosław Nawara, Niezależny Konserwator Zabytków, Architekt, Doradca,...

Odwrócony proces deweloperski. Co musi wiedzieć potencjalny inwestor?

Odwrócony proces deweloperski Co musi wiedzieć potencjalny inwestor? Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real...

ROCZNIK INVESTOR REE 2022

AKADEMIA INWESTORA
AKADEMIA INWESTORA

DUE DILIGENCE NIERUCHOMOŚCI

Nowa definicja powierzchni biologicznie czynnej, a grunt rodzimy. Czy warto zaskarżyć plan miejscowy?

Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert 2023 Nowa definicja powierzchni biologicznie czynnej, a grunt rodzimy

Trudniej będzie uzyskać warunki zabudowy? Obszar uzupełnienia zabudowy

Trudniej będzie uzyskać warunki zabudowy? Obszar uzupełnienia zabudowy Adrian Hołub, CRE Advisor, Geodetic Board Member, Investor,...

Wytyczne izb i stowarzyszeń nie mogą zmieniać prawa. Jak mierzyć wysokość budynku?

Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert 2023 Adrian Hołub, CRE Advisor, Geodetic Board Member Investor,...

Renowacja tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Termomodernizacja zabytkowych budynków

Renowacja tynków wewnętrznych i zewnętrznych Termomodernizacja zabytkowych budynków Radosław Nawara, Niezależny Konserwator Zabytków, Architekt, Doradca,...
SPONSOROWANE

PROCESY BUDOWLANE

Reforma planistyczna, a plan ogólny gminy. Kiedy inwestorzy powinni zainteresować się zmianami?

Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert 2023 24 września 2023 r. weszła w życie Ustawa z...

ZPI – Zintegrowany plan inwestycyjny. Nowe narzędzie dla inwestorów

Zintegrowany plan inwestycyjny Nowe narzędzie dla inwestorów Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert...

Nowe warunki techniczne wejdą w życie z opóźnieniem – Minister rozwoju i technologii reaguje na apel deweloperów

Nie od 1 stycznia, ale od 1 kwietnia 2024 roku będą obowiązywać zmiany w warunkach technicznych, dotyczących budynków i ich usytuowania. 26...

Wymiana stropów w zabytkowych budynkach. Lekkie stropy do starych budynków

Wymiana stropów w zabytkowych budynkach Lekkie stropy do starych budynków Przemysław Deryło, Specjalista ds. kluczowych...
SPONSOROWANE

ROCZNIK 2020

Zaniedbania analiz due diligence. Co sprawdzić przed zakupem nieruchomości?

Zaniedbania analiz due diligence. Co sprawdzić przed zakupem nieruchomości? Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real...

Norma PN-ISO 9836:2015-12 obowiązkowa w projektach budowlanych od 19.09.2020r.

Norma PN-ISO 9836:2015-12 obowiązkowa w projektach budowlanych od 19.09.2020r. Nadchodzi chaos w powierzchniach i brzydkie budynki

Nieruchomości komercyjne. Czas na przeorganizowania.

Nieruchomości komercyjne Czas na przeorganizowania Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert

Domki do 35m2 na zgłoszenie. Inwestycja krok po kroku.

Domki do 35m2 na zgłoszenie Inwestycja krok po kroku Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real...
SPONSOROWANE

Nie można kopiować treści tej strony.