-5.1 C
Warszawa
niedziela, 14 lipca, 2024

Na hasło WAKACJE10 w okresie 01.07.2024-31.08.2024 r. na zamknięte szkolenia w firmach 10% zniżki!

Prace nad rewizją kamienia milowego z KPO i Zwiększania Odporności dot. planów ogólnych

Strona głównaProcesy budowlaneplanowanie przestrzennePrace nad rewizją kamienia milowego z KPO i Zwiększania Odporności dot. planów...

TO CIĘ MOŻE ZAINTERESOWAĆ

Prace nad rewizją kamienia milowego z KPO i Zwiększania Odporności dot. planów ogólnych

Adrian Kozubowski, Aplikant radcowski, Junior Associate w Szymańczyk Roman Deresz Kancelaria Adwokacka Spółka Partnerska

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pracuje nad zmianą kamienia milowego w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (dalej: „KPO”), dotyczącym uchwalenia planów ogólnych przez gminy. Zgodnie z obowiązującym brzmieniem KPO, do połowy 2026 r. co najmniej połowa gmin powinna mieć już uchwalone plany ogólne. Gminy wskazują, że wymóg ten jest niemożliwy do spełnienia.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej chce tym samym złagodzić sytuację proponując zmianę- proponuje, aby 10% gmin opublikowało do końca 2024 r. w Biuletynie Informacji Publicznej projekty planów ogólnych, a do końca 2026 r. zrobiło to kolejnych 80% gmin. Prace nad tą ideą trafiły już do konsultacji publicznych.

Wymóg ten i tak może być zbyt rygorystyczny, ponieważ tylko niewielki odsetek gmin zaczął pracę nad planami ogólnymi.

Wymóg określony w KPO jest jednak mniej rygorystyczny niż ten wskazany w znowelizowanej ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: „UPZP”). UPZP obowiązujące od 24 września 2023 r. nakazuje wszystkim gminom posiadanie planów ogólnych nie od połowy 2026 r., ale od 1 stycznia 2026 r. Nieuchwalenie planów ogólnych do 31 grudnia 2025 r. spowoduje, że nie będzie możliwe wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, ani uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Już teraz wiadomo, że dotrzymanie tego terminu przez gminy nie będzie możliwe. Eksperci wskazują, że na rynku brakuje urbanistów, którzy mogliby przygotować dokumentację, gminom brakuje środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z procedurą, a przede wszystkim nie uchwalono wszystkich aktów wykonawczych do UPZP. Nie uchwalono został jeszcze najważniejszego aktu prawnego umożliwiającego opracowanie projektu planu ogólnego tj. rozporządzenia w sprawie sposobu wyznaczania granic obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy.

Tym samym oprócz zmian w KPO, powinny zostać wprowadzone zmiany w UPZP wydłużające termin na uchwalenie planów ogólnych. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wciąż jednak stoi na stanowisku, że nie będzie przesuwania terminów wynikających z UPZP.

© ℗ Licencja Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora. W przypadku zawinionego naruszenia praw autorskich sprawca będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.

Celem publikacji jest przybliżenie tematyki inwestowania w nieruchomości komercyjne lub mieszkaniowe. Treści umieszczone w artykule są indywidualnymi interpretacjami i poglądami jego autora. Nie stanowią one porad podatkowych ani prawnych. Ekspert nie opisuje całościowo stanu prawnego, ani faktycznego związanego z prezentowaną tematyką, nie świadczy pomocy prawnej i nie ponosi odpowiedzialności za możliwe konsekwencje działań podjętych w oparciu o dostarczone w niej informacje. W celu uzyskania wyczerpujących informacji lub porady prawnej, prosimy o kontakt z Ekspertem.

ZOSTAŃ W TEMATYCE PLANOWANIA PRESTRZENNEGO

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

prawo nieruchomości

POZWOLENIA NA BUDOWĘ

ROCZNIK 2023

Nie można kopiować treści tej strony.