-5.1 C
Warszawa
wtorek, 19 października, 2021

Projektowanie instalacji przemysłowych. Wiedz, skąd wieje wiatr!

Strona główna Procesy budowlane Budowa Projektowanie instalacji przemysłowych. Wiedz, skąd wieje wiatr!

To Cię zainteresuje

To Cię zainteresuje

To Cię zainteresuje

To Cię zainteresuje

Ponieważ instalacje przemysłowe osiągają niekiedy bardzo wysokie temperatury pracy, niezbędne jest zastosowanie izolacji o odpowiedniej grubości. Jakiej dokładnie? To zależy od wielu czynników, w tym m.in. od wiatru. Jak uwzględnić ten aspekt podczas doboru konkretnego rozwiązania?
Podstawowym celem każdej izolacji termicznej jest ograniczenie strat ciepła (lub wymiany ciepła z otoczeniem w przypadku instalacji zimnych). W przypadku systemów transportujących bądź magazynujących substancje o bardzo wysokiej temperaturze, drugim kluczowym zadaniem izolacji jest ograniczenie temperatury na zewnętrznej powierzchni rurociągów i zbiorników – tak, aby nie stanowiły zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi.

Co mówią przepisy?

Aby poznać wymagania dotyczące projektowania, wykonania i odbioru izolacji ciepłochronnej i zimnochronnej montowanej na urządzeniach i obiektach przemysłowych oraz energetycznych, takich jak rurociągi, aparaty, zbiorniki technologiczne i magazynowe stosowane w przemyśle, powinniśmy sięgnąć do normy PN-B-20105:2014-09.
W normie możemy znaleźć dopuszczalną maksymalną temperaturę powierzchni zewnętrznej płaszcza ochronnego izolacji, która wynosi 50°C.
Jak to wszystko ma się do normy PN-EN ISO 12241:2010, która określa zasady obliczania właściwości wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych, w tym grubość izolacji termicznej? I co jeszcze istotniejsze: jak na temperaturę zewnętrznej powierzchni płaszcza, a co za tym idzie dobór konkretnego rozwiązania, wpływa prędkość wiatru?

Instalacja przemysłowa zewnętrzna. PAROC

Projektowanie (nie)podszyte wiatrem

Niepełne obliczenia grubości izolacji mogą znacząco wpłynąć na temperaturę powierzchni płaszcza, co odbija się negatywnie zarówno na ostatecznej efektywności energetycznej instalacji, jak i na bezpieczeństwie osób pracujących w jej pobliżu. Aby sprawdzić, jak istotną rolę pełni prędkość wiatru, skorzystamy z profesjonalnego narzędzia Paroc Calculus dostępnego bezpłatnie na stronie www.paroc.pl.
Do przykładowych obliczeń przyjęliśmy warunki letnie – temperaturę otoczenia ustawiamy na pułapie 30°C, a wilgotność względną powietrza przyjmujemy jako 50%. Zakładamy, że obliczenia będą dotyczyć rurociągu ze stali o średnicy zewnętrznej 406,4 mm i grubości 8,8 mm. Rurociąg ten transportuje parę wodną o ciśnieniu 100 barów i temperaturze 550°C. Umowny przewód biegnie na zewnątrz budynku przemysłowego. W ramach eksperymentu wykorzystaliśmy niepalną matę z wełny kamiennej do izolacji cieplnej przewodów wysokotemperaturowych PAROC Pro Wired Mat WR 680. Deklarowana przewodność cieplna produktu w temperaturze 600°C wynosi 0,190 W/mK.
Nie uwzględniając w obliczeniach prędkości wiatru, aby osiągnąć temperaturę powierzchni równą lub niższą od 50°C, potrzebujemy izolacji o grubości 300 mm (przy zastosowaniu płaszcza ze stali ocynkowanej) lub 420 mm (w przypadku płaszcza z blachy aluminiowej).

To, jak gwałtownie zmienia się temperatura na powierzchni płaszcza nawet przy bardzo słabym wietrze i przy zachowaniu tej samej grubości izolacji, obrazuje poniższy wykres.

Wpływ prędkości wiatru na obliczeniową grubość izolacji przedstawia poniższa tabela. Wyczytać można z niej grubość izolacji, która zapewni temperaturę na powierzchni płaszcza nie przekraczającą 50°C, w warunkach zmiennej prędkości wiatru. Jak z niej wynika, uwzględnienie w obliczeniach prędkości wiatru na poziomie zaledwie 1 m/s diametralnie zmienia grubość wymaganej izolacji.

Jak jednak przekuć powyższe obliczenia na rzeczywisty projekt instalacji? Jaką prędkość wiatru należy przyjąć w danym miejscu instalacji? Z pomocą ponownie przychodzi Paweł Stankiewicz, który w oparciu o doświadczenia inżynierów, z którymi współpracuje, podpowiada konkretne wartości.
 Generalnie dla rurociągów wewnątrz pomieszczeń, zarówno w lecie jak i w zimie, zaleca się przyjmowanie prędkości powietrza na poziomie 0,5-1 m/s. Projektując instalacje zewnętrzne należy wykonać symulację zarówno dla warunków letnich, jak i dla zimowych. Praktyka pokazuje, że w lecie jako wartości graniczne najlepiej przyjąć T otoczenia na poziomie 30° C i brak jakichkolwiek podmuchów wiatru. Dla warunków zimowych obliczeniowe prędkości wiatru określa się nawet jako 15 m/s – głównie dla instalacji usytuowanych na zewnątrz w warunkach wietrznych, na przykład na północy i południu Polski – podpowiada ekspert Paroc.

AKADEMIA INWESTORA

DUE DILIGENCE NIERUCHOMOŚCI

Wskaźnik intensywności zabudowy. Kiedy ograniczy planowaną inwestycję?

Wskaźnik intensywności zabudowy Kiedy ograniczy planowaną inwestycję? Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR REE

Błędy projektów budowlanych. Sprawdź dokumentację do PnB zanim będzie za późno.

Błędy projektów budowlanych Sprawdź dokumentację do PnB zanim będzie za późno Artykuł publikowany w...

Budynki na granicy nieruchomości. Mała zmiana, duży problem.

Budynki na granicy nieruchomości Mała zmiana, duży problem Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR REE...

Mapa do celów projektowych. Kiedy przyniesie straty w planowanej inwestycji?

Mapa do celów projektowych. Kiedy przyniesie straty w planowanej inwestycji? Artykuł publikowany w...
SPONSOROWANE

PROCESY BUDOWLANE

Drony w fotowoltaice. Wsparcie w projektach i w inspekcjach.

Drony w fotowoltaice     Wsparcie w projektach i w inspekcjach Artykuł publikowany w Roczniku...

Wskaźnik intensywności zabudowy. Kiedy ograniczy planowaną inwestycję?

Wskaźnik intensywności zabudowy Kiedy ograniczy planowaną inwestycję? Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR REE

Błędy projektów budowlanych. Sprawdź dokumentację do PnB zanim będzie za późno.

Błędy projektów budowlanych Sprawdź dokumentację do PnB zanim będzie za późno Artykuł publikowany w...

Budynki na granicy nieruchomości. Mała zmiana, duży problem.

Budynki na granicy nieruchomości Mała zmiana, duży problem Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR REE...
SPONSOROWANE

ROCZNIK 2020

Zaniedbania analiz due diligence. Co sprawdzić przed zakupem nieruchomości?

Zaniedbania analiz due diligence. Co sprawdzić przed zakupem nieruchomości? Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real...

Norma PN-ISO 9836:2015-12 obowiązkowa w projektach budowlanych od 19.09.2020r.

Norma PN-ISO 9836:2015-12 obowiązkowa w projektach budowlanych od 19.09.2020r. Nadchodzi chaos w powierzchniach i brzydkie budynki

Nieruchomości komercyjne. Czas na przeorganizowania.

Nieruchomości komercyjne Czas na przeorganizowania Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert

Domki do 35m2 na zgłoszenie. Inwestycja krok po kroku.

Domki do 35m2 na zgłoszenie Inwestycja krok po kroku Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real...
SPONSOROWANE
Nie można kopiować treści tej strony.