-5.1 C
Warszawa
piątek, 12 sierpnia, 2022
Strona główna Raporty Raport - Najczęściej zaskarżane wady i błędy projektowe


RAPORT
Premiera Listopad 2022

ZABIERZ
MERYTORYCZNY GŁOS

Zachęcamy Państwa do udzielenia merytorycznego komentarza do Raportu „Najczęściej zaskarżane wady i błędy projektowe”. Raport będzie zawierać 10 sekcji, które poruszają najczęściej zaskarżane wady i błędy w projektach budowlanych. Przedstawione zostaną ilości wyroków sądów w danej sekcji z podziałem na sądy i na miasta. Omówione zostaną najczęściej zaskarżane błędy, utarte linie orzecznicze oraz propozycje rozwiązań problemów. Premiera raportu odbędzie się na konferencji PRES w listopadzie 2022r, gdzie w panelu dyskusyjnym wybranych 6 Ekspertów omówi wyniki raportu. Raport dotrze do 25 tyś. osób z rynku nieruchomości.


O RAPORCIE

Planowanie inwestycji w oparciu o błędne dane wyjściowe lub źle wyliczone wskaźniki nie wróży dla inwestora nic dobrego. Wszystkie parametry zabudowy i aspekty prawne nieruchomości uzupełniają się, znoszą lub kolidują, dlatego potrzeba kompleksowej wiedzy, żeby prawidłowo oszacować założenia planowanej inwestycji. Na podstawie tych danych inwestor określa zyskowność projektu, decyduje się na zakup nieruchomości i rozpoczęcie procesu projektowo – budowlanego. Niezależnie od tego, ile osób popełni w toku tego procesu błędy, ryzyko i koszty z nim związane finalnie poniesie inwestor. Na jednej szali leży, zatem kompleksowa wiedza, a na drugiej pieniądze, czas i nerwy inwestora. Dlatego to on powinien posiąść niezbędną wiedzę, by móc kontrolować planowane inwestycje.

Premiera raportu odbędzie się na konferencji PRES w listopadzie 2022r

Cel Raportu

Celem Raportu „Najczęściej zaskarżane wady i błędy projektowe” jest przedstawienie wad i błędów projektowych, które są nagminnie zaskarżane przez strony procesu budowlanego. Uniknięcie tych wad w planowanych inwestycjach mieszkaniowych i komercyjnych przełoży się zarówno na minimalizację strat finansowych, jak i na zwiększenie zysków. Błędne liczenie wskaźników urbanistycznych, zaniżanie parametrów nieruchomości przekłada się na błędy w późniejszych etapach przy projektowaniu budynków, odbiorach, komercjalizacji i zarzadzaniu nieruchomościami. Pobieżne i „bezpieczne” analizy due diligence, analizy chłonności i projekty budowlane przekładają się na straty finansowe inwestorów. Liczenie PUM/GLA czy ROI na błędnych danych jest bezcelowe.

Eksperci Raportu

Do współpracy przy Raporcie zaprosiliśmy znakomitych Ekspertów – praktyków rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. Każdego dnia analizują i audytują dokumenty, tworzą projekty budowlane, pisma urzędowe i opinie sądowe – partycypują na różnych etapach procesu inwestycyjnego. Każdy wniósł znaczącą wiedzę i wierzę, że swoją szczegółowością zaskoczy ona niejednego doświadczonego praktyka rynku nieruchomości. Dedykujemy niniejszy Raport Inwestorom nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych oraz Ekspertom zaangażowanym w procesy budowlane. Życzymy, aby wszystkie Wasze przedsięwzięcia dzięki zawartej tu wiedzy były bardziej zyskowne, szybsze w realizacjach i mniej problemowe. Życzymy wyłączenie transparentnych transakcji przy komercjalizacji wymarzonych inwestycji!


ZAKRES RAPORTU 2022

W Raporcie 2022 omówione zostaną następujące zagadnienia:

Wskaźnik intensywności zabudowy
Wskaźnik miejsc postojowych
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia biologicznie czynna
Wysokość zabudowy
Linie zabudowy
Linie rozgraniczające
Linie frontowe działek
Podziały nieruchomości
Powierzchnia użytkowa budynków

Powierzchnia zabudowy
70 801 Wyroków sądowych


EKSPERCI RAPORTU

Wkrótce profile kolejnych Ekspertów Raportu. Dołącz do nich!


ZOSTAŃ PARTNEREM KLUCZOWYM

Status Partnera Kluczowego Raportu
2 Komentarze po 2000-2300 znaków ze spacjami w RAPORCIE INVESTOR REE 2022  
Grafika A4 promująca Partnera Kluczowego w Raporcie
Merytoryczny artykuł do 4 stron dotyczący nieruchomości w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert 2022 (jesień)
Grafika A4 dotycząca nieruchomości w Roczniku INVESTOR REE 2022 (jesień)
Umieszczenie Komentarzy w Vademecum Inwestora. Due diligence nieruchomości. 70 elementów do sprawdzenia przed zakupem nieruchomości.
Grafika promująca Eksperta/ów Raportu w social mediach (Facebook, Linkedin, Googe +) 
Grafika promująca Partnera Kluczowego w social mediach (Facebook, Linkedin, Googe +
Zdjęcie Eksperta w sekcji Experts zone >> 
Umieszczenie komentarza Eksperta w wysyłce newslettera do 25 tyś osób z branży nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych.
Logo firmy w sekcji Partnerów Kluczowych wydania w Raporcie
Logo firmy w sekcji Partnerów Kluczowych w newsletterze
Logo firmy na stronie głównej portalu INVESTOR REE
Raport w wersji online dostępny będzie za darmo na portalu Investor REE


PATRONAT HONOROWY


PARTNER KLUCZOWY

Wkrótce logotypy Partnerów Kluczowych Raportu. Dołącz do nich!


PARTNER MERYTORYCZNY

Wkrótce kolejne logotypy Partnerów Merytorycznych Raportu. Dołącz do nich!

ZOSTAŃ PARTNEREM RAPORTU

Udział w roli Partnera Kluczowego to wyjątkowa okazja do zaprezentowania doświadczeń oraz rozwiązań wśród decydentów odpowiedzialnych za budowę i rozwój podejścia architektonicznego w organizacjach. Przekaż merytoryczne treści Czytelnikom Raportu.


KONTAKT

Monika Hołub
Redaktor Naczelna INVESTOR REE
Inicjator Raportu
+48 785 041 079
monika.holub@investorrealestateexpert.co

PRAPREMIERA RAPORTU – ZJAZD EKSPERTÓW RAPORTU ODBĘDZIE SIĘ W PAŹDZIERNIKU 2022

Każdy Ekspert partycypujący w raporcie otrzyma raport w celu zapoznania się z zaprezentowanymi wynikami jeszcze przed konferencją.

PREMIERA RAPORTU ODBĘDZIE SIĘ NA KONFERENCJI PRES W LISTOPADZIE 2022

piątek, 12 sierpnia, 2022
Nie można kopiować treści tej strony.