-5.1 C
Warszawa
poniedziałek, 4 grudnia, 2023
Strona główna box raport Raport - Najczęściej zaskarżane wady i błędy projektowe


RAPORT
NAJCZĘŚCIEJ ZASKARŻANE
WADY I BŁĘDY PROJEKTOWE

NIECH USŁYSZĄ GŁOS PRAKTYKÓW

Merytorycznego komentarza do Raportu „Najczęściej zaskarżane wady i błędy projektowe” udzieliło 24 Ekspertów! Raport zawiera 10 sekcji, które poruszają najczęściej zaskarżane wady i błędy w projektach budowlanych. Przedstawiono ilości wyroków sądów w danej sekcji z podziałem na sądy i na miasta. Omówiono najczęściej zaskarżane błędy, problemy z nich wynikające oraz propozycje rozwiązań legislacyjnych. Premiera raportu odbyła się na konferencji PRES 22-23 XI 2022 r., gdzie w panelu dyskusyjnym 6 Ekspertów omówiono wyniki raportu. Raport dotarł do 40 tys. osób z rynku nieruchomości, posłów i senatorów.


O RAPORCIE

Planowanie inwestycji w oparciu o błędne dane wyjściowe lub źle wyliczone wskaźniki nie wróży dla inwestora nic dobrego. Wszystkie parametry zabudowy i aspekty prawne nieruchomości uzupełniają się, znoszą lub kolidują, dlatego potrzeba kompleksowej wiedzy, żeby prawidłowo oszacować założenia planowanej inwestycji. Na podstawie tych danych inwestor określa zyskowność projektu, decyduje się na zakup nieruchomości i rozpoczęcie procesu projektowo – budowlanego. Niezależnie od tego, ile osób popełni w toku tego procesu błędy, ryzyko i koszty z nim związane finalnie poniesie inwestor. Na jednej szali leży, zatem kompleksowa wiedza, a na drugiej pieniądze, czas i nerwy inwestora. Dlatego to on powinien posiąść niezbędną wiedzę, by móc kontrolować planowane inwestycje.

Premiera raportu 22-23 XI 2022r

Cel Raportu

Celem Raportu „Najczęściej zaskarżane wady i błędy projektowe” jest przedstawienie wad i błędów projektowych, które są nagminnie zaskarżane przez strony procesu budowlanego. Uniknięcie tych wad w planowanych inwestycjach mieszkaniowych i komercyjnych przełoży się zarówno na minimalizację strat finansowych, jak i na zwiększenie zysków. Błędne liczenie wskaźników urbanistycznych, zaniżanie parametrów nieruchomości przekłada się na błędy w późniejszych etapach przy projektowaniu budynków, odbiorach, komercjalizacji i zarzadzaniu nieruchomościami. Pobieżne i „bezpieczne” analizy due diligence, analizy chłonności i projekty budowlane przekładają się na straty finansowe inwestorów. Liczenie PUM/GLA czy ROI na błędnych danych jest bezcelowe.

Eksperci Raportu

Do współpracy przy Raporcie zaprosiliśmy znakomitych Ekspertów – praktyków rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. Każdego dnia analizują i audytują dokumenty, tworzą projekty budowlane, pisma urzędowe i opinie sądowe – partycypują na różnych etapach procesu inwestycyjnego. Każdy wniósł znaczącą wiedzę i wierzę, że swoją szczegółowością zaskoczy ona niejednego doświadczonego praktyka rynku nieruchomości. Dedykujemy niniejszy Raport Inwestorom nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych oraz Ekspertom zaangażowanym w procesy budowlane. Życzymy, aby wszystkie Wasze przedsięwzięcia dzięki zawartej tu wiedzy były bardziej zyskowne, szybsze w realizacjach i mniej problemowe. Życzymy wyłączenie transparentnych transakcji przy komercjalizacji wymarzonych inwestycji!


ZAKRES RAPORTU

W Raporcie 2022 omówiono następujące zagadnienia:

Wskaźnik miejsc postojowych
Wskaźnik intensywności zabudowy
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia biologicznie czynna
Wysokość zabudowy
Linia zabudowy
Linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu
Linia frontowe działki
Podział działki
Powierzchnia użytkowa

Powierzchnia zabudowy
74 166 wyroków sądowych


EKSPERCI RAPORTU

Dziękujemy Ekspertom Raportu za wkład merytoryczny!


PATRONAT HONOROWY


PARTNER KLUCZOWY


PARTNER MERYTORYCZNY


PREMIERA RAPORTU ODBYŁA SIĘ NA KONFERENCJI PRES 22-23 X 2022

KONTAKT

Monika Hołub
Redaktor Naczelna INVESTOR REE
Inicjator Raportu
+48 785 041 079
monika.holub@investorrealestateexpert.co

poniedziałek, 4 grudnia, 2023

Nie można kopiować treści tej strony.