-5.1 C
Warszawa
środa, 17 lipca, 2024

Na hasło WAKACJE10 w okresie 01.07.2024-31.08.2024 r. na zamknięte szkolenia w firmach 10% zniżki!

Raport Roczny PLGBC 2022. Twórzmy zrównoważone budynki dla wszystkich

Strona głównaOchrona środowiskaRaport Roczny PLGBC 2022. Twórzmy zrównoważone budynki dla wszystkich

TO CIĘ MOŻE ZAINTERESOWAĆ

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC przedstawiło Raport Roczny z działalności w 2022 r. Organizacja rozwinęła aktywności i udział w projektach, poszerzyła grono Członków. Zrównoważone budownictwo staje się rozwiązaniem dla zmian klimatu i poprawy zdrowia oraz jakości życia. Raport roczny PLGBC po raz pierwszy przyjął formę wyłącznie wirtualną, która ułatwia przeszukiwanie i umożliwia dystrybucję treści.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC przedstawiło Raport Roczny 2022 , który prezentuje aktywności organizacji oparte o cztery strategiczne filary: powstrzymanie zmian klimatu i adaptację do nowych warunków, gospodarkę o obiegu zamkniętym, zdrowie i jakość życia, bioróżnorodność.

Stowarzyszenie stale rozwija swój udział w krajowych i międzynarodowych programach, dzieląc się najlepszymi praktykami. Nowe partnerstwa z innymi organizacjami, pozwalają na wspólne działania dla zrównoważonego rozwoju w sektorze budownictwa. Organizacja kampanii i wydarzeń, webinarów, aktywność grup roboczych, analiza rynku, w tym opracowanie przewodników i raportów, stwarzają przestrzeń do dialogu i wspierają wprowadzenie nowych standardów dla rozwoju firm oraz organizacji.

2022 rok to także poszerzenie zakresu warsztatów i szkoleń PLGBC.

Raport organizacji zawiera także część opartą o odpowiedzialność środowiskową

oraz transparentność finansową. Wprowadza również elementy kultury organizacyjnej.

PLGBC stale poszerza grono Członków, a wspólne działania przenikają do dyskursu publicznego.

Dzięki inicjatywom opartym o idee zrównoważonego rozwoju, organizacja ma realny wpływ na radykalną transformację budynków, miast i ich otoczenia.

W trosce o środowisko naturalne i zgodnie z kulturą organizacyjną stowarzyszenia, raport roczny PLGBC po raz pierwszy przyjął formę wyłącznie wirtualną. Pełna digitalizacja opracowania sprawia, że jest ono bardziej interaktywne – specjalnie oznaczone klikalne pola odsyłają do zewnętrznych stron internetowych.  Nowa formuła ułatwia przeszukiwanie i dystrybucję treści.

Rok 2022 dla PLGBC w liczbach to m.in.:

  • blisko 300 Członków,
  • 64 wydarzeń partnerskich i patronackich,
  • 17 szkoleń i warsztatów,
  • 9 grup roboczych,
  • 7 projektów międzynarodowych i krajowych,
  • 6 raportów i opracowań.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC jest organizacją pozarządową, która od 2008 roku realizuje działania dla transformacji budynków, miast i ich otoczenia w takim kierunku, aby sposób ich planowania, projektowania, wznoszenia, użytkowania, modernizowania, rozbierania i przetwarzania był jak najbardziej zrównoważony.
PLGBC stanowi część globalnej społeczności ponad 70 organizacji green building councils skupionych w ramach World Green Building Council.


Informacja o Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego PLGBC:

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council) jest organizacją pozarządową, która od 2008 roku realizuje działania dla transformacji budynków, miast i ich otoczenia w takim kierunku, aby sposób ich planowania, projektowania, wznoszenia, użytkowania, modernizowania, rozbierania i przetwarzania był jak najbardziej zrównoważony.

Organizacja wspiera tworzenie zrównoważonych budynków dla wszystkich poprzez:

  • powstrzymanie zmian klimatu oraz adaptację do nowych warunków,
  • stosowanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym,
  • podnoszenie poziomu dobrostanu, jakości życia i zdrowia społeczeństwa,
  • zwiększanie bioróżnorodności.

PLGBC stanowi część globalnej społeczności ponad 70 organizacji green building councils skupionych w ramach World Green Building Council.

© ℗ Licencja Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora. W przypadku zawinionego naruszenia praw autorskich sprawca będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.

Celem publikacji jest przybliżenie tematyki inwestowania w nieruchomości komercyjne lub mieszkaniowe. Treści umieszczone w artykule są indywidualnymi interpretacjami i poglądami jego autora. Nie stanowią one porad podatkowych ani prawnych. Ekspert nie opisuje całościowo stanu prawnego, ani faktycznego związanego z prezentowaną tematyką, nie świadczy pomocy prawnej i nie ponosi odpowiedzialności za możliwe konsekwencje działań podjętych w oparciu o dostarczone w niej informacje. W celu uzyskania wyczerpujących informacji lub porady prawnej, prosimy o kontakt z Ekspertem.

ZOSTAŃ W TEMATYCE PRAWA NIERUCHOMOŚCI

E-BOOK

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

DUE DILIGENCE NIERUCHOMOŚCI

POZWOLENIA NA BUDOWĘ

ROCZNIK 2023

Nie można kopiować treści tej strony.