-5.1 C
Warszawa
czwartek, 18 lipca, 2024

Na hasło WAKACJE10 w okresie 01.07.2024-31.08.2024 r. na zamknięte szkolenia w firmach 10% zniżki!

Ujawnienie podziału nieruchomości w EGIB i KW. Aktualizacja KW dopiero po 11 miesiącach?

Strona głównaProcesy budowlaneUjawnienie podziału nieruchomości w EGIB i KW. Aktualizacja KW dopiero po 11...

TO CIĘ MOŻE ZAINTERESOWAĆ

Ujawnienie podziału nieruchomości w EGIB i KW

Aktualizacja KW dopiero po 11 miesiącach?

Ile trwa uprawomocnienie decyzji zatwierdzającej podział? Kiedy decyzja zatwierdzająca podział staje się ostateczna? Jak przebiega aktualizacja danych w EGIB i kiedy faktycznie dane są zaktualizowane w KW? Zdradzę, że czas aktualizacji działu I księgi wieczystej wynosi od kilku dni do nawet 11 miesięcy. Błędne jest zatem działanie wielu osób w zakresie due diligence, które jako priorytet stawiają sprawdzenie danych w KW! To EGIB jest nadrzędnym rejestrem i to on, jako pierwszy otrzymuje informacje o zmianach danych o nieruchomościach.

Wydanie decyzji zatwierdzającej podział i co dalej?

Po złożeniu wszystkich niezbędnych dokumentów do postępowania w sprawie podziału nieruchomości wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję administracyjną zatwierdzającą podział. Decyzja zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego staje się ostateczna, jeżeli żadna ze stron nie wniosła odwołania, bądź upłynął 14-dniowy termin od dnia doręczenia decyzji do wniesienia odwołania. Jeżeli stroną postępowania są jedynie właściciele lub współwłaściciele nieruchomości, mogą oni złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania oraz wniosek o nadanie klauzuli ostateczności decyzji. Oczywiście w przypadku współwłasności wniosek muszą podpisać wszystkie strony postępowania. Jest to sposób na skrócenie, w przypadku podziału, długich terminów urzędowych. Po złożeniu wyżej wymienionych dokumentów decyzja staje się ostateczna i nie trzeba czekać 14 dni na jej uprawomocnienie.

Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków

Po nadaniu klauzuli ostateczności mapa z projektem podziału z zatwierdzającą ją decyzją trafia do organu zajmującego się aktualizacją ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z Ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają aktualizacji w drodze czynności materialno-technicznej na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych. Nie jest zatem potrzebny żaden dodatkowy wniosek właściciela o ujawnienie podziału. Następuje to z automatu po uprawomocnieniu decyzji. Wyjątkiem są podziały gruntów rolnych lub leśnych, gdzie wydzielamy działki o powierzchni większej niż 0,3 ha. W tym przypadku zmiany w ewidencji wprowadzane są na podstawie operatu geodezyjnego oraz wniosku właściciela. W zależności od urzędu dokonującego aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków czas wprowadzenia podziału nieruchomości do rejestrów urzędowych wynosi od kilku dni do miesiąca. Po wprowadzeniu zmian w ewidencji gruntów i budynków powinna nastąpić aktualizacja działu I księgi wieczystej.    

Aktualizacja działu I księgi wieczystej

Niezwykle ważnym elementem po podziale jest doprowadzenie do zgodności dwóch rejestrów jakimi są ewidencja gruntów i budynków oraz księgi wieczyste. Można to zrobić na własną rękę składając odpowiedni wniosek do właściwego miejscowo sądu wieczysto-księgowego. Do wniosku należy dołączyć zakupiony wypis i wyrys z rejestru gruntów oraz dokonać opłaty sądowej. Dokumenty powinny być opatrzone stosowną klauzulą, że są przeznaczone do dokonywania wpisów w księgach wieczystych. Jednak to starosta aktualizując operat ewidencji gruntów i budynków o wprowadzone zmiany, powinien zawiadomić wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego. Oczywiście, jeżeli zmiana dotyczy działu I księgi wieczystej, który obejmuje oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związanych z jej własnością. Zdarzają się sytuacje, w których organy nie zawiadamiają sądów o wprowadzonych zmianach pomimo takiego obowiązku. Warto jednak dopilnować poprawności procedur, ponieważ pozwoli nam to zaoszczędzić sporo czasu i pieniędzy. Zamówienie dokumentów do wprowadzenia zmian w księdze wieczystej wymaga uiszczenia opłaty urzędowej i trwa od kilku do kilkunastu dni w zależności od urzędu. Do tego dochodzi napisanie poprawnie wniosku do sądu, opłacenie i złożenie go we właściwym miejscowo sądzie wieczysto-księgowym. Starosta po wprowadzeniu zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków, ma natomiast obowiązek poinformować o wprowadzonych zmianach nie tylko właściciela, ale również organy podatkowe, wydział ksiąg wieczystych, jednostki statystyki publicznej oraz właściwe podmioty ewidencyjne oraz osoby, jednostki organizacyjne i organy opisane w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

W zależności od sądu czas aktualizacji działu I księgi wieczystej wynosi od kilku dni do nawet 11 miesięcy.            

Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora. W przypadku zawinionego naruszenia praw autorskich sprawca będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.

© ℗ Licencja Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora. W przypadku zawinionego naruszenia praw autorskich sprawca będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.

Celem publikacji jest przybliżenie tematyki inwestowania w nieruchomości komercyjne lub mieszkaniowe. Treści umieszczone w artykule są indywidualnymi interpretacjami i poglądami jego autora. Nie stanowią one porad podatkowych ani prawnych. Ekspert nie opisuje całościowo stanu prawnego, ani faktycznego związanego z prezentowaną tematyką, nie świadczy pomocy prawnej i nie ponosi odpowiedzialności za możliwe konsekwencje działań podjętych w oparciu o dostarczone w niej informacje. W celu uzyskania wyczerpujących informacji lub porady prawnej, prosimy o kontakt z Ekspertem.

ZOSTAŃ W TEMATYCE PRAWA NIERUCHOMOŚCI

E-BOOK

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

DUE DILIGENCE NIERUCHOMOŚCI

POZWOLENIA NA BUDOWĘ

ROCZNIK 2023

Nie można kopiować treści tej strony.