-5.1 C
Warszawa
poniedziałek, 17 czerwca, 2024
Strona głównaWydarzenia INVESTOR REEAkademia InwestoraAkademia Inwestora "Podział lokali i budynków w trybie administracyjnym i sądowym. Samowole...
Inwestowanie w zabytki
AKADEMIA INWESTORA
Podział lokali i budynków w trybie administracyjnym i sądowym
ASPEKT I

Nielegalne praktyki w zakresie inwestowania w lokale

ASPEKT II

Jak legalnie podzielić lokal lub budynek?

Inwestowanie w zabytki
AKADEMIA INWESTORA
Podział lokali i budynków w trybie administracyjnym i sądowym
ASPEKT I

Nielegalne praktyki w zakresie inwestowania w lokale

ASPEKT II

Jak legalnie podzielić lokal lub budynek?


Akademia Inwestora

„Podział lokali i budynków w trybie administracyjnym i sądowym. Samowole budowlane i odpowiedzialność karna.”

Warszawa, 07.2024 r.

Przy rejestracji dwóch osób na hasło PARA50 – druga osoba wchodzi za 50% ceny!


Akademia Inwestora Podział lokali i budynków w trybie administracyjnym i sądowym. Samowole budowlane i odpowiedzialność karna.” organizowana przez INVESTOR & GEODETIC ma na celu pokazanie szerokiego spektrum elementów, które należy mieć na uwadze przy inwestowaniu w kwatery pracownicze, apartamenty inwestycyjne i lokale użytkowe.

W portalu sip.lex.pl dla frazy „samowola budowlana” pojawia się 33 311 wyroków sądowych. Do art.  59f. Ustawy Prawo budowlane, który dotyczy kar, zgodnie z danymi sip.lex.pl mamy wydanych 1561 orzeczeń sądowych. Do art.  71 Ustawy Prawo budowlane dotyczącego zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, zgłoszenia, zmiany, sprzeciwu – zgodnie z danymi sip.lex.pl mamy wydanych 2750 wyroków sądowych. Do art. 71a. Ustawy Prawo budowlane dotyczącego zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia zgodnie z danymi sip.lex.pl mamy wydanych 959 wyroków sądowych. Czego dotyczą te wyroki? Dotyczą aspektów najmu lokali; tego czy podjęta w lokalu działalność wpływa na zmianę warunków bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego; tego czy sposób użytkowania jest zgodny z planem miejscowym; dotyczy wyników kontroli dokonywanych przez ograny nadzoru; usunięcia nieprawidłowości stanu technicznego i wiele innych. W aspekcie rozbiórki przeanalizować należy całe budynki. Zgodnie z danymi GUNB W 2020 r. wydano 3477 nakazów rozbiórki, o 3,4% mniej niż w 2019 r. (…) Z tytułu budowy obiektów bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia z projektem w 2020 r. wydano 1603 nakazy rozbiórki, podczas gdy w 2019 r. wydano 1515 nakazów rozbiórki z tego tytułu. Jest to wzrost o 5,8%. (…) W stosunku do budów realizowanych niezgodnie z warunkami pozwolenia na budowę w minionym roku ogółem wydano 464 nakazy rozbiórki. Wzrost do 2019 r. wynosi 0,7%. (…) W 2020 r. wydano ogółem 618 nakazów rozbiórki budynków mieszkalnych. W stosunku do roku poprzedniego jest to więcej o 9,6%. (…) W minionym roku wszczęto 807 postępowań egzekucyjnych. W stosunku do 2019 r. oznacza to spadek o 7,8% (…). W 2020 roku wykonano 1879 rozbiórek. Jest to znaczący spadek w stosunku do 2019 r. o 23,1%. Większość rozbiórek, czyli 1864, wykonały podmioty zobowiązane. (…) Z innego raportu GUNB wynika, że na przestrzeni lat 2005-2020 wydano 84882 nakazów rozbiórki obiektów za samowole budowlane, z czego 47412 rozebrano, a 8244 zalegalizowano. Najczęstszym powodem samowoli budowlanych było naruszenie przepisów prawa budowlanego, tj. braku PNB lub zgłoszenia.


DLA KOGO?

Akademia jest dedykowana dla inwestorów, deweloperów, radców prawnych i prawników obsługujących właścicieli nieruchomości, zarządów firm i funduszy inwestycyjnych i doradców nieruchomości.


PROGRAM

Rejestracja 8:30

Nielegalne praktyki w zakresie inwestowania w lokale

 • Inwestowanie w lokale i budynki zamieszkania zbiorowego
 • Ile i jakich lokali można wydzielić w domu jednorodzinnym?
 • Czy w domu jednorodzinnym można organizować kwatery pracownicze?
 • Czy w domu jednorodzinnym można kwaterować osoby z różnych gospodarstw domowych?
 • Kiedy nielegalne jest inwestowanie w kwatery pracownicze?
 • Inwestowanie w lokale użytkowe
 • Kiedy nielegalne jest inwestowanie w lokale inwestycyjne w „aparthotelach” i „condohotelach”?
 • Czy da się zmienić funkcję „aparthotelu” na hotel?
 • Czy w każdym lokalu użytkowym można mieszkać, wynajmować?
 • Użytkowanie lokalu niezgodnie z funkcją
 • Zmiana sposobu użytkowania budynku
 • Jaka jest skala nielegalnych działań?
 • Odpowiedzialność karna za samowole budowlane
 • Odpowiedzialność karna za zmianę funkcji użytkowania budynku /lokalu
 • Wyroki sądowe i wyrok Trybunału Konstytucyjnego w zakresie zmian funkcji budynku czy lokali, samowoli budowlanych i niezgodności lokali z przepisami branżowymi.
 • Minimalna powierzchnia lokali użytkowych 25mkw. w projekcie rozporządzenia w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Jak legalnie podzielić lokal lub budynek?

 • Od czego zacząć procedurę podziału lokalu?
 • Weryfikacja możliwości podziału.
 • Plan miejscowy, a ograniczenia w możliwości podziału lokali (ograniczenia wskaźników urbanistycznych)
 • Możliwości podziału w zależności od daty powstania budynku.
 • Warunki techniczne lokali po podziale.
 • Czy można wydzielić lokal bez ścian działowych?
 • Jaka musi być minimalna powierzchnia lokalu?
 • Jakimi powierzchniami operujemy przy podziale lokali?
 • Powierzchnie użytkowe przy podziale lokalu.
 • Jak działać z powierzchnią użytkową, aby działała na korzyść inwestora?
 • Udziały / ułamki a podziały lokali.
 • Zmiana udziałów w nieruchomości gruntowej.
 • Podział lokalu ze zmianą udziału w gruncie i w częściach wspólnych.
 • Podział lokalu bez zmiany udziału w gruncie i w częściach wspólnych.
 • Konieczne zgody na podział we wspólnocie mieszkaniowej.
 • Konieczne zgody na podział lokalu w spółdzielni mieszkaniowej.
 • Zgody na podział lokalu w małej wspólnocie.
 • Po co nam samodzielność lokalu?
 • Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu – przykłady.
 • Jaki lokal jest samodzielnym lokalem?
 • Kiedy nie uzyskiwać samodzielności dla lokali w budynku?
 • Problemy na etapie uzyskiwania zaświadczenia o samodzielności lokali.
 • Kto faktycznie wykonuje samodzielności lokali – architekt czy geodeta?
 • Co sprawdza urzędnik przed wydaniem zaświadczenia o samodzielności lokalu?
 • Czy uzyskamy zaświadczenie o samodzielnym lokalu mieszkalnym dla domu jednorodzinnego jednolokalowego?
 • Lokale przechodnie.
 • Dołączenie części wspólnej do lokalu.
 • Lokale niemieszkalne (komórka lokatorska, garaż, strych) pomieszczenie przynależne czy lokal?.
 • Błędy architektów w dokumentacji PnB, które uniemożliwiają uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokali.
 • Praktyki w zakresie wydawania samodzielności lokali w różnych miastach Polski.
 • Omówienie wybranych opinii prawnych w procedurze podziału lokalu.
 • Odmowne decyzje administracyjne miast przy samodzielnościach lokali.
 • Uzyskanie samodzielności lokali w starych kamienicach bez dokumentacji.
 • Założenie karty lokali po podziale w urzędzie geodezji.
 • Ważne wyroki sądowe w procedurze podziału lokali.
 • Samodzielność lokali a dwu / trzypaki.
 • Pomieszczenia przynależne do lokalu
 • Pomieszczenia przechodnie w lokalu
 • Podział lokalu w trybie sądowym
 • Podstawy prawne i zasady działania trybu sądowego
 • Przykład gotowego wniosku do wyjścia ze współwłasności w trybie sądowym
 • Legalizacja samowoli budowlanych tryb uproszczony

Zakończenie 19:00 (prelegent dostępny do godz. 20:00)PRELEGENCI


WYBRANE OPINIE

Nie musisz wierzyć nam na słowo

Zaufaj Uczestnikom Akademii Inwestora, Akademii Deweloperskich, Ogólnopolskich Kongresów i wykładów na uczelniach Państwowych. Corocznie szkolimy 1000 osób. Zobacz ponad 100 opinii.

„Najbardziej merytoryczne szkolenie dostępne na rynku, samo mięso. Niezbędne dla wszystkich, którzy mają styczność z rynkiem nieruchomości.” Akademia Inwestora 8.02.2024 r.

„Materiał przedstawiony w klarowny, jasny sposób. Ilość materiału jest akurat do skonsumowania na jeden dzień. Jest szeroki zakres. Ekspertyza szersza wybiega poza standardowy zakres szkolenia. Dzięki!” Akademia Inwestora 8.02.2024 r.

„Same mięso! Tylko konkrety poparte przykładami.” Akademia Inwestora 8.02.2024 r.

„Dużo treści potwierdzonych konkretnymi przykładami. Materiał tak zintensyfikowany, że nadaje się na tygodniowe szkolenie. Zarekomenduję szkolenie swojemu architektowi, który i tak ma sporą wiedzę i zarządcy 2000 nieruchomości na terenie Warszawy.” Akademia Inwestora 8.02.2024 r.


CEL AKADEMII INWESTORA

 • Zyskasz świadomość możliwości inwestycyjnych planowanego do zakupu lokalu
 • Poznasz zmiany przepisów w zakresie minimalnej powierzchni lokali
 • Poznasz wyroki sądowe w zakresie samowoli budowlanych w lokalach
 • Poznasz nielegalne praktyki, które lobbują niektórzy szkoleniowcy na rynku
 • Poznasz zasady legalnych podziałów lokali i budynków
 • Poznasz zasady uzyskiwania samodzielności lokali
 • Poznasz zakres odpowiedzialności karnej, prawnej i finansowej za nielegalne praktyki

SZKOLIMY W CAŁEJ POLSCE

Akademia Inwestora

„Podział lokali i budynków w trybie administracyjnym i sądowym. Samowole budowlane i odpowiedzialność karna.”

Warszawa, 07.2024 r.

Dokładne miejsce Akademii Inwestora w danym mieście zostanie potwierdzone e-mailowo przez zespół INVESTOR & GEODETIC.

Cena 5000 zł netto (6150 zł brutto)

Na hasło „PARA50” druga wejściówka za 50% ceny.

Cena obejmuje udział w Akademii Inwestora, Obiad, Przerwę kawową.

Po zakończeniu prelekcji nie przekazujemy prezentacji. Nie ma możliwości nagrania wystąpienia. Słuchacze mogą robić zdjęcia slajdów z prezentacji. Powyższe działania mają na celu ochronę wartości niematerialnych i prawnych

 

Prowadzimy również kilkudniowe szkolenia w siedzibach firm lub online.

W celu ustalenia indywidualnej daty i miejsca akademii prosimy o kontakt indywidualny.

 


KONTAKT

Monika Hołub
Redaktor Naczelna INVESTOR REE
+48 785 041 079
monika.holub@investorrealestateespert.co

Adrian Hołub
CRE Advisor, Geodetic Board Member Investor, Lecturer, Author
+48 608 577 042
adrian.holub@geodetic.co

ZOSTAŃ PARTNEREM

 

Udział w roli Partnera to wyjątkowa okazja do zaprezentowania doświadczeń oraz rozwiązań wśród decydentów odpowiedzialnych za budowę i rozwój podejścia architektonicznego w organizacjach. Wygłoś własną prelekcję, weź udział w panelu dyskusyjnym lub przekaż merytoryczne materiały uczestnikom wydarzenia. Każdy Partner otrzymuje kilka wejściówek dla swoich pracowników, klientów lub partnerów.

 

poniedziałek, 17 czerwca, 2024

Nie można kopiować treści tej strony.