-5.1 C
Warszawa
czwartek, 22 lutego, 2024

Cushman & Wakefield w gronie Sygnatariuszy Karty Różnorodności

Strona głównaInformacje z rynkuCushman & Wakefield w gronie Sygnatariuszy Karty Różnorodności

TO CIĘ MOŻE ZAINTERESOWAĆ

Cushman & Wakefield w gronie Sygnatariuszy Karty Różnorodności

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield została przyjęta do grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności, potwierdzając tym samym swoje zobowiązanie do dalszego tworzenia miejsca pracy, które sprzyja budowaniu włączającej kultury organizacyjnej, opartej o szacunek dla każdego człowieka, niezależnie od płci, wieku, pochodzenia etnicznego czy poglądów.

Różnorodność, szacunek, stwarzanie równych szans dla wszystkich i włączanie społeczne są fundamentalnymi wartościami dla naszej organizacji. Oprócz działań globalnych wdrażamy także własne pomysły, dzięki którym nasi pracownicy mogą w równy sposób rozwijać się w firmie. Kluczowym elementem naszej strategii różnorodności jest zwiększanie świadomości naszych pracowników na temat konkretnych zachowań, które sprzyjają kulturze włączającej, pokazując, że każdy z nas ma realny wpływ na budowanie otwartego miejsca pracy, a co za tym idzie, odpowiedzialnego partnera dla naszych klientów – mówi Anna Trochim, Country HR Manager, Cushman & Wakefield.

W Polsce Cushman & Wakefield kontynuuje inicjatywę WIN (Women’s Integrated Network) – jej celem jest tworzenie i promowanie kultury wspierającej równe szanse kobiet i mężczyzn w rozwoju ich karier zawodowych. W ramach WIN w 2020 roku odbył się m.in. cykl debat z udziałem liderek firmy. Jest to inicjatywa, na czele której w 2021 roku stoi Joanna Sinkiewicz, Partner w Dziale Powierzchni Magazynowych, co pokazuje, że inicjatywa ta ma dla Cushman & Wakefield ogromne znaczenie w wymiarze biznesowym.

Globalnie firma powołała zespół Diversity, Equity and Inclusion, którego zadaniem jest planowanie i wdrażanie we wszystkich oddziałach firmy działań mających na celu podnoszenie świadomości i roli różnorodności, szacunku, równości i włączenia społecznego. Organizacja wdrożyła też politykę gwarantującą równe traktowanie i zatrudnianie osób w różnym wieku, pochodzeniu etnicznym, statusie społecznym, tożsamości płciowej oraz zdolnościach fizycznych i psychicznych.

Karta Różnorodności jest zobowiązaniem podpisywanym przez organizacje, które decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość firmy do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej. Koordynatorem Karty Różnorodności w Polsce jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rzecz najemców i właścicieli nieruchomości komercyjnych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości, zatrudnia ok. 53 tysiące pracowników w 400 biurach i 60 krajach na całym świecie. W 2019 roku jej przychody wyniosły 8,8 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą zarządzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, wyceny i inne. Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.cushmanwakefield.com lub na Twitterze: @CushWakeCE

© ℗ Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora. W przypadku zawinionego naruszenia praw autorskich sprawca będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.

ZOSTAŃ W TEMATYCE BIUROWCÓW

Powiązane artykuły

DATA CENTER

Technologie w nieruchomościach

ROCZNIK 2023

Nie można kopiować treści tej strony.