-5.1 C
Warszawa
poniedziałek, 17 czerwca, 2024

3 na 4 firmy będą pracowały hybrydowo. Trwa opracowywanie formalnej polityki

Strona głównaZarządzanie NieruchomościamiRynek pracy3 na 4 firmy będą pracowały hybrydowo. Trwa opracowywanie formalnej polityki

TO CIĘ MOŻE ZAINTERESOWAĆ

Zdecydowana większość firm (72 proc.) zmierza w kierunku hybrydowego miejsca pracy. Ten proces potrwa jeszcze wiele miesięcy, ale prace już trwają. Nieco ponad połowa firm (56 proc.) jest aktualnie w trakcie opracowywania formalnej polityki powrotu do biur, gdzie home office nie dominuje. Reszta na razie polega na decyzjach menadżerów lub obserwuje zachowania pracowników, zanim ostatecznie spisze odgórną politykę – wynika z raportu CBRE „EMEA Office Occupier Sentiment Survey”.

Jesteśmy aktualnie w procesie transformacji. Pandemia zmusiła nas do szybkiego reagowania na zmieniające się warunki i dała impuls do rewizji dotychczasowych strategii środowiska pracy. Obserwujemy w firmach rożne podejścia. Niektóre decydują się na wdrożenie uniwersalnych procedur, obligujących wszystkich do ich przestrzegania. Inne, proces powrotu do biur traktują jako etap przejściowy, pozwalający na obserwacje rzeczywistych potrzeb, tak aby docelowe zasady były dopasowane do preferencji różnych pracowników. Nie ulega wątpliwości, że ostateczne decyzje powinny zaspakajać zarówno interesy dotyczące budowania wspólnoty, współpracy i efektywności działań, jak też oczekiwania pracowników. A te zmieniły się znacznie pod wpływem doświadczeń pandemii – mówi Małgorzata Niewińska, szefowa działu środowiska pracy i zarządzania zmianą w CBRE.

Trwa proces przyzwyczajania się do hybrydy

Z raportu CBRE „EMEA Office Occupier Sentiment Survey” wynika, że zdecydowana większość (72 proc.) firm zmierza w kierunku hybrydowego miejsca pracy. Nieco ponad połowa (56 proc.) twierdzi, że jest w trakcie opracowywania formalnej polityki z jasnymi wytycznymi dla pracowników. Reszta, czyli 44 proc. polega na decyzjach menadżerów lub obserwuje zachowania pracowników, zanim zostanie spisana oficjalna polityka.

Firmy, które zdecydują się na narzucenie pracownikom ram pracy hybrydowej mają na to swoje patenty. Prawie połowa (43 proc.) zdecyduje się na zerową autonomię, gdzie pracownicy będą zmuszeni do tego, żeby przychodzić do biura określoną z góry liczbę dni w tygodniu. Pozostali oferują jakiś stopień autonomii, ale opinie co do tego, jaki to powinien być zakres są podzielone: 33 proc. pozwoli na podjęcie decyzji zespołowej o częstotliwości pojawiania się w biurze, a jedna piąta nie planuje wymagać zdefiniowana częstotliwość wizyt i pozwoli pracownikom na swobodę.

Równowaga między polityką firmy a preferencjami pracowników

Firmy, choć chcą uwzględniać preferencje pracowników, będą jednak dążyły do zachowania balansu między czasem pracy spędzanym w biurze a w domu. Połowa firm (51 proc.) aspiruje do tego, żeby równomiernie rozłożyć czas pracy między biurem a home office, 38 proc. chce, żeby pracownicy pojawiali się we wspólnej przestrzeni co najmniej trzy razy w tygodniu. Całkowitą pracę zdalną deklaruje tylko 12 proc. przedsiębiorstw. Są to głównie firmy, których specyfika pracy na to pozwala. Chodzi m.in. o wybrane firmy IT, marketingowe czy z obszaru komunikacji. Co ciekawe, mniej niż jedna trzecia firm oferuje wyposażenie domowego biura w niezbędne sprzęty.

To z jednej strony może wynikać z tego, że firmy na początku pandemii zapewniły odpowiednie narzędzia do pracy zdalnej i teraz nie mają planów, aby to powtarzać. Chociaż według mnie warto zrewidować ten temat. Wiemy, że organizacje skupione na podtrzymaniu ciągłości biznesu, nie zdały zasadniczo egzaminu z dbałości o wsparcie swoich ludzi w okresie pandemii. Zapewnienie tego komfortu w każdym wymiarze, od dostępu do technologii, aranżacji przestrzeni pracy, po kulturę i jakość relacji, są kluczowe. Zwłaszcza jeżeli zależy nam na zbudowaniu zdrowego środowiska pracy, w którym chce się być i które będzie atrakcyjne dla talentów, które chcemy pozyskać – mówi Małgorzata Niewińska z CBRE.

Potrzeba nowej strategii środowiska pracy

Jednym z pozytywnych aspektów pandemii jest to, że korporacje doszły do wniosku, że stare zasady funkcjonowania biura już nie są aktualne, więc trzeba rozpisać nową strategię środowiska pracy. 63 proc. firm wskazuje, że kluczowe jest zwiększanie przestrzeni do pracy wspólnej, a połowa przyjrzy się nowym rozwiązaniom z zakresu designu. 36 proc. postawi na zwiększanie udogodnień dla pracowników w miejscu pracy, a 31 proc. zapewni więcej otwartej przestrzeni, która sprzyja integracji.

O CBRE

CBRE Group, Inc. (NYSE: CBRE), spółka z listy Fortune 500 i S&P 500 z siedzibą w Los Angeles, jest największą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi w zakresie nieruchomości komercyjnych i inwestycyjną (na podstawie przychodów z 2019 r.). Firma zatrudnia ponad 100 000 pracowników (nie wliczając podmiotów stowarzyszonych i partnerskich) i obsługuje inwestorów i najemców nieruchomości za pośrednictwem ponad 530 biur na całym świecie. CBRE oferuje szeroki zakres zintegrowanych usług, doradztwo strategiczne w zakresie inwestycji i wynajmu, usługi korporacyjne, usługi zarządzania nieruchomościami oraz projektami, administrację firm, bankowość hipoteczną, wyceny, usługi deweloperskie, usługi zarządzania inwestycjami oraz usługi konsultingowe i analityczne. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.cbre.pl.

© ℗ Licencja Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora. W przypadku zawinionego naruszenia praw autorskich sprawca będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.

Celem publikacji jest przybliżenie tematyki inwestowania w nieruchomości komercyjne lub mieszkaniowe. Treści umieszczone w artykule są indywidualnymi interpretacjami i poglądami jego autora. Nie stanowią one porad podatkowych ani prawnych. Ekspert nie opisuje całościowo stanu prawnego, ani faktycznego związanego z prezentowaną tematyką, nie świadczy pomocy prawnej i nie ponosi odpowiedzialności za możliwe konsekwencje działań podjętych w oparciu o dostarczone w niej informacje. W celu uzyskania wyczerpujących informacji lub porady prawnej, prosimy o kontakt z Ekspertem.

ZOSTAŃ W TEMATYCE PRAWA NIERUCHOMOŚCI

E-BOOK

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

DUE DILIGENCE NIERUCHOMOŚCI

POZWOLENIA NA BUDOWĘ

ROCZNIK 2023

Nie można kopiować treści tej strony.