-5.1 C
Warszawa
niedziela, 25 lutego, 2024

7R jako pierwszy deweloper magazynowo-przemysłowy dołącza do grona członków korporacyjnych Urban Land Institute Poland

Strona głównaNieruchomości komercyjneMagazyny i sklepy wielkopowierzchniowe7R jako pierwszy deweloper magazynowo-przemysłowy dołącza do grona członków korporacyjnych Urban Land...

TO CIĘ MOŻE ZAINTERESOWAĆ

7R City Park Warszawa Targówek_visualization

7R przystępuje do Urban Land Institute, aby wraz z innymi członkami organizacji świadomie kształtować przyszłość branży nieruchomości oraz budować najwyższe standardy jakości na rynku magazynowym.Urban Land Institute (ULI) jest najstarszą i największą na świecie siecią interdyscyplinarnych ekspertów z dziedziny nieruchomości i zagospodarowania przestrzennego. Jako organizacja non-profit, bada zagadnienia mające kluczowe znaczenie dla poprawy jakości życia i zrównoważonego rozwoju terenów miejskich.

Dotąd to biura i sektor handlowy kreowały architekturę miast. Dziś ta odpowiedzialna rola przypada również magazynom, które stają się ważnym elementem miejskich krajobrazów, skupiając coraz większą część życia społeczności lokalnych. Firma 7R rozwija sieć magazynów ostatniej mili 7R City Flex, zlokalizowanych do 30 minut jazdy od centrów miast i usprawniających łańcuchy dostaw na ostatnim ich odcinku. Położenie tych obiektów w granicach administracyjnych polskich aglomeracji sprawia, że deweloper realnie kształtuje przestrzenie urbanistyczne kraju.

Deweloperzy magazynowi stają się ważnymi architektami zrównoważonych rozwiązań w miastach, a rozwój i profesjonalizacja tego sektora   oznaczają rosnącą odpowiedzialność jego przedstawicieli za środowisko, gospodarkę i społeczności lokalne. W 7R troska o środowisko oraz osoby skupione wokół naszych inwestycji to jeden z najważniejszych elementów naszej strategii biznesowej. Stworzyliśmy w strukturach firmy dział, który zajmuje się badaniem i rozwojem nowych rozwiązań proekologicznych dla naszych obiektów, dba o estetykę budynków, projektuje elementy małej architektury, które zwiększają komfort użytkowania przestrzeni, które tworzymy. Stawiamy też na partnerstwa i wymianę doświadczeń. Przystąpienie do ULI gwarantuje nam dostęp do światowej platformy wymiany wiedzy i dobrych praktyk z zakresu zrównoważonego budownictwa i trendów miejskich, mówi Tomasz Lubowiecki, prezes 7R.

Misją Urban Land Institute jest promowanie odpowiedzialnego zagospodarowania terenów oraz tworzenie i wspieranie społeczności na całym świecie. Publikacje ULI, webinaria i warsztaty edukacyjne oferują inspirację i praktyczne wskazówki, które pomagają członkom organizacji budować biznes. ULI gwarantuje także dostęp do najnowszych badań, raportów i najlepszych praktyk.

Wśród członków Urban Land Institute na całym świecie są przedstawiciele wielu zawodów i branż. To nie tylko architekci, czy deweloperzy, albo firmy działające na rynku nieruchomości handlowych, czy mieszkaniowych. To organizacja, która grupuje różnych specjalistów w ramach poziomej struktury. Dzięki temu działa jako miejsce wymiany myśli, doświadczeń i najlepszych praktyk w wielu dziedzinach, w myśl zasady zrównoważonego rozwoju miast i zagospodarowania przestrzeni. Dlatego tak nas cieszy, że do grona członków korporacyjnych ULI Poland dołączyła firma zaangażowana na rynku magazynowym – 7R. Staramy się uważnie obserwować zmiany rynkowe i ich wpływ na środowisko oraz społeczności w miastach. Branża magazynowa, jako całość, na pewno ma jeszcze wiele do osiągnięcia np. w zakresie świadomości ekologicznej w wielu procesach deweloperskich. Liczymy że współpraca z liderami rynkowymi, takimi jak 7R przyczyni się do dalszych pozytywnych zmian w tym zakresie na polskim rynku, komentuje Dorota Wysokińska-Kuzdra, przewodnicząca ULI Poland.  

Pomimo stabilnego zapotrzebowania na energię, emisja CO2 wynikająca z eksploatacji i konstrukcji budynków na świecie osiągnęła w 2019 r. swój najwyższy poziom w historii. Razem z produkcją, transportem i wykorzystaniem materiałów budowlanych, odpowiada za 38% globalnej emisji CO2, jak wynika z raportu 2020 Global Status Report for Buildings and Construction wydanego przez Global Alliance for Buildings and Construction.

W 7R bierzemy odpowiedzialność za redukcję śladu węglowego naszych budynków. Jest to oczywiście proces długotrwały, podzielony na etapy, który zależy w dużej mierze od świadomości, ale i konkretnych potrzeb naszych najemców. W parkach logistyczny i magazynach miejskich posiadamy wachlarz rozwiązań, takich jak efektywne zarządzanie energią i wodą, fotowoltaika, systemy LED, BMS etc., które pomogą naszym klientom wybrać nieruchomość, która wpisze się w ich strategię zrównoważonego rozwoju, dodaje Tomasz Lubowiecki, prezes 7R.

© ℗ Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora. W przypadku zawinionego naruszenia praw autorskich sprawca będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.

ZOSTAŃ W TEMATYCE MAGAZYNÓW I SKLEPÓW WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH

Powiązane artykuły

DATA CENTER

LOGISTYKA

ROCZNIK 2023

Nie można kopiować treści tej strony.