-5.1 C
Warszawa
czwartek, 22 lutego, 2024

IV edycja REMEDy- konferencja online 29.09.2021

Strona głównaWydarzeniaPatronatyIV edycja REMEDy- konferencja online 29.09.2021

TO CIĘ MOŻE ZAINTERESOWAĆ

IV edycja REMEDy 2021 – konferencja online 29.09.2021

Dla zanieczyszczonych terenów

INVESTOR REE już po raz drugi, jako Partner Medialny wydarzenia zaprasza na czwartą edycję REMEDy 2021 – konferencję on-line poświęconą zarządzaniu miejscom zanieczyszczonym ważnych dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Podczas REMEDy omawiane będą zagadnienia środowiskowe, które mają wpływ na Polskę! Potrzeba odzyskania przestrzeni miejskiej zajmowanej obecnie przez tereny zdegradowane doprowadziła do postawienia tego problemu na czele tematyki konferencji REMEDy 2021.  

Czwarta edycja REMEDy odbędzie się online już 29 września 2021 r. Szczegóły wkrótce!

Konferencja REMEDy Online składa się z trzech sesji tematycznych: międzynarodowej, prawnej i technicznej. Uczestnicy konferencji mogą poznać nowe technologie badawcze i remediacyjne, a także metody i praktyki, które nie są zwykle stosowane w Europie Środkowej i Wschodniej. Podczas konferencji prelegenci przedstawiają tematy związane z nowo pojawiającymi się zanieczyszczeniami i specyficznymi, trudno usuwalnymi zanieczyszczeniami środowiska, które nie są jeszcze uregulowane przez polskie prawo. Dotychczasowe konferencje dotyczyły takich tematów jak azbest w glebie oraz mikroplastik. Nadchodząca konferencja będzie między innymi obejmowała dyskusję na temat związków perfluorowanych (PFAS), które zaczynają stawać na czele zagadnień związanych z zanieczyszczeniem gruntów i wód na świecie.

REMEDY 2021 będzie koncentrować się na rozwoju terenów zdegradowanych. Stały wzrost gospodarczy w Polsce i zmiany wywołane przez COVID stworzyły popyt na rozwój nieruchomości przemysłowych bliżej centrów miast w całej Polsce. Polska znajduje się w punkcie zwrotnym, w którym musi rozważyć potrzebę wsparcia ekspansji gospodarczej skutkami długoterminowymi. Co jest najlepsze dla Polski? Zrównoważony rozwój jest jedyną mądrą odpowiedzią na te wymagania, gdzie nowe inwestycje powinny koncentrować się na terenach zdegradowanych, a nie na terenach niezagospodarowanych.

Edycja REMEDy 2021 r. Będzie koncentrować się na rozwoju terenów zdegradowanych, które oferują możliwość strategicznego zrównoważonego rozwoju struktur miejskich lub nieruchomości, na które niekorzystnie wpływa, z szerszymi społeczno-gospodarczymi celami rozwoju. Tereny zdegradowane wymagają zintegrowanego podejścia ze strony specjalistów ds. ochrony środowiska, ekspertów prawnych, deweloperów, projektantów / architektów, organów regulacyjnych i decydentów, aby twórczo przekształcić miejskie i szkodliwe nieruchomości w aktywa produkcyjne. Takie zmiany eliminują ze społeczności niebezpieczne właściwości stwarzające problemy zdrowotne i zastępują je pozytywnymi zasobami społeczności.

Tereny zdegradowane stanowią przeszkodę dla wzrostu, odstraszają rozwój większych obszarów w obrębie miast, a nawet samego miasta. Przeszkody w rozwoju obejmują zanieczyszczenia w glebie, wodzie i / lub powietrzu. Przebudowa terenów zdegradowanych zmniejsza zagrożenie dla zdrowia mieszkańców, pracowników i otaczającego środowiska. Zwrot z przekształcania terenów zdegradowanych opłaca się deweloperom, dając im dostęp do strategicznie położonych nieruchomości, agencjom rządowym poprzez usuwanie miejsc wpływających na środowisko, gminom poprzez tworzenie silników ekonomicznych z odłogów oraz społecznościom poprzez usuwanie niekorzystnego wpływu na zdrowie. Rozwój terenów zdegradowanych jest określany ilościowo, mierząc, ile razy inwestycja jest zwracana.

Zalety rozwoju terenów zdegradowanych obejmują wykorzystanie istniejących zasobów w lokalizacjach projektu, dostęp do lokalnej infrastruktury (drogi, elektryczność, woda, służba zdrowia, edukacja) oraz dostęp do lokalnej siły roboczej. Firmy inwestujące w rozwój terenów zdegradowanych cieszą się produktywnymi relacjami ze społecznością i wypełniają korporacyjną odpowiedzialność społeczną, angażując się w najlepsze praktyki branżowe, które przynoszą korzyści największej liczbie.

Dla kogo jest konferencja?

 • Liderzy rządowi działający w dziedzinie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju
 • Konsultanci ds. Środowiska
 • Laboratoria i dostawcy technologii naprawczych
 • Firmy naftowe i gazowe
 • Deweloperzy i inwestorzy
 • Dostawcy usług finansowych i ubezpieczeniowych oraz praktycy zarządzania ryzykiem
 • Prawnicy
 • Urzędnicy ds. Rozwoju gospodarczego i organizacje rozwoju społeczności
 • Firmy budowlane i remontowe
 • Instytuty techniczne i badawcze
 • Inżynierowie środowiska i budownictwa, a także planiści
 • Instytucje akademickie i studenci

Konferencja została zainicjowana w 2018 roku przez firmę doradczą Lion Environmental Sp. z o.o., a jej celem jest poruszanie problemów związanych z zanieczyszczeniem powierzchni ziemi. Sukces konferencji pozwolił na poszerzenie jej zakresu o szersze spektrum tematyczne. Uczestnicy REMEDy 2021 usłyszą o wielu aspektach rozwoju terenów zdegradowanych. Szansa na omówienie i zbadanie tego aktualnego zagadnienia z perspektywy środowiskowej, prawnej, regulacyjnej i finansowej. REMEDy zaprasza przedstawicieli przemysłu, rządu, konsultantów, dostawców rozwiązań i środowisk akademickich do udziału w tegorocznej konferencji REMEDy.

Osoby i firmy uczestniczące w REMEDY 2021 zapraszamy do bezpłatnej współpracy redakcyjnej z portalem INVESTOR REE.


ORGANIZATOR

Lion Environmental Sp. z o.o.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie pobrane.jpg

Sebastian Stachowski
M: +48 881 331 080
E: sstachowski@lionenvironmental.com

PARTNER MEDIALNY

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo_Investor2020_portal-7-1-1.png

© ℗ Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora. W przypadku zawinionego naruszenia praw autorskich sprawca będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.

ZOSTAŃ W TEMATYCE BIUROWCÓW

WYDARZENIA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

WYDARZENIA INVESTOR REE

ROCZNIK 2023

Nie można kopiować treści tej strony.