-5.1 C
Warszawa
poniedziałek, 17 czerwca, 2024

JLL wskazuje bezpieczną trasę dla europejskich łańcuchów dostaw w 2023 roku

Strona głównaNieruchomości komercyjneMagazyny i sklepy wielkopowierzchnioweJLL wskazuje bezpieczną trasę dla europejskich łańcuchów dostaw w 2023 roku

TO CIĘ MOŻE ZAINTERESOWAĆ

Daleko idące konsekwencje wojny na Ukrainie pozostają wśród największych obaw ponad 2/3 (68%) organizacji w regionie EMEA – wskazuje najnowszy raport JLL i Reuters Events: Supply Chain : „The State of European Supply Chains 2022”.

Badanie oparte na ankietach przeprowadzonych wśród 170 aktywnych najemców parków magazynowych, w tym operatorów logistycznych (TSL), producentów, dystrybutorów i przedstawicieli sieci handlowych, identyfikuje największe wyzwania dla sektora w bieżącym roku. Opracowanie wskazuje również potencjalne kroki, które należy podjąć aby ograniczyć wpływ rosnących kosztów, słabnącego popytu na towary i zwiększonego ryzyka związanego z zakłóceniami łańcuchów dostaw. Ponadto, przyjmując, że szczyt inflacji w strefie Euro osiągnięty został już w październiku 2022, raport dostarcza najemcom szeregu wskazówek, jak najlepiej poprawić odporność i wydajność w nadchodzących, bardziej sprzyjających warunkach.

Wyniki raportu wskazują na dwa główne czynniki wpływające obecnie na proces decyzyjny najemców sektora logistycznego i przemysłowego – wojna w Ukrainie oraz presja inflacyjna. Dotyczy to zwłaszcza obaw związanych z transportem oraz zużyciem energii, które wskazało odpowiednio 72% i 63% respondentów badania.

Ponad połowa biorących udział w badaniu najemców (51%) wskazała, że planuje kolejne kroki zmierzające ku optymalizacji ich łańcuchów dostaw. Dotyczyć ma to przede wszystkim lokalizacji nowych magazynów, dla których priorytetem będzie bliskość do znaczących węzłów transportowych oraz rynków zbytu. Biorąc jednak pod uwagę ograniczoną dostępność gruntów w najlepszych lokalizacjach, spodziewać można się potrzeby modernizacji istniejących już parków magazynowych, tak aby spełniały nowe wymagania najemców w zakresie automatyzacji, zrównoważonego budownictwa, wykorzystania zielonej energii oraz jakości i standardu powierzchni.

„Biorąc pod uwagę zakłócenia łańcuchów dostaw, z którymi europejski i światowy rynek mierzył się w ostatnich latach, możemy spodziewać się pewnej restrukturyzacji i zmian w strategiach dotyczących nieruchomości logistycznych i przemysłowych, szczególnie w zakresie lokalizacji, przeznaczenia i standardu magazynu. Kluczowe wydaje się zrozumienie wyzwań, zidentyfikowanie możliwości i przedstawienie rozwiązań, które pozwolą najlepiej wykorzystać poprawiające się perspektywy gospodarcze. Badanie przeprowadzone przez JLL i Reuters Events to nie tylko wskazówki dla najemców, ale również możliwość lepszego zrozumienia rynku dla deweloperów, inwestorów i innych graczy na rynku nieruchomości.” – mówi Tomasz Mika, Head of Industrial Agency, JLL

Badanie potwierdza, że zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe pozostanie względnie stabilne w perspektywie sześciu-dziewięciu miesięcy. Pozwoli na to m.in. nieco złagodzony, jednak ustabilizowany popyt generowany przez najemców, którzy wypracowują nowe strategie dotyczące zarządzania zapasami. Co więcej, większość respondentów (81%) przewiduje zaledwie częściowe przeniesienie rosnących kosztów na klientów w 2023 roku, co dodatkowo potwierdza oczekiwania związane ze słabnącą inflacją.

„Prawie 50% ankietowanych planuje zwiększenie poziomu zapasów w 2023 roku. Z drugiej strony 36% przewiduje ich zmniejszenie. Przewaga pierwszych, wskazuje na potencjał dotyczący rynku nieruchomości i generowany przez nich popyt. Może to być szczególnie widoczne w przypadku Polski, która wyróżnia się doskonałym położeniem w regionie, rozbudowaną infrastrukturą transportową, rynkiem pracy, relatywnie niskimi czynszami oraz wciąż oferuje atrakcyjne lokalizacje pod budowę centrów dystrybucji i fabryk.” – zauważa Maciej Kotowski, Director, Research & Consultancy, JLL.

Zauważyć można także malejące obawy dotyczące przepustowości portów i skutków pandemii Covid-19 – wskazało je zaledwie 18% respondentów. Niższe koszty transportu morskiego, większa dostępność i stabilizacja na rynku nieruchomości to kolejne czynniki wpływające na zmniejszenie napięcia europejskich łańcuchów dostaw w drugiej połowie roku.

Więcej na https://www.jll.pl/pl/trendy-i-analizy/badanie/the-state-of-european-supply-chains

O badaniu:

JLL wraz z Reuters Events przeprowadzili ankietę wśród 171 przedstawicieli najemców, w tym operatorów logistycznych (TSL), producentów, dystrybutorów i sieci handlowych. Raport ma na celu pomóc zrozumieć perspektywy rynku i popytu w nadchodzących miesiącach 2023 roku. Pytania w ankiecie dotyczyły priorytetów oraz wyzwań spodziewanych w bieżącym roku, popytu na towary, konsumpcji, rosnących kosztów operacyjnych, stategii dotyczących zapasów, technologii, zapotrzebowania na powierzchnię magazynową oraz szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju.

O JLL

JLL (NYSE: JLL) jest wiodącą firmą świadczącą usługi profesjonalne, specjalizującą się w zarządzaniu nieruchomościami i inwestycjami. JLL kształtuje przyszłość nieruchomości dla lepszego świata poprzez wykorzystanie najbardziej zaawansowanej technologii do tworzenia najlepszych możliwości, niesamowitych przestrzeni i zrównoważonych rozwiązań w zakresie nieruchomości dla naszych klientów, pracowników i społeczności. JLL to firma z listy Fortune 500 z rocznymi przychodami w wysokości 19,4 mld dolarów, prowadząca działalność w ponad 80 krajach i zatrudniająca na całym świecie ponad 102 000 pracowników według stanu na 30 września 2022 r. JLL jest marką i zastrzeżonym znakiem towarowym Jones Lang LaSalle Incorporated.

© ℗ Licencja Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora. W przypadku zawinionego naruszenia praw autorskich sprawca będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.

Celem publikacji jest przybliżenie tematyki inwestowania w nieruchomości komercyjne lub mieszkaniowe. Treści umieszczone w artykule są indywidualnymi interpretacjami i poglądami jego autora. Nie stanowią one porad podatkowych ani prawnych. Ekspert nie opisuje całościowo stanu prawnego, ani faktycznego związanego z prezentowaną tematyką, nie świadczy pomocy prawnej i nie ponosi odpowiedzialności za możliwe konsekwencje działań podjętych w oparciu o dostarczone w niej informacje. W celu uzyskania wyczerpujących informacji lub porady prawnej, prosimy o kontakt z Ekspertem.

ZOSTAŃ W TEMATYCE MAGAZYNÓW I SKLEPÓW WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH

MAGAZYNY I SKLEPY WIELKOPOWIERZCHNIOWE

DATA CENTER

LOGISTYKA

ROCZNIK 2023

Nie można kopiować treści tej strony.