-5.1 C
Warszawa
czwartek, 25 kwietnia, 2024

Pierwszy w historii Pawilon Wodny na konferencji COP26

Strona głównaMarketing NieruchomościPierwszy w historii Pawilon Wodny na konferencji COP26

TO CIĘ MOŻE ZAINTERESOWAĆ

Pierwszy w historii Pawilon Wodny na konferencji COP26 

30 organizacji z sektora wodnego zobowiązało się do obniżenia emisji CO2

Szacuje się, że gospodarka wodna odpowiada obecnie za ok. 10 proc. globalnej emisji gazów cieplarnianych. Dlatego w ramach trwającego w Glasgow szczytu klimatycznego COP26, zainicjowano pierwszy w historii Pawilon Wodny – The Water Pavilion. Jest on platformą do wielu wydarzeń i dyskusji skoncentrowanych na roli gospodarki wodnej
w kontekście realizacji celów porozumienia paryskiego.

To również efekt współpracy ponad 30 organizacji, rządów oraz firm związanych z sektorem wodnym. Podjęły one nie tylko dyskusję, ale również zobowiązanie do osiągnięcia zeroemisyjności – w ramach kampanii wspieranej przez ONZ „Race to Zero”.

Temat zarządzania zasobami wodnymi oraz sposoby na obniżenie emisyjności całego sektora stały się na tyle istotne, że podczas tegorocznego szczytu klimatycznego uruchomiono po raz pierwszy w historii Pawilon Wodny. W trakcie odbywających się tam dyskusji poruszono najważniejsze kwestie związane z gospodarką wodną, szczególnie na temat roli wody w kryzysie klimatycznym. W debatę nad przyszłością tej gałęzi gospodarki i jej wpływu na środowisko zaangażowanych jest ponad 30 organizacji, rządów oraz firm związanych z sektorem wodnym.

Podczas COP26 przedstawiono również  organizacje użytku publicznego i firmy z sektora wodnego, które podjęły zobowiązanie „Race to Zero”. To kampania ONZ w zakresie zmian klimatu, w której biorą udział współpracujący ze sobą partnerzy z całego świata. Jej celem jest promowanie wizji dostarczania usług wodnych, przy zerowej  emisji gazów cieplarnianych netto. Jedną z firm, która aktywnie działa w ramach akcji, jest Xylem Water Solutions, wiodące, globalne przedsiębiorstwo zajmujące się technologią wodną.

Dzisiejsze systemy wodne są źródłem emisji gazów cieplarnianych. Dzięki technologiom, można  niewielkim kosztem obniżyć ilość szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery. Jako jeden z czołowych przedstawicieli branży dysponujemy już rozwiązaniami pomagającymi osiągnąć neutralność emisyjną, jak również sami podjęliśmy zobowiązanie do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto w całym łańcuchu wartości przed 2050 rokiem. Zachęcamy do tego również innych. Jestem przekonany, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu całego sektora, możemy sprostać kluczowym wyzwaniom i odegrać ogromna rolę ratowaniu naszej planetypowiedział Rafał Bonter, Prezes Xylem Water Solutions Polska.

Z roku na rok zmiany klimatyczne coraz bardziej postępują i nie możemy dłużej tego ignorować. Naukowcy już od dawna apelują, że należy zmienić nasze podejście do zarządzania zasobami naturalnymi, w tym m.in. wodą. Stosując nowe podejście do zarządzania wodą, jesteśmy w stanie znacznie zmniejszyć ślad węglowy. Mamy nadzieję, że coraz więcej organizacji zajmujących się technologiami wodnymi wyznaczy sobie ambitne cele w zakresie redukcji emisji. Zależy nam, aby zobowiązanie ze strony firmy Xylem znalazło odzwierciedlenie wśród innych przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych poprzez przystąpienie do inicjatywy „Race to Zero” –  powiedziała Cate Lamb, dyrektor ds. Bezpieczeństwa wodnego w Carbon Disclosure Project, organizacji non-profit zajmującej się ochroną środowiska, działającej przy ONZ.

Jak wykazało badanie infrastruktury ściekowej przeprowadzone przez Xylem, inteligentne systemy pompowania ścieków oraz systemy wspomagania decyzji, mogą zmniejszyć zużycie energii nawet o 70 proc. – w wyniku zwiększenia efektywności i umożliwienia szybkiej reakcji w związku z zatorami. Również w przypadku czystej wody analiza wykazała, że łatwe do wdrożenia technologie o wysokiej wydajności, takie jak zaawansowana infrastruktura pomiarowa (AMI), skutecznie obniżają emisyjność CO2.

Dzięki wdrożeniu inteligentnych systemów, w samej Wielkiej Brytanii przedsiębiorstwa użyteczności publicznej mogłyby ograniczyć emisję CO2 o 10 mln ton, osiągając emisyjność na poziomie zera netto w 2030 roku.

O Race to Zero

Race to Zero to globalna kampania pod szyldem Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), która zrzesza przedsiębiorstwa, miasta i regiony, by mogli podjąć rygorystyczne i natychmiastowe działania na rzecz zmniejszenia o połowę globalnych emisji CO2 do 2030 roku oraz osiągnąć neutralności klimatyczną do 2050 roku.

O firmie XYLEM

Xylem (XYL) to wiodąca globalna firma zajmująca się technologią wodną, zaangażowana w rozwiązywanie, dzięki swojej innowacyjnej technologii, kluczowych problemów związanych z wodą i infrastrukturą. Zaangażowanie 16 000 pracowników pozwoliło osiągnąć firmie przychody w wysokości 5,25 miliarda dolarów w 2019 roku. Tworzymy bardziej zrównoważony świat, umożliwiając naszym klientom optymalizację zarządzania wodą i zasobami oraz pomagamy społecznościom w ponad 150 krajach w zakresie bezpieczeństwa wodnego. Odwiedź nas na www.xylem.pl.

© ℗ Licencja Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora. W przypadku zawinionego naruszenia praw autorskich sprawca będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.

ZOSTAŃ W TEMATYCE PRAWA NIERUCHOMOŚCI

E-BOOK

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

DUE DILIGENCE NIERUCHOMOŚCI

POZWOLENIA NA BUDOWĘ

ROCZNIK 2023

Nie można kopiować treści tej strony.