-5.1 C
Warszawa
piątek, 23 lutego, 2024

Polska przyciąga większość inwestycji w nieruchomości komercyjne w Europie Środkowo-Wschodniej

Strona głównaNieruchomości komercyjneBiurowcePolska przyciąga większość inwestycji w nieruchomości komercyjne w Europie Środkowo-Wschodniej
[td_block_7 custom_title="To Cię zainteresuje" limit="1" category_id="2795" accent_text_color="#3fa9f5" header_text_color="#ffffff" m6_tl="30"]
[td_block_7 custom_title="To Cię zainteresuje" limit="1" category_id="4538" accent_text_color="#d1ebfc" header_text_color="#d1ebfc" tdc_css="eyJhbGwiOnsiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==" m6_tl="30"]

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 r. zainwestowano 8,3 mld EUR w nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej. Na koniec III kwartału 2021 r. wolumen inwestycji w regionie CEE wyniósł 3,3 mld EUR. Polska przyciągnęła 46% całkowitego wolumenu, następnie kraje bałtyckie (16%), Czechy (13%) i kraje SEE (10%). Obserwujemy wzrost na wszystkich rynkach, ale rynek przemysłowy jest nadal największym beneficjentem pandemii COVID-19 ze wszystkich sektorów. Po pierwszych trzech kwartałach 2021 r. cały region CEE wzrósł o 11% w ciągu roku. Rynek biurowy wciąż jest daleki od szczytu z 2019 r., ale wykazuje wzrost o 38% w stosunku do poziomów z 2020 r.

W porównaniu z III kwartałem 2020 roku, w krajach CEE możemy zaobserwować wzrost wartości inwestycji o 62%. Ponadto 40% całkowitej kwoty inwestycji stanowiło dziewięć transakcji, z których każda miała wartość wyższą niż 100 mln EUR. Polska przyciągnęła cztery najważniejsze transakcje, a kolejne Łotwa, Rumunia, Chorwacja i Serbia. Prognozujemy, że w 2021 r. łączna wartość inwestycji przekroczy 13 mld euromówi Joanna Mroczek, dyrektor ds. marketingu i badań CBRE.

Głównym źródłem kapitału w III kwartale 2021 r. byli inwestorzy spoza Europy Środkowo-Wschodniej z udziałem 59%. Inwestorzy amerykańscy stanowili 16% całkowitego wolumenu, następnie inwestorzy z Niemiec z udziałem 13% oraz z Chin (6%). Pozostałe kraje (Holandia, Belgia, Austria, Włochy, Francja, RPA, Kanada, Wielka Brytania i ZEA) wniosły 23% całego kapitału. W trzecim kwartale 2021 r. najwyższe wartości transakcji w regionie CEE odnotowano w sektorze przemysłowym (40%), następnie w sektorze biurowym (28%) i sektorze handlowym (20%). Pozostałe 12% zainwestowano przede wszystkim w segmenty wielorodzinne, wielofunkcyjne oraz obiekty służby zdrowia.

Rynek biurowy nadrabia zaległości

W 2021 roku na rynek biurowy 15 krajów Europy Środkowo-Wschodniej zostanie dostarczone łącznie 2,5 miliona mkw. nowej powierzchni. Oznacza to wzrost o 38% w stosunku do poziomów z 2020 roku. Poziom ukończonych inwestycji na rynkach EE-3 wzrośnie o 150% r/r, w regionie SEE-4 wzrost pozostaje umiarkowany i utrzymuje się na poziomie 24% w SEE-4. Natomiast w krajach bałtyckich i CE-5 będzie niższy niż w 2020 roku. Poziom pustostanów biurowych w regionie CEE wynosi średnio 10%, wahając się od 4,1% (w Zagrzebiu) do 15,3% (w Kijowie). W związku z tym na większości rynków poziomy czynszów uległy nieznacznej korekcie.

Rynek magazynowy beneficjentem COVID-19

Po pierwszych trzech kwartałach 2021 r. zasób powierzchni magazynowej w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej wzrósł o 11% w ciągu roku. Rynki, które odnotowały największy wzrost to Polska (o 13%), Rumunia (o 12%) i Słowacja (o 11%). Austria i Węgry wzrosły o 9%, a Czechy o 5%. Prawie 3,3 miliona mkw. zostało ukończone w regionie CEE 6 w I-III kw. 2021 r., z tego głównie w Polsce (69%) i Rumunii (9%). Wskaźnik pustostanów po III kwartale 2021 r. jest stosunkowo niski na wszystkich rynkach, najniższy został odnotowany w Austrii – 1%, a najwyższy na Słowacji – 7%.

O CBRE

CBRE Group, Inc. (NYSE: CBRE), spółka z listy Fortune 500 i S&P 500 z siedzibą w Los Angeles, jest największą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi w zakresie nieruchomości komercyjnych i inwestycyjną (na podstawie przychodów z 2019 r.). Firma zatrudnia ponad 100 000 pracowników (nie wliczając podmiotów stowarzyszonych i partnerskich) i obsługuje inwestorów i najemców nieruchomości za pośrednictwem ponad 530 biur na całym świecie. CBRE oferuje szeroki zakres zintegrowanych usług, doradztwo strategiczne w zakresie inwestycji i wynajmu, usługi korporacyjne, usługi zarządzania nieruchomościami oraz projektami, administrację firm, bankowość hipoteczną, wyceny, usługi deweloperskie, usługi zarządzania inwestycjami oraz usługi konsultingowe i analityczne. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.cbre.pl.

© ℗ Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora. W przypadku zawinionego naruszenia praw autorskich sprawca będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.

ROCZNIK INVESTOR REE 2023

spot_img

ROCZNIK INVESTOR REE 2023

spot_img
[td_block_11 category_id="99" custom_title="DUE DILIGENCE NIERUCHOMOŚCI"]

ROCZNIK INVESTOR REE 2022

spot_img
spot_img
[td_block_5 category_id="3394" limit="1"]
AKADEMIA INWESTORAspot_img
spot_img
[td_block_5 category_id="2625" limit="1"][td_block_5 category_id="1120" limit="1"][td_block_5 category_id="2513" limit="1"][td_block_5 category_id="2149" limit="1"]
AKADEMIA INWESTORAspot_img
[td_block_5 category_id="1830" limit="1"][td_block_5 category_id="1623" limit="1"]

DUE DILIGENCE NIERUCHOMOŚCI

SPONSOROWANEspot_img

PROCESY BUDOWLANE

SPONSOROWANEspot_img

ROCZNIK 2020

SPONSOROWANEspot_img

Nie można kopiować treści tej strony.