-5.1 C
Warszawa
czwartek, 25 kwietnia, 2024

Polski startup iNajem.pl

TO CIĘ MOŻE ZAINTERESOWAĆ

Pojawienie się specjalistycznych programów czy systemów online do zarządzania nieruchomościami a w szczególności na wynajem spowodowało spore ułatwienia w codziennej pracy osób z tej branży. Właściciele jak również zarządcy nieruchomości mogą wybierać spośród różnych dostawców oprogramowania. Na rynku pojawił się właśnie polski startup iNajem.pl P.S.A. , który zamierza zrewolucjonizować wynajem mieszkań, pokoi i lokali komercyjnych.

Z życia wynajmującego

Inwestorzy w nieruchomości na wynajem prędzej czy później spotkają się z dylematem czy samemu szukać najemców i zarządzać wynajmem osobiście czy może powierzyć cały ten proces zewnętrznej firmie, ciesząc się jedynie wpływami z wynajmu. Nie ma idealnego rozwiązania, ponieważ przekazując swoją własność do kompleksowego zarządzania zewnętrznej firmie mamy wątpliwości czy aby na pewno obsługa będzie zadawalająca. Również należy zapłacić wynagrodzenie sięgające nawet  20% przychodów od najemców. Nie mamy tez żadnej kontroli nad okresami bezumownymi w związku z brakiem najemcy. Z kolei, własne zaangażowanie się w pozyskanie uczciwego najemcy  i jego  późniejsze rozliczanie może sprawić zbyt  wiele problemów.

Odciążamy wynajmujących

Polski startup iNajem.pl P.S.A. wychodzi na przeciw tym problemom. System obsługi online wynajmu nieruchomości został tak zaprojektowany, aby ułatwić procesy wynajmu nie tylko właścicielom, ale również profesjonalnym zarządcom. Ci pierwsi w sposób intuicyjny będą mogli zawierać zdalnie umowy wynajmu, aneksy czy protokoły przekazania jak również dokonywać weryfikacji najemców, wystawiać rozliczenia za czynsze, opłaty i media w sposób półautomatyczny lub ręczny. Windykacja czy  automatyczne dokonywanie  rozrachunków z najemcami i obliczanie zobowiązań podatkowych (PIT i VAT) staje się dużo łatwiejsze. Firmy i osoby, które opiekują się nieruchomościami swoich klientów będą mogły w łatwy sposób zarządzać relacjami z wynajmującymi i z najemcami. W ten sposób osiągną wyższy poziom profesjonalizacji swoich sług. Pośrednicy nieruchomości, jako użytkownicy portalu i aplikacji mobilnej  mogą dywersyfikować swoje usługi. Ta grupa zawodowa ma kontakt z obiema stronami umów najmu i ich rola nie musi się kończyć  tylko na kojarzeniu stron. Pośrednik również może mieć konto użytkownika w systemie iNajem.pl  i tym samym sprawować piecze nad wynajmem danej nieruchomości po wykonanej usłudze pośrednictwa.

Dla kogo jest iNajem.pl?

System obsługi online wynajmu jest bardzo rozbudowany i nasuwa się pytanie dla kogo jest przeznaczony? iNajem.pl jest przede wszystkim zaprojektowany dla wszystkich właścicieli i firm zarządzających nieruchomościami począwszy od wynajmu na pokoje , mieszkania, domy a skończywszy na wynajmie lokali usługowych i całych budynków komercyjnych. Również przeznaczony jest dla pośredników nieruchomości i biur rachunkowych, które mają w swoim portfelu klientów osiągających przychody z wynajmu jak  zapewnia prezes zarządu Marcin Rybiński. Firmy zarządzające wynajmem nieruchomości należących do ich klientów muszą zdawać sobie sprawę, że digitalizacja nieruchomości w systemach online, dostępnych również dla ich klientów, podwyższa standardy ich obsługi. Już możemy zaobserwować jak coraz więcej profesjonalnych zarządców zamienia tradycyjne formy na te online.

Automatyzacja procesów wynajmu

Na czym ma polegać automatyzacja w procesach wynajmu w iNajem.pl? Po utworzeniu konta użytkownika wynajmującego (lub zarządcy) oraz konta  najemcy i ich  połączeniu wszelka wymiana danych odbywa się automatycznie. Strony połączonych kont mogą zdalnie zawierać umowy najmu, aneksy czy protokoły zdawczo odbiorcze. Po wprowadzeniu aktualnych cenników dostawców mediów można dokonywać rozliczeń na różne sposoby: według faktycznego zużycia, prognozowanego zużycia, zaliczkowo i na podstawie refaktury. Scenariusz rozliczenia mediów jak również inne parametry umowy ustalane są przy zawarciu umowy najmu w systemie. Najemca automatycznie lub półautomatycznie otrzymuje dokumenty rozliczeniowe za czynsze, opłaty dodatkowe i media. Należy dodać również o automatycznych rozrachunkach, czyli zaksięgowanie płatności  po dokonaniu płatności za pośrednictwem iNajem.pl.  Po dokonaniu takiej szybkiej płatności z konta użytkownika najemcy za pośrednictwem licencjonowanego operatora płatności rozrachunek będzie widoczny w systemie w czasie rzeczywistym bez konieczności ręcznego lub importowanego wyciągu bankowego. Jaki wynajmujący lub zarządca nie chciałby po zalogowaniu się na swoje konto od razu zobaczyć kto zapłacił a kto nie. Nawet bez zalogowania system sam wyślę ponaglenie lub wezwanie do zapłaty dla spóźnialskich.

Czynsz bazowy a może efektywny?

Czynsz bazowy to podstawowa stawka za wynajem lokalu naliczana w systemie miesięcznym a czynsz efektywny to stawka podstawowa (bazowa) pomniejszona o wartość warunkowego rabatu. To jest kolejna innowacją w iNajem.pl pomagająca dyscyplinować najemców jak zapewnia Marcin Rybiński.  Jest możliwość ustawienia między innymi czynszu bazowego i czynsz efektywnego mniejszego dowolnie ustaloną kwotę za terminową płatność. Nie tylko odsetki, ale właśnie ten bonus jest najlepszym czynnikiem motywującym do terminowych płatności. iNajem.pl automatycznie naliczy czynsz efektywny pod warunkiem, że najemca za poprzedni miesiąc zapłacił terminowo. Jeżeli jeszcze ustalimy w umowie najmu dodatkowy rabat kwotowy za wykonanie płatności online szybkim przelewem wtedy system wszystko wykona w pełni automatycznie bez potrzeby ręcznego rozliczania płatności. System sprawdzi jaki czynsz należy zastosować w kolejnym miesiącu. Wtedy po każdym logowaniu na swoje konto widzimy rzeczywisty stan rozliczeń ze swoimi najemcami.


Co dalej?

W związku z faktem, że większość osób na świecie korzysta z wynajmowania lub najmowania nieruchomości iNajem.pl jest projektem społecznościowym. Ważnym elementem jest udział większej grupy osób – nie tylko inwestorów w nieruchomości, ale również najemców. Projekt ma się rozwijać dzięki zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych działaniami na rzecz ułatwiania procesów między wynajmującymi a  najemcami. Digitalizacja nieruchomości oraz automatyzacja procesów w tej branży jest kwestia najbliższych lat. Spółka iNajem.pl P.S.A. zdecydowała się już na początku swojego rozwoju na wyodrębnienie udziałów i sprzedaż ich w emisji publicznej akcji do końca kwietnia 2022 roku. Więcej szczegółów na https://kupakcje.inajem.pl

iNajem.pl Prosta Spółka Akcyjna z branży e-commerce – usług oferowanych online na żądanie (online on-demand services). Polska firma informatyczna i doradcza, która zaprojektowała i wykonała portal i aplikację mobilną do zarządzania wynajmem mieszkań i lokali komercyjnych. Nasz kompleksowy program automatyzuje codzienną pracę a umowa najmu, protokół zdawczo odbiorczy mieszkania czy aneks do umowy najmu jak również faktura dla najemcy, obieg dokumentów, windykacja najemców, automatyczne rozrachunki z najemcami i rozliczenie PIT z najmu stanie się proste jak nigdy wcześniej.

© ℗ Licencja Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora. W przypadku zawinionego naruszenia praw autorskich sprawca będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.

ZOSTAŃ W TEMATYCE PRAWA NIERUCHOMOŚCI

E-BOOK

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

DUE DILIGENCE NIERUCHOMOŚCI

POZWOLENIA NA BUDOWĘ

ROCZNIK 2023

Nie można kopiować treści tej strony.