-5.1 C
Warszawa
niedziela, 11 kwietnia, 2021

Potencjał inwestycyjny południowej Polski

Strona główna Inwestowanie Potencjał inwestycyjny południowej Polski

Targi Inwestycyjne MIPIM 2019

Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR [3] 2019 

Jubileuszowa edycja Targów Inwestycyjnych w Cannes za nami. Światowe wydarzenie odbyło się w dniach 12 – 15 marca 2019 roku i jak co roku atrakcji nie brakowało. Inwestorzy i deweloperzy z całego świata mieli okazję spotkać się na licznych konferencjach, spotkaniach i koktajlach, gdzie myślą przewodnią był szeroko pojęty rynek inwestycyjny.

30-sta edycja MIPIM

Palais de Festival, kultowe miejsce w samym sercu Cote D’azur, corocznie stanowi siedzibę wydarzenia MIPIM. Podczas szczególnej, okrągłej edycji Targów po raz kolejny uczestnicy wydarzenia mieli możliwość skorzystania z powierzchni centrum kongresowego. Międzynarodowe stoiska umieszczone zostały na wszystkich kondygnacjach, tarasach a także na powierzchni jachtów zacumowanych wzdłuż wybrzeża. W tegorocznym przedsięwzięciu wzięło udział niespełna 27 tysięcy uczestników, w tym przedstawiciele 100 państw całego świata, 3 350 eksponentów, prawie 5,5 tysiąca inwestorów oraz ponad 360 dyrektorów generalnych największych światowych spółek inwestycyjnych.

Organizacja Narodów Zjednoczonych na MIPIM 2019

Szczególnym punktem programu 30-stej, okrągłej edycji Targów inwestycyjnych, była uroczysta konferencja otwarcia, którą uświetniła prelekcja gościa specjalnego, Ban Ki-Moona – Generalnego Sekretarza ONZ w latach 2014- 2016. W swoim przemówieniu nawiązał między innymi do światowej polityki inwestycyjnej, zagrożenia grożącego międzynarodowym przedsięwzięciom, a także wpływu zmian klimatycznych na szeroko pojęty rynek inwestycyjny. Warto zauważyć, iż ostatni szczyt Organizacji Narodów Zjednoczonych miał miejsce na terenie Górnego Śląska. Mimo, iż głównym celem sesji plenarnych w ramach szczytu była kwestia innowacyjności, poprawy klimatu i ekologii, przedsięwzięcie to znacznie wpłynęło na zapatrywania społeczności międzynarodowej na politykę inwestycyjną na terenie Polski.

Uczestnicy

Targi Inwestycyjne MIPIM 2019

Targi MIPIM 2019 opiewały w liczne stałe przedstawicielstwa takie jak Echo Investment czy Ghelamco Group, stanowiska samorządowe – m.in. Warszawę, Wrocław, Katowice, Poznań. Nie zabrakło również prywatnych przedstawicielstw poszczególnych inwestycji oraz mniejszych podmiotów takich jak polsko-belgijska spółka Pamira Investments z siedzibą w Krakowie. Spółka zaprezentowała trzy nowoczesne przedsięwzięcia zlokalizowane na terenie Górnego Śląska związanych z mieszkalnictwem w postaci nowoczesnych rodzinnych apartamentów z dostępem do jeziora i terenów zielonych, rewitalizacją starych budynków na cele sportu i rekreacji oraz renowacji historycznej tkanki architektonicznej docelowo przeznaczonych na kompleks kilku restauracji i hotelu. W ten sposób podczas 30-stej edycji MIPIM przedstawiono inwestycje na terenie Górnego Śląska prezentujące „miasteczko w mieście” o urzekającej nazwie Lake Village. Nazwa tego miejsca jest nieprzypadkowa – inwestycja zakłada dostęp do jeziora rybnickiego, lasów, zabytkowej okolicy, a także terenu rekreacyjnego. Podczas tegorocznej edycji targów, zagraniczni inwestorzy zainteresowani byli doskonałą lokalizacją powyższych inwestycji – tereny niezwykle zielone, do tej pory niezagospodarowane, znajdujące się nad rybnickim jeziorem.

Rybnik

Warto zauważyć, iż aglomeracja śląska, w tym przede wszystkim tereny rybnickie, stanowi silny gospodarczo, kulturalnie i naukowo ośrodek węzłowy powiązany z Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym, a więc największym okręgiem przemysłowym w Polsce i jednym z największych w Europie oraz z aglomeracją ostrawską i województwem opolskim. Stolica regionu – Rybnik ma ponad 140 tysięcy mieszkańców, co lokuje go wśród 25 największych miast Polski. Na rok 2019 planuje się oddanie do użytku pierwszego odcinka Drogi Regionalnej Pszczyna – Racibórz, która zapewni miastu bardzo szybkie połączenie z autostradą A1. Na tle innych górnośląskich miast Rybnik wyróżnia się walorami przyrodniczo-krajobrazowymi. Wśród nich na pierwsze miejsce wysuwa się park krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, który w połączeniu z Zalewem Rybnickim i meandrami rzeki Rudy sprawia, że północne obrzeża miasta są jednym z najatrakcyjniejszych miejsc do zamieszkania na terenie Górnego Śląska. Jak zauważono podczas 30-stej edycji Targów MIPIM, stale wzrastające tempo życia i nowe rodzaje aktywności zawodowej skłaniają do refleksji nad modelem zamieszkania oraz nowoczesnych modeli mieszkalnictwa. Dojazd do miejsca pracy położonego po przeciwnej stronie dużego miasta trwa często dłużej niż do odległej nawet o kilkadziesiąt kilometrów, ale dobrze skomunikowanej mniejszej miejscowości. Przedstawione podczas tego międzynarodowego wydarzenia koncepcje mieszkalnictwa na Górnym Śląsku odpowiadają potrzebom współczesnego „człowieka aktywnego”, łącząc zalety mieszkania poza miastem, na atrakcyjnych terenach zielonych, w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora, rzeki, rozległych obszarów leśnych i bogatej oferty sportowej z mieszkaniem w budynku wielorodzinnym, w którym na administratora spada obowiązek dbania o otoczenie i stan techniczny budynku. Większe skupisko mieszkańców gwarantuje też opłacalność funkcjonowania podstawowych usług.

Lake Village

Projektowane osiedle składa się z trzech prostokątnych kwartałów zbudowanych z brył utrzymanych w skali pobliskiej zabudowy jednorodzinnej. Każde z 200 mieszkań ma niezależny dostęp do prywatnej sfery zielonej, której utrzymanie nie wymaga znacznych nakładów pracy. Gradacja przestrzeni od w pełni publicznych, przez półprywatne (użytkowane wspólnie przez mieszkańców osiedla) do w pełni prywatnych sprzyja budowie relacji społecznych wewnątrz miasteczka i w całej dzielnicy. Atutem nowoczesnego mieszkalnictwa Lake Village, oprócz zorganizowanej administracji i systemu bezpieczeństwa, jest dostęp do nowo stworzonej strefy rekreacyjnej, kompleksów hoteli i restauracji, stadnin koni oraz zabytkowej kolejki wąskotorowej stanowiącej popularną atrakcję turystyczną w regionie. Dostęp do wizualizacji wspomnianych inwestycji oraz relacji firmy z targów MIPIM 2019 na stronie www.pamira.pl.

Potencjał inwestycyjny Śląska

Ogromny potencjał zbytu w regionie spowodowany jest przede wszystkim dużą koncentracją ludności na stosunkowo niewielkim obszarze. Terytorium Śląska wynoszące dokładnie 12 333 km2 (a więc 3,9% powierzchni Polski) zamieszkuje 4548180 osób, co obecnie stanowi niecałe 12% ludności całego kraju. Dane te świadczą o najwyższym w Polsce wskaźniku gęstości zaludnienia, bowiem daje to wynik 369 osób / km2 wobec 123 osób/ km2 w Polsce oraz 114 osób / km2 w UE. Oprócz aktywnej współpracy transgranicznej z Republiką Czech i Słowacją, zauważyć należy możliwości, które niesie za sobą Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oferująca potencjalnym inwestorom ulgi w podatku dochodowym czy gotowe tereny pod inwestycje. Śląskie to drugie województwo pod względem lokalizacji dużych inwestorów i ma rozwinięte zaplecze naukowo-badawcze w postaci 32 uczelni wyższych. Kolejnymi atutami regionu są Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” zlokalizowany w Pyrzowicach, doskonale rozwinięta infrastruktura łączności w tym transport drogowy i kolejowy.

Śląska oferta inwestycyjna jest imponująca – od przemysłu i usług poprzez rolnictwo, turystykę i rekreację aż po rozwój i modernizację infrastruktury. W latach 2010-2018 można było zaobserwować widoczny wzrost inwestycji, w związku z napływem kapitału zagranicznego. Górny Śląsk zaliczany jest jako trzecie województwo pod względem największej atrakcyjności inwestycyjnej i najmniejszym ryzyku inwestowania. Mimo przemysłowego charakteru, prawie 23% ludności regionu zamieszkuje tereny stale uznawane za obszary wiejskie. Dzięki dotacjom unijnym w zeszłych latach w wysokości 7,3 mld zł na terenie województwa śląskiego zrealizowano ~6 tysięcy projektów inwestycyjnych. Rynek inwestycyjny na Śląsku w trakcie Regionalnego Programu Operacyjnego UE na lata 2014-2020 jest pełen kolejnych ciekawych projektów o jeszcze większym zasięgu niż w latach poprzednich.

Konkluzja MIPIM 2019

Wśród aktualnych problemów zagranicznych inwestorów oraz ogółu branży deweloperskiej decydujących się na inwestycje w Europie środkowej plasuje się brak gruntów, terenów zdatnych do zamierzeń i przedsięwzięć budowlanych, a co za tym idzie zaangażowania kapitałowego na skalę międzynarodową. Jak słusznie zauważono podczas licznych konferencji zorganizowanych w ramach Targów MIPIM 2019, biorąc pod uwagę lokalizację inwestycji należy liczyć się z problemami dotyczącymi wielu dziedzin – pomijając aspekty administracyjno-prawne i polityczne, możliwy wzrost stóp procentowych czy politykę hipoteczną banków, to właśnie kwestia znalezienia odpowiedniego terenu stanowi obecnie największą przeszkodę. Górny Śląsk stawia czoła tej kwestii proponując to, co ma najlepsze. Tuż po Szczycie Klimatycznym ONZ z grudnia 2018 roku w Katowicach, Śląsk stawia przede wszystkim na zmiany w polityce ekologii i ochrony środowiska. Bacząc na istotne zmiany w wymienionych dwóch dziedzinach, miasta aglomeracji śląskiej w swoich celach skupiają się przede wszystkim na rewitalizacji poprzemysłowych rejonów.

„Swoista restytucja terenów Śląska, będąca odpowiedzią na aktualny deficyt gruntów, przywraca do życia fragmenty starych miast. Tereny określane niegdyś mianem tych „bez przyszłości”, obecnie mają szansę stać się zupełnie nowymi, atrakcyjnymi dzielnicami.”

Cannes 2020

Znane są już data i miejsce kolejnych Targów Inwestycyjnych MIPIM. 31 edycja wydarzenia odbędzie się w stałym miejscu – Palais de Festival, Cannes, w dniach 10 – 13 marca 2020 roku. Każda kolejna edycja MIPIM niesie za sobą coraz to nowsze międzynarodowe kontakty, doświadczenia, a więc szereg inwestycyjnych możliwości. Liczymy na to, że przedstawicielstwa polskich podmiotów zaprezentują się równie dobrze jak w roku 2019.

Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora. W przypadku zawinionego naruszenia praw autorskich sprawca będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.

Autor artykułu

Jagoda Rusińska

Prawnik – aplikantka radcowska w Pamira Investments

Gotowce inwestycyjne

Lokale inwestycyjne: podsumowanie 2020 i prognozy 2021

Lokale inwestycyjne: podsumowanie 2020 i prognozy 2021 Większa aktywność inwestorów indywidualnych i stabilność cen, skutki epidemii odczuwalne, ale w zasadzie...

Inwestycje w operacyjne nieruchomości mieszkaniowe stanowią już 27 proc.

Inwestycje w operacyjne nieruchomości mieszkaniowe stanowią już 27 proc. całkowitego wolumenu transakcji inwestycyjnych na globalnym rynku nieruchomości. Z raportu...

Domki do 35m2 na zgłoszenie. Inwestycja krok po kroku.

Domki do 35m2 na zgłoszenie Inwestycja krok po kroku Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real...

Gotowce inwestycyjne na gruntach. Sposoby zarabiania na nieruchomościach.

Gotowce inwestycyjne na gruntach Sposoby zarabiania na nieruchomościach Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate...
SPONSOROWANE

Buduj i sprzedaj

Co drugi inwestor spodziewa się wzrostu aktywności w Europie Środkowo-Wschodniej

Co drugi inwestor spodziewa się wzrostu aktywności w Europie Środkowo-Wschodniej Po roku doświadczeń związanych z pandemią, połowa inwestorów nieruchomościowych...

Powstają nowe strefy przemysłowe

Powstają nowe strefy przemysłowe Gdzie w Polsce znajdziemy ogromne tereny inwestycyjne z zapleczem infrastrukturalnym? Terenów inwestycyjnych...

Prognoza Cushman & Wakefield: rok 2021 na rynku inwestycyjnym będzie należał do nieruchomości logistycznych, mieszkaniowych i medycznych

Prognoza Cushman & Wakefield: rok 2021 na rynku inwestycyjnym będzie należał do nieruchomości logistycznych, mieszkaniowych i medycznych Bieżący rok...

Wbicie szpadla na inwestycji PDD w Choroszczy. Ekologiczne domy buduje Unihouse

Wbicie szpadla na inwestycji PDD w Choroszczy. Ekologiczne domy buduje Unihouse Przedstawiciele Polskich Domów Drewnianych oraz generalnego wykonawcy Unihouse...
SPONSOROWANE

Buduj i wynajmuj

Co drugi inwestor spodziewa się wzrostu aktywności w Europie Środkowo-Wschodniej

Co drugi inwestor spodziewa się wzrostu aktywności w Europie Środkowo-Wschodniej Po roku doświadczeń związanych z pandemią, połowa inwestorów nieruchomościowych...

Powstają nowe strefy przemysłowe

Powstają nowe strefy przemysłowe Gdzie w Polsce znajdziemy ogromne tereny inwestycyjne z zapleczem infrastrukturalnym? Terenów inwestycyjnych...

Inwestorzy chętnie wybierają aktywa alternatywne

Inwestorzy chętnie wybierają aktywa alternatywne Rynek mieszkań na wynajem wciąż jest dość nowym sektorem w Polsce, ale regularnie się...

Prognoza Cushman & Wakefield: rok 2021 na rynku inwestycyjnym będzie należał do nieruchomości logistycznych, mieszkaniowych i medycznych

Prognoza Cushman & Wakefield: rok 2021 na rynku inwestycyjnym będzie należał do nieruchomości logistycznych, mieszkaniowych i medycznych Bieżący rok...

Flipy

Gotowce inwestycyjne na gruntach. Sposoby zarabiania na nieruchomościach.

Gotowce inwestycyjne na gruntach Sposoby zarabiania na nieruchomościach Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate...

Inwestycja mieszkaniowo-usługowa na wynajem za 2 mln zł

Jak zwiększyłem wartość swojej nieruchomości?   Artykuł opublikowany w Roczniku INVESTOR 2019

Czy każdy „flip” jest udany?

Źródła analizy rynku lokali mieszkalnych   Artykuł opublikowany w Roczniku INVESTOR 2019

ROCZNIK 2020

Zaniedbania analiz due diligence. Co sprawdzić przed zakupem nieruchomości?

Zaniedbania analiz due diligence. Co sprawdzić przed zakupem nieruchomości? Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real...

Norma PN-ISO 9836:2015-12 obowiązkowa w projektach budowlanych od 19.09.2020r.

Norma PN-ISO 9836:2015-12 obowiązkowa w projektach budowlanych od 19.09.2020r. Nadchodzi chaos w powierzchniach i brzydkie budynki

Nieruchomości komercyjne. Czas na przeorganizowania.

Nieruchomości komercyjne Czas na przeorganizowania Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert

Domki do 35m2 na zgłoszenie. Inwestycja krok po kroku.

Domki do 35m2 na zgłoszenie Inwestycja krok po kroku Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real...
Nie można kopiować treści tej strony.