-5.1 C
Warszawa
poniedziałek, 17 czerwca, 2024

18. Smart City Forum we Wrocławiu: nowe technologie, zeroemisyjna mobilność i zielona transformacja polskich miast

Strona głównaWydarzeniaPatronaty18. Smart City Forum we Wrocławiu: nowe technologie, zeroemisyjna mobilność i zielona...

TO CIĘ MOŻE ZAINTERESOWAĆ

28 i 29 maja 2024 r. we Wrocławiu odbyło się 18. Smart City Forum – najważniejsze spotkanie w Polsce zrzeszające włodarzy polskich miast, przedstawicieli administracji samorządowej oraz prezesów i kadry zarządzającej firm dostarczających rozwiązania dla smart cities. W wydarzeniu wzięło udział 400 uczestników, którzy wysłuchali merytorycznych wystąpień i debat z udziałem prezydentów miast i ekspertów w dziedzinie funkcjonowania i rozwoju inteligentnych miast.

18. edycję Smart City Forum otworzyły wystąpienia Jakuba Mazura, Wiceprezydenta Miasta Wrocławia, Macieja Bluja, Przewodniczącego Rady Programowej, Eksperta w dziedzinie rozwiązań smart city, Wiceprezydenta Miasta Wrocławia w latach 2007 – 2018 oraz Grzegorza Schetyny, Senatora RP. Podczas debaty inauguracyjnej, której główną osią było planowanie przyszłości miast, prelegenci poruszyli tematy związane z wyzwaniami cyfrowymi dla samorządów, komunikacją z pokoleniem Z, narzędziami sprzyjającymi włączeniu społecznemu, platformami partycypacyjnymi, integracją cyfrowo wykluczonych, wsparciem nowoczesnych form edukacji przez miasta, nowymi technologiami i infrastrukturą edukacyjną oraz polityką mieszkaniową dla młodych.

Wszystkie rozwiązania technologiczne są narzędziem do jakiejś szerszej współpracy i oczywiście ich absolutnym celem i podstawą powinno być włączanie mieszkańców we współtworzenie miasta – stworzenie takich narzędzi, które dają możliwość szybkiej wymiany doświadczeń, dają możliwość wymiany informacji, bo to też jest szalenie ważne, że nie tylko informacja idzie w jedną stronę, kiedy to samorząd chce promować i komunikować swoje działania, ale ta informacja zwrotna. Dzięki narzędziom cyfrowym jest ona dużo łatwiejsza.”  – komentowała Agata Wojda, Prezydentka Miasta Kielce.

Następnie akcent dyskusji przeniesiony został na dążenie do zeroemisyjności w mobilności miejskiej. Pojawiły sią wątki z obszaru celów i priorytetów elektromobilności do 2030 roku, tworzenia stref niskiej emisji, multimodalności transportu miejskiego, systemów sterowania ruchem i priorytetów dla transportu publicznego, systemów AI do zarządzania ruchem, polityki parkingowej i inteligentnego zarządzania parkingami, bezgotówkowej mobilności oraz optymalizacji infrastruktury i usług transportowych na podstawie danych o ruchu drogowym. W ramach debaty “Czyste miasto dla mieszkańców” eksperci omówili tematy związane z ESG w miastach, w tym zagadnienia obejmujące zieloną transformację, poprawę jakości powietrza, walkę ze zmianami klimatu, przyspieszenie przejścia do gospodarki o obiegu zamkniętym, uchwały dotyczące krajobrazu, odbudowę po nawałnicach oraz wykorzystanie technologii do ochrony przybrzeżnej różnorodności biologicznej i ekosystemów wodnych.

Ważnym tematem Forum stało się wykorzystanie danych w mieście oraz hiperpersonalizacja mieszkańca i dostosowanie usług miejskich. Prelegenci omawiali kwestie dotyczące decyzji opartych na danych, w tym gromadzenia, analizy i wykorzystania danych do przewidywania zachowań i potrzeb społecznych, korzyści z otwartych danych i transparentności informacji, poprawy jakości życia mieszkańców, zastosowania IoT do monitorowania i zarządzania infrastrukturą miejską, nowych technologii mapowania miasta, personalizowanych usług miejskich oraz wykorzystania machine learning w zarządzaniu inteligentnymi miastami.

Dzień drugi kongresu rozpoczęło wystąpienie dr Krzysztofa Gawkowskiego, Wicepremiera, Ministra Cyfryzacji, Pełnomocnika Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa.

Dzisiaj ważna perspektywa tego co państwo widzi jako priorytet zarządzania odpowiedzialnym smart city, to jest, oprócz ram odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju, rama bezpieczeństwa. Bezpieczny samorząd to samorząd bezpieczny również w sieci. Dlatego już rozpoczęliśmy program Cyberbezpieczny Samorząd. Ma on przekazać na rzecz JST ponad 1,5 mld złotych” – mówił Minister Cyfryzacji.

Następnie eksperci zgłębili temat inwestycji miejskich. Debata dotyczyła sposobów, w jakie miasta mogą przeciwdziałać kryzysowi gospodarczemu poprzez inwestycje, efektywne wykorzystanie finansowania z KPO, partnerstwa publiczno-prywatne, wdrożenia projektów takich jak „Rozświetlamy Polskę” oraz wykorzystanie przełomowych technologii. Nie zabrakło komentarza odnoszącego się do technologii dla zrównoważonego rozwoju oraz najlepszych praktyk w projektowaniu i rozwoju rozwiązań technologicznych w miastach, wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności regionów oraz dialogu i współpracy w celu identyfikacji problemów i potrzeb mieszkańców. Blok technologiczny wzbogaciły case studies, obrazujące praktyczne zastosowanie najnowszych technologii w miastach.

Prelegenci pochylili się także nad zagadnieniami z zakresu energetyki i oszczędności. Omówiono strategię radzenia sobie ze wzrostem kosztów energii, efektywność energetyczną i wydajne dostawy energii do miast, modernizację sieci ciepłowniczych, zarządzanie energią w kontekście energetyki i ekologii, rozwój odnawialnych źródeł energii oraz wykorzystanie instrumentów wspierających OZE dla budownictwa wielorodzinnego. Zwieńczenie kongresu stanowił blok poświęcony platformom i nowoczesnym rozwiązaniom dla e-urzędu. Eksperci przeanalizowali kwestie integracji usług i systemów e-urzędu dla uproszczenia procesów administracyjnych, automatyzacji procesów za pomocą technologii, wykorzystania Blockchain do zabezpieczania transakcji, usprawnienia zintegrowanych systemów płatności, efektywnej komunikacji z mieszkańcami przez portale miejskie, dostępu do usług na urządzeniach mobilnych, potencjału elektronicznych kart obywatelskich oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa w urzędach.

W roli prelegentów 18. Smart City Forum wystąpili m.in.:

 • Jakub Mazur, Wiceprezydent Miasta Wrocławia
 • Agata Wojda, Prezydentka Miasta Kielce
 • Konrad Pokora, Prezydent Miasta Zduńska Wola
 • Jerzy Łużniak, Prezydent Miasta Jelenia Góra
 • Piotr Kuczera, Prezydent Miasta Rybnika 
 • Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
 • Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju
 • Piotr Grzybowski, Prezes Zarząd, Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Częstochowie, Wiceprezydent Miasta Częstochowy w latach 2020-2024
 • Tomasz Matuszewski, Burmistrz Miasta Sanok
 • Paweł Schmidt, Dyrektor Centrum Obsługi Informatycznej, Urząd Miasta Krakowa 
 • Małgorzata Michalska, Dyrektorka Centrum Innowacji Miejskich, UrbanLab Rzeszów
 • Radosław Wnuk, Dyrektor Departamentu Architektury, Geodezji i Inwestycji, Urząd Miasta Chełm
 • Tomasz Jaworski, Prezes Zarządu, Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
 • Krzysztof Szaliński, Prezes Zarządu, PEC-Gliwice Sp. z o.o.
 • Bartosz Dominiak, Dyrektor Generalny, Ministerstwo Cyfryzacji 

Pełna lista prelegentów: https://smartcityforum.pl/prelegenci-2024/ 

Partnerzy Strategiczni: Comarch, Hitachi, InPost, Kapsch, Limitless Technologies, Fundacja Polska Bezgotówkowa, T-Mobile, Yunex

Partnerzy: Apator Rector, Dasoft Technology, Energy Safe Power, Oświetlenie Uliczne i Drogowe, Grupa GRAND, HaydenAI, Lena Lightning, LENOVO, Nokia, PROJEKT PARKING – Stadtraum Group, Polkomtel , SAS Polska, Signify Poland, SolarEdge, Sprint, Synergic, VeloBank, Abak, Profescapital

Partner multimediów: M-sound

Strategiczny Patronat Medialny: Smart City Expert

Kongres jest realizowany w ramach działalności MMC Polska organizującej prestiżowe kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia biznesowe dedykowane kadrze menadżerskiej oraz zarządom firm. Więcej na www.mmcpolska.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją 18. Smart City Forum.

© ℗ Licencja Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora. W przypadku zawinionego naruszenia praw autorskich sprawca będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.

ZOSTAŃ W TEMATYCE BIUROWCÓW

WYDARZENIA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

WYDARZENIA INVESTOR REE

ROCZNIK 2023

Nie można kopiować treści tej strony.