-5.1 C
Warszawa
poniedziałek, 17 czerwca, 2024

Konferencja ERES-European Real Estate Society – 26-29 czerwca 2024

Strona głównaWydarzeniaPatronatyKonferencja ERES-European Real Estate Society - 26-29 czerwca 2024

TO CIĘ MOŻE ZAINTERESOWAĆ

30-ta Coroczna Konferencja Naukowa Europejskiego Towarzystwa Nieruchomości (30th Annual Conference of the European Real Estate Society – ERES)

W dniach 26-29 czerwca 2024 r. odbędzie się konferencja ERES 2024 współorganizowana przez Uniwersytet Gdański wraz z European Real Estate Society. ERES to jedno z największych akademickich towarzystw nieruchomości na świecie, które za pośrednictwem International Real Estate Society (IRES) zrzesza ponad 2000 członków z różnych części świata.

Od 1994 roku rokrocznie konferencja ERES organizowana jest w innym ośrodku akademickim w Europie, aby ułatwić do niej dostęp i rozszerzać sieć naukowców i praktyków zajmujących się tematyką szeroko rozumianych nieruchomości oraz propagować współpracę między nimi. W minionych latach konferencja była organizowana m.in. przez takie uczelnie jak: University College London – UCL (Wielka Brytania), SDA Bocconi School of Management (Włochy), Technische Universitat Kaiserslautern (Niemcy), ESSEC Business School (Francja), Henley Business School (University of Reading, Wielka Brytania), TU Delft (Niderlandy), IREBS International Real Estate Business School (University of Regensburg, Niemcy), TU Wien (Austria), Heriot-Watt University (Szkocja).  

Głównymi prelegentami konferencji będą:

  • Steven C. Bourassa – kierownik Katedry Nieruchomości Runstad w College of Built Environments na Uniwersytecie Waszyngtońskim w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej pełnił on funkcję kierownika Katedry na Florida Atlantic University, University of Auckland i University of Louisville.
  • Krzysztof Grzesik – przewodniczący Ogólnoeuropejskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych (TEGOVA). Był on także prezesem RICS Europe oraz biegłym sądowym w międzynarodowych sporach dot. wyceny nieruchomości (przedstawiał m.in. dowody przed Trybunałem Arbitrażowym w Londynie, Brukseli, Paryżu i Hadze).  

Konferencja (która prowadzona będzie jednocześnie w dwóch strumieniach: stacjonarnym i zdalnym) zapewni forum do prezentacji najnowszych wyników badań naukowych, w tym m.in. dotyczących:

  • zarządzania nieruchomościami przedsiębiorstw (Corporate Real Estate Management),
  • nieruchomości i ekonomii (Real Estate and Economics),
  • sektora mieszkaniowego (Housing),
  • analiz urbanistycznych i regionalnych (Urban and Regional Analysis),
  • zrównoważonego rozwoju nieruchomości (Sustainable Real Estate)
  • nowych technologii i baz danych w nieruchomościach (New Technology and Data in Real Estate),
  • wyceny nieruchomości (Valuation and Appraisal),
  • finansowania i inwestycji w nieruchomości (Real Estate Finance and Investments).

ERES 2024 umożliwi także wymianę doświadczeń i rozszerzenie współpracy naukowców ze światem biznesu, dzięki panelom dyskusyjnym z praktykami, które odbędą się w szczególności w drugim dniu konferencji.

Projekt jest dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała nauka II”, Polska. Sponsorem konferencji jest także EPRA (European Public Real Estate Association, Belgia) oraz Altus Group (Wielka Brytania).

Patronat nad konferencją objął: Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, Prezydent Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Sopotu, RICS oraz TEGOVA. Patronat medialny pełni Radio Gdańsk oraz Investor Real Estate Expert.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://2024.eres.org/.

Szczegółowe informacje udziela dr Małgorzata Rymarzak – kierownik konferencji i członek zarządu ERES.

© ℗ Licencja Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora. W przypadku zawinionego naruszenia praw autorskich sprawca będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.

ZOSTAŃ W TEMATYCE BIUROWCÓW

WYDARZENIA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

WYDARZENIA INVESTOR REE

ROCZNIK 2023

Nie można kopiować treści tej strony.