-5.1 C
Warszawa
poniedziałek, 17 czerwca, 2024

Redukcja kosztów wspólnych i oszczędności energii elektrycznej w centrach METRO PROPERTIES w Polsce

Strona głównaNieruchomości komercyjneGalerie handlowe i Retail ParkiRedukcja kosztów wspólnych i oszczędności energii elektrycznej w centrach METRO PROPERTIES w...

TO CIĘ MOŻE ZAINTERESOWAĆ

Redukcja kosztów wspólnych i oszczędności energii elektrycznej w centrach METRO PROPERTIES w Polsce

  • W minionym roku osiągnięto oszczędności zużycia energii elektrycznej, uzyskane w wyniku prac modernizacyjnych i zarządczych w ilości 384 119 kWh,
  • METRO PROPERTIES po raz trzeci uzyskało od Prezesa URE Świadectwo efektywności energetycznej tzw. „Białe Certyfikaty” potwierdzające wdrożenie w centrach z portfolio firmy skutecznych działań  w celu oszczędności energii elektrycznej i redukcji emisji dwutlenku węgla.

METRO PROPERTIES znacząco zmniejszyło zużycie energii elektrycznej w pięciu kluczowych obiektach M1 w Polsce, co wprost przełożyło się na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i oszczędności dla najemców. Prace modernizacyjne prowadzone były w minionym roku, a ich efekty widoczne są już dzisiaj. Firma po raz trzeci uzyskała Świadectwo efektywności energetycznej tzw. „Białe Certyfikaty” dla modernizowanych obiektów.

Prace modernizacyjne prowadzone były w pięciu obiektach M1 zarządzanych przez METRO PROPERTIES  w Polsce:  w Zabrzu, Bytomiu ,Łodzi Poznaniu i Radomiu.

Uzyskane oszczędności energii elektrycznej sięgają ponad 384 100 kWh w skali roku, co mimo galopujących podwyżek przekłada się na stabilne utrzymanie kosztów wspólnych, w których partycypują wszystkie firmy, prowadzące swój biznes w centrach METRO PROPERTIES w Polsce. Taki wydatek energii elektrycznej w ciągu roku jest porównywalny ze zużyciem energii przez ca 150 domów jednorodzinnych. Aspekt finansowy wiąże się też bezpośrednio z wątkiem ekologicznym, a przeprowadzone działania doprowadziły do redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery o przeszło 276, 100 Mg w skali roku. Tyle dwutlenku węgla emituje
w ciągu roku do atmosfery około 30 dorosłych osób.

Zaawansowana analityka i kontrola wszystkich ważnych wskaźników funkcjonowania centrów to istotny aspekt naszej pracy, jako wyspecjalizowanego zarządcy obiektów handlowych. Utrzymanie przez wiele lat dotychczasowego poziomu kosztów wspólnych jest możliwe, dzięki konsekwentnym działaniom poprawiającym efektywności funkcjonowania centrów z naszego portfolio – innowacjom i generowanym oszczędnościom. Pozyskana w wyniku modernizacji redukcja zużycia energii elektrycznej wprost przełoży się na funkcjonowanie naszych najemców, bo mimo systematycznego wzrostu cen na rynku, wdrażanie w ten sposób oszczędności pozwalają utrzymać koszty na stabilnym poziomiemówi Renata Kinde – Czyż, prezes METRO PROPERTIES.

Oszczędności energii elektrycznej i redukcja emisji dwutlenku węgla uzyskane zostały głównie, dzięki wymianie źródeł światła na oświetlenie w technologii LED. Obszary, które zostały objęte modernizacją, to pasaże, pylony reklamowe, maszty oświetleniowe na parkingu, a także biura administracji, czy pomieszczenia ochrony i innych firm pracujących nad codziennym utrzymaniem centrów.

Prowadzona w METRO PROPERTIES polityka predykcyjna, obejmująca bieżącą ocenę stanu urządzeń i instalacji, precyzyjnie kreśli nam plany związane z inwestycjami i modernizacjami obiektów. To ważna część polityki ekologicznej firmy, dbającej o działanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Od lat ustalamy długoletnie cele oszczędnościowe mające na celu redukcję ilości odpadów kierowanych na składowiska, zużycia energii elektrycznej, zużycia wody, czy emisji CO2 do powietrzamówi Elżbieta Urbańczyk, Facility Manager METRO PROPERTIES.

Wszystkie obiekty zarządzane przez METRO PROPERTIES posiadają certyfikaty Breeam In-Use z najwyższą możliwą oceną Outstanding w kategorii Building Management. Firma wdrożyła już szereg działań, które pozwoliły na zwiększenie efektywności gospodarowania i zarządzania w ważnych obszarach dla sprawnego i racjonalnego funkcjonowania centrów.

METRO PROPERTIES sp. z o.o. jest spółką serwisową międzynarodowego koncernu METRO AG, oferującą usługi w zakresie profesjonalnego zarządzania nieruchomościami i procesami inwestycyjnymi. Spółka odpowiada za strategiczny rozwój nieruchomości, planowanie, budowę, wynajem, sprzedaż/kupno nieruchomości. W zakresie odpowiedzialności spółki leży center i facility management.

© ℗ Licencja Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora. W przypadku zawinionego naruszenia praw autorskich sprawca będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.

Celem publikacji jest przybliżenie tematyki inwestowania w nieruchomości komercyjne lub mieszkaniowe. Treści umieszczone w artykule są indywidualnymi interpretacjami i poglądami jego autora. Nie stanowią one porad podatkowych ani prawnych. Ekspert nie opisuje całościowo stanu prawnego, ani faktycznego związanego z prezentowaną tematyką, nie świadczy pomocy prawnej i nie ponosi odpowiedzialności za możliwe konsekwencje działań podjętych w oparciu o dostarczone w niej informacje. W celu uzyskania wyczerpujących informacji lub porady prawnej, prosimy o kontakt z Ekspertem.

ZOSTAŃ W TEMATYCE GALERII HANDLOWYCH I RETAIL PARKÓW

Powiązane artykuły

DATA CENTER

Technologie w nieruchomościach

ROCZNIK 2023

Nie można kopiować treści tej strony.