-5.1 C
Warszawa
czwartek, 22 lutego, 2024

Zgłaszanie usterek w telefonie? Z Optima Solutions to jest możliwe!

Strona głównaTechnologie w nieruchomościachZgłaszanie usterek w telefonie? Z Optima Solutions to jest możliwe!
[td_block_7 category_id="2056" limit="1" custom_title="To Cię zainteresuje" accent_text_color="#3fa9f5"]
[td_block_7 category_id="1445" limit="1" custom_title="To Cię zainteresuje" accent_text_color="#d1ebfc" header_text_color="#d1ebfc"]

Zgłaszanie usterek w telefonie?

Z Optima Solutions to jest możliwe!

Zarządzanie dużym obiektem lub wspólnotą mieszkaniową wiąże się z koniecznością szybkiego zgłaszania uwag dotyczących usterek bądź zaniedbań na obsługiwanym terenie. Często jednak nie da się powiadomić odpowiednich służb na czas z powodów technicznych. Dzięki Optima Solutions każdy zarządca będzie mógł zareagować błyskawicznie za pomocą telefonu lub tabletu!

Aplikacja webowa – główny trzon usługi

Sercem systemu umożliwiającego zgłaszanie uwag jest aplikacja webowa. Z jej poziomu obsługuje się kwestie administracyjne, w tym:

  • dodawanie obsługiwanych obiektów do listy,
  • dodawanie użytkowników wraz z uprawnieniami,
  • generowanie raportów.

Aplikacja umożliwia też zgłaszanie i śledzenie uwag w przeglądarce internetowej. Ze względów praktycznych warto jednak skupić się na wersji mobilnej, pozwalającej na reakcję w czasie rzeczywistym!

BPC Mobile – mobilne zgłaszanie uwag

BPC Mobile jest skoordynowana z aplikacją webową, dzięki czemu wszelkie zmiany wprowadzone w przeglądarce mają odzwierciedlenie w urządzeniu mobilnym. Są w niej dostępne dwa moduły: zgłaszanie oraz śledzenie uwag. Dzięki prostemu interfejsowi ich obsługa na telefonie lub tablecie jest intuicyjna i łatwa do opanowania.

Business Property Care – rewolucja w obsłudze technicznej obiektów. Czytaj więcej >>

Zgłaszanie uwag

Po wybraniu w aplikacji opcji „zgłoś uwagę” oczom użytkownika ukazuje się częściowo wypełniony formularz, np. obiekt, którego dotyczy zgłoszenie wybrany zostaje w oparciu o lokalizację GPS telefonu. Użytkownik ma możliwość m.in. dodania opisu uwagi, zdjęcia ze znacznikiem oraz wyboru, do kogo uwaga powinna być wysłana w formie email i sms. Dzięki temu za pomocą jednej aplikacji możliwe jest niezależne koordynowanie pracy ochroniarzy, techników czy personelu sprzątającego.

Śledzenie uwag

System sprawia, że przeoczenie uwagi jest praktycznie niewykonalne – uprawnione osoby otrzymują powiadomienia aż do momentu przyjęcia zgłoszenia. W telefonie można na nie od razu zareagować – wystarczy dodać komentarz lub kolejne zdjęcie pokazujące postęp prac.

Korzystanie z BPC Mobile sprawia, że obsługa obiektu może działać bez opóźnień, a każda zmiana jest na bieżąco śledzona. Umożliwia to sprawny nadzór przełożonych nad pracami wykonywanymi na terenie obiektu niezależnie od dostępu do komputera!


Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora. W przypadku zawinionego naruszenia praw autorskich sprawca będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu
.

Autor Artykułu

Jacek Tarnowski
Prezes Zarządu

Optima Solutions Sp. z o.o.
ul. Warszawska 214 lok. 8
25-414 Kielce
tel. +48 607 150 679
biuro@optima-solutions.pl
www.optima-solutions.pl

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 2018_OptimaSolution_logo_w04_Q3-e1600187352352.png

© Wszelkie prawa zastrzeżone

[td_block_5 limit="1" category_id="2685"][td_block_5 limit="1" category_id="2578"][td_block_5 limit="1" category_id="2056"][td_block_5 limit="1" category_id="1445"]

proptech

SPONSOROWANEspot_img

bim

przemysł 4.0

SPONSOROWANEspot_img

ROCZNIK 2020

Nie można kopiować treści tej strony.