-5.1 C
Warszawa
poniedziałek, 17 czerwca, 2024

Odległości na działce budowlanej mają być liczone inaczej – alert prawny

Strona głównaProcesy budowlaneDue diligenceOdległości na działce budowlanej mają być liczone inaczej - alert prawny

TO CIĘ MOŻE ZAINTERESOWAĆ

Kolejne zmiany w rozporządzeniu o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – odległości na działce budowlanej mają być liczone inaczej

Adrian Kozubowski, Aplikant radcowski, Junior Associate w Szymańczyk Roman Deresz Kancelaria Adwokacka Spółka Partnerska

Minister Rozwoju i Technologii w dniu 9 maja 2024 r. podpisał kolejną zmianę rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dalej: „Nowelizacja”). Nowelizacja została ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP w dniu 14 maja 2024 r., a to oznacza, że zmiany wejdą w życie z dniem 15 sierpnia 2024 r. (po upływie 3 miesięcy od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw RP). Przypomnijmy – to nie jedyna spodziewana nowelizacja rozporządzenia. W dniu 1 sierpnia 2024 r. zaczną obowiązywać przepisy, które już dawno ogłoszone zostały jako te o tzw. „patodeweloperce”. Nie ma wątpliwości, że obie nowelizacje będą się uzupełniać i nie ma pomiędzy nimi kolizji.

Nowelizacja wprowadzić ma zmiany dotyczące § 12 ww. rozporządzenia, który określa odległości od granicy działki z działką sąsiednią. Nowelizacja przewiduje, że każdą płaszczyznę, która powstanie na inwestycji w wyniku załamania lub uskoku ściany, będzie się traktować jako oddzielną ścianę. Zmiany wynikają z tego, że niektóre organy nadal utożsamiają pojęcie elewacji z pojęciem ściany.

Do § 12 ww. rozporządzenia dodany zostanie ustęp 1a, z którego wynikać będzie, że będzie można zbliżyć budynki ze ścianą usytuowaną w sposób inny niż równoległy w stronę granicy działki, na której sytuowany został budynek w taki sposób, by lokalizacja zewnętrznej krawędzi okna lub drzwi determinowała konieczność zachowania odległości 4 metrów. Przy pomiarach uwzględniony ma zostać najdalej wysunięty element ramy lub innych elementów okna lub drzwi.

W sytuacji, gdy budynek zwrócony będzie oknami lub drzwiami w stronę granicy działki budowlanej, na której jest on sytuowany, będzie możliwość zmniejszenia wymaganej odległości 4 metrów do maksymalnie 3 metrów, jeżeli spełnione zostaną dwa warunki:

  1. ściana budynku usytuowana jest w sposób inny niż równoległy w stronę granicy działki;
  2. odległość zewnętrznej krawędzi okna lub drzwi wynosi nie mniej niż 4 metry od granicy tej działki.

Dzięki temu możliwe będzie optymalne sytuowanie ścian budynku na działkach o nietypowym kształcie oraz w sposób inny niż równoległy.

Zmiany nie będą dotyczyły jednak regulacji wynikającej z nowelizacji, która wejdzie w życie 1 sierpnia 2024 r. co do odległości budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości ponad 4 kondygnacji nadziemnych od granicy działki, która ma wynosić 5 metrów bez względu na to czy ściana będzie miała okna lub drzwi.

Nowelizacja dodaje również do § 12 ww. rozporządzenia ust. 10a, wprowadzający nowy załącznik, pokazujący graficznie sposób określania minimalnej odległości usytuowania ścian budynku od granicy działki budowlanej. Na przykładowych rysunkach przedstawiono odległość usytuowania ściany budynku w stosunku do granicy działki budowlanej, co ma pomóc w prawidłowym określeniu minimalnej odległości ściany budynku od granicy działki budowlanej.

W Nowelizacji przewidziano przepisy przejściowe. Zgodnie z nimi, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia:

  1. złożono wniosek o pozwolenie na budowę, wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę;
  2. wydano decyzję o pozwoleniu na budowę lub odrębną decyzję o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego;
  3. zgłoszono budowę lub wykonanie innych robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
  4. wydano decyzje o legalizacji samowoli budowlanej –

– stosuje się przepisy dotychczasowe.

© ℗ Licencja Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora. W przypadku zawinionego naruszenia praw autorskich sprawca będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.

Celem publikacji jest przybliżenie tematyki inwestowania w nieruchomości komercyjne lub mieszkaniowe. Treści umieszczone w artykule są indywidualnymi interpretacjami i poglądami jego autora. Nie stanowią one porad podatkowych ani prawnych. Ekspert nie opisuje całościowo stanu prawnego, ani faktycznego związanego z prezentowaną tematyką, nie świadczy pomocy prawnej i nie ponosi odpowiedzialności za możliwe konsekwencje działań podjętych w oparciu o dostarczone w niej informacje. W celu uzyskania wyczerpujących informacji lub porady prawnej, prosimy o kontakt z Ekspertem.

ZOSTAŃ W TEMATYCE PRAWA NIERUCHOMOŚCI

E-BOOK

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

DUE DILIGENCE NIERUCHOMOŚCI

POZWOLENIA NA BUDOWĘ

ROCZNIK 2023

Nie można kopiować treści tej strony.