-5.1 C
Warszawa
poniedziałek, 17 czerwca, 2024

Właścicielowi przysługuje odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości znajdujących się przy lotniskach? – alert prawny

Strona głównaPrawo nieruchomościWłaścicielowi przysługuje odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości znajdujących się przy lotniskach? -...

TO CIĘ MOŻE ZAINTERESOWAĆ

Uchwała Sądu Najwyższego, która potwierdziła, że właścicielowi przysługuje odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości znajdujących się przy lotniskach.

Adrian Kozubowski, Aplikant radcowski, Junior Associate w Szymańczyk Roman Deresz Kancelaria Adwokacka Spółka Partnerska

Sąd Najwyższy w dniu 12 kwietnia 2024 r. podjął uchwałę, w której uznał, że jeżeli wartość nieruchomości położonej niedaleko lotniska zmniejszyła się na skutek wprowadzenia obszaru ograniczonego użytkowania, to właścicielowi przysługuje odszkodowanie, nawet jeżeli tej nieruchomości nie dotyczą konkretne zakazy i zalecenia.

Podjęta uchwała stanowi kolejne rozstrzygnięcie, które dotyczy odszkodowań w związku z nieruchomościami w pobliżu lotnisk.

Spory dotyczą przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, w oparciu o którą tworzy się obszary ograniczonego użytkowania.

Jeden z przepisów ustawy stanowi, że organy tworząc obszar ograniczonego użytkowania, określają granice obszaru, ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu, wymagania techniczne dotyczące budynków oraz sposób korzystania z terenu. Przepis ten określa zakazy i zalecenia, o których stanowi treść rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego.

DotychczasSądy interpretowały przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska odmiennie. Najczęściej uznawano, że szkoda, o której stanowi ww. ustawa powstaje niezależnie od tego czy wprowadzenie obszaru ograniczonego użytkowania spowodowało zmianę sposobu użytkowania nieruchomości, wymusiło na właścicielu odstąpienie od planów inwestycyjnych czy wykluczyło bezpośrednie sąsiedztwo takich jednostek jak szpitale czy przedszkola.

W ostatnich latach zaczęły pojawiać się rozstrzygnięcia, które odmiennie podchodziły do tego tematu. Przykładowo, w kwietniu 2022 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której uznał, że wprowadzenie obszaru ograniczonego użytkowania z uwagi na brak możliwości zachowania standardów ochrony środowiska przed hałasem w związku z funkcjonowaniem lotniska „nie stanowi samodzielnej podstawy roszczenia odszkodowawczego z tytułu obniżenia wartości nieruchomości”.

Sąd Najwyższy uznał wówczas, że „nie każda nieruchomość usytuowana w granicach obszaru jest dotknięta ograniczeniami, nie w stosunku do wszystkich wprowadzono zakazy, nakazy czy zalecenia i nie każda znajduje się w strefie przekroczeń standardów jakości środowiska dla zabudowy mieszkaniowej”. Tym samym samo objęcie nieruchomości obszarem ograniczonego użytkowania nie stanowi samoistnej podstawy odszkodowania.

Sąd cywilny zadał tym samym pytanie – „czy właścicielowi nieruchomości, której wartość zmniejszyła się na skutek wprowadzenia obszaru ograniczonego użytkowania, jednak bez związku z szczególnymi ograniczeniami, przysługuje odszkodowanie?”.

W oparciu o zadane pytanie Sąd Najwyższy rozstrzygnął, że jeżeli wartość nieruchomości położonej niedaleko lotniska zmniejszyła się na skutek wprowadzenia obszaru ograniczonego użytkowania, to właścicielowi przysługuje odszkodowanie, nawet jeżeli tej nieruchomości nie dotyczą konkretne zakazy i zalecenia.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2024 r.- III CZP 56/23

© ℗ Licencja Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora. W przypadku zawinionego naruszenia praw autorskich sprawca będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.

Celem publikacji jest przybliżenie tematyki inwestowania w nieruchomości komercyjne lub mieszkaniowe. Treści umieszczone w artykule są indywidualnymi interpretacjami i poglądami jego autora. Nie stanowią one porad podatkowych ani prawnych. Ekspert nie opisuje całościowo stanu prawnego, ani faktycznego związanego z prezentowaną tematyką, nie świadczy pomocy prawnej i nie ponosi odpowiedzialności za możliwe konsekwencje działań podjętych w oparciu o dostarczone w niej informacje. W celu uzyskania wyczerpujących informacji lub porady prawnej, prosimy o kontakt z Ekspertem.

ZOSTAŃ W TEMATYCE PRAWA NIERUCHOMOŚCI

E-BOOK

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

DUE DILIGENCE NIERUCHOMOŚCI

POZWOLENIA NA BUDOWĘ

ROCZNIK 2023

Nie można kopiować treści tej strony.