-5.1 C
Warszawa
poniedziałek, 17 czerwca, 2024

Inicjatywa obywatelska, która może pomóc wyeliminować problem tzw. „dzikich lokatorów” – alert prawny

Strona głównaNieruchomości mieszkanioweLokale MieszkalneInicjatywa obywatelska, która może pomóc wyeliminować problem tzw. „dzikich lokatorów” - alert...

TO CIĘ MOŻE ZAINTERESOWAĆ

Adrian Kozubowski, Aplikant radcowski, Junior Associate w Szymańczyk Roman Deresz Kancelaria Adwokacka Spółka Partnerska

Polskie przepisy prawa nie zapewniają należytej ochrony właścicielom przed tak zwanymi „dzikimi lokatorami”. W dużych miastach co piąte mieszkanie stoi puste, ponieważ właściciele nie chcą ryzykować zawarcia umowy najmu. Usunięcie dzikich lokatorów jest bardzo trudne, a czasami wręcz niemożliwe, a jeśli nawet po latach sąd wyda korzystny dla właściciela wyrok nakazujący opuszczenie przez najemcę lokalu mieszkalnego, mieszkanie nierzadko jest zdewastowane, a odszkodowanie za straty nieosiągalne.

W związku z powyższym, powstał obywatelski projekt ustawy (dalej: „Projekt ustawy”) napisany przez grupę prawników ze Szczecina, który miałby pomóc w odzyskaniu lokalów mieszkalnych zajmowanych przez dzikich lokatorów. Podstawowym celem Projektu ustawy jest przyśpieszenie i usprawnienie postępowań, a także wykluczenie możliwości wykorzystywania luk prawnych przez dzikich lokatorów. Do proponowanych zmian należy zaliczyć:

  1. ułatwienia w doręczaniu korespondencji dzikim lokatorom przez sądy i komorników sądowych;
  2. poprawienie sytuacji właścicieli poprzez ograniczenie zakresu prawa do lokalu socjalnego, które powinno przysługiwać osobom znajdujących się w szczególnie trudnych sytuacjach;
  3. uelastycznienie postępowań egzekucyjnych polegających na obowiązku wydania lokalu mieszkalnego poprzez łatwiejszy dostęp noclegowni, schronisk i innych placówek zapewniających miejsca noclegowe;
  4. uwolnienie właścicieli lokali mieszkalnych od obowiązku opłacania rachunków za media, w sytuacji gdy najemca również ich nie opłaca, który według inicjatorów Projektu ustawy nie powinien stanowić przestępstwa;
  5. liberalizację przepisów dot. naruszenia miru domowego tj. wejście właściciela do lokalu mieszkalnego zajmowanego przez dzikiego lokatora nie powinno stanowić naruszenia miru domowego;

Projekt ustawy aktualnie zbiera podpisy pod e-petycją. Na ten moment nie wiadomo czy i kiedy Projekt ustawy trafi do Sejmu.

© ℗ Licencja Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora. W przypadku zawinionego naruszenia praw autorskich sprawca będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.

Celem publikacji jest przybliżenie tematyki inwestowania w nieruchomości komercyjne lub mieszkaniowe. Treści umieszczone w artykule są indywidualnymi interpretacjami i poglądami jego autora. Nie stanowią one porad podatkowych ani prawnych. Ekspert nie opisuje całościowo stanu prawnego, ani faktycznego związanego z prezentowaną tematyką, nie świadczy pomocy prawnej i nie ponosi odpowiedzialności za możliwe konsekwencje działań podjętych w oparciu o dostarczone w niej informacje. W celu uzyskania wyczerpujących informacji lub porady prawnej, prosimy o kontakt z Ekspertem.

ZOSTAŃ W TEMATYCE NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH

E-BOOK

Powiązane artykuły

E-BOOK

ODBIORY LOKALI

KAMIENICE

ROCZNIK 2023

Nie można kopiować treści tej strony.