-5.1 C
Warszawa
czwartek, 25 kwietnia, 2024

Zaświadczenia o samodzielności lokali. Czy możliwa jest legalizacja samowoli budowlanej?

Strona głównaProcesy budowlaneZaświadczenia o samodzielności lokali. Czy możliwa jest legalizacja samowoli budowlanej?

TO CIĘ MOŻE ZAINTERESOWAĆ

Zaświadczenie o samodzielności lokalu jest dokumentem potwierdzającym, że lokal spełnia wymogi Ustawy o własności lokali i może być samodzielnym lokalem mieszkalnym lub niemieszkalnym. W przypadku lokali mieszkalnych czy usługowych w nowo realizowanych inwestycjach procedura uzyskania zaświadczenia jest stosunkowo prosta. Sytuacja komplikuje się w przypadku adaptacji strychów, w starych kamienicach, czy zmianach w lokalach, które już mają zaświadczenie o samodzielności. Jak zatem wygląda ta procedura w różnych przypadkach?

Przykładowe opracowanie do zaświadczenia o samodzielności lokalu. Geodetic

Czym jest samodzielny lokal?

Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Definicję lokalu stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne, tj. garaż podziemny czy lokal usługowy. Ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu następuje zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, treścią decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokumentami, tj. pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem, pozwoleniem na użytkowanie lub dokonanym zawiadomieniem o zakończeniu budowy.

Przykładowe opracowanie do zaświadczenia o samodzielności lokalu. Geodetic

Procedura uzyskania zaświadczenia

Przed złożeniem wniosku o uzyskanie zaświadczenia niezbędne jest wykonanie pomiarów geodezyjnych dotyczących wnioskowanych lokali oraz opracowanie wyników pomiarów w formie formatek lokali. W odniesieniu do Warszawy zakres formatki jest szczegółowo opisany w wytycznych będących załącznikiem wniosku. Na rzucie lokalu pokazujemy cały lokal z opisem pomieszczeń, sanitariaty, wentylację, wejście oraz fragment klatki schodowej. Wykazana jest powierzchnia lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi (jeżeli takie są). Ważne jest również pokazanie umiejscowienia lokalu na rzucie całego budynku oraz opis na jakiej kondygnacji znajduje się przedmiotowy lokal. W odniesieniu do normy pomiaru powierzchni obecnie jedyną urzędową norma, którą możemy stosować jest PN-ISO 9836:1997.

Niniejszy fragment artykułu jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora. W przypadku zawinionego naruszenia praw autorskich sprawca będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.

© ℗ Licencja Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora. W przypadku zawinionego naruszenia praw autorskich sprawca będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.

ZOSTAŃ W TEMATYCE PRAWA NIERUCHOMOŚCI

E-BOOK

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

DUE DILIGENCE NIERUCHOMOŚCI

POZWOLENIA NA BUDOWĘ

ROCZNIK 2023

Nie można kopiować treści tej strony.