-5.1 C
Warszawa
poniedziałek, 4 grudnia, 2023

Zrównoważony rozwój. Przyszłość budownictwa mieszkaniowego

Strona główna Nieruchomości mieszkaniowe Zrównoważony rozwój. Przyszłość budownictwa mieszkaniowego

To Cię zainteresuje

To Cię zainteresuje

Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR – Real Estate Expert [4/2020]

Rozwiązania ekologiczne zaprojektowane w nowych inwestycjach w Warszawie świadczą o tym, że przyszłość należy do budownictwa zrównoważonego. Jego głównymi celami są jak najmniejsza ingerencja w środowisko naturalne, zmniejszenie zużycia wody i energii, a także zapewnienie mieszkańcom dostępu do zieleni i poprawa komfortu ich życia w budynku.

Zadbać o przyszłe pokolenia

W nowoczesnym budownictwie mieszkaniowym ekologia odgrywa coraz większą rolę. Jeszcze większe ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka jest głównym celem budownictwa ekologicznego, które jest elementem zrównoważonego rozwoju. Taki rozwój polega na zaspokajaniu potrzeb współczesnych społeczeństw tak, aby nie zmniejszać możliwości w tym zakresie przyszłym pokoleniom. – Zrównoważony rozwój jest sposobem realizacji naszego celu, jakim jest tworzenie miejskich przestrzeni, w których żyje się lepiej teraz i w przyszłości – tłumaczy Paweł Kozakiewicz, Project Manager w Bouygues Immobilier Polska. Kwestiami z zakresu zrównoważonego rozwoju (w całej firmie, jak i w poszczególnych projektach) zajmuje się specjalnie powołany do tego celu zespół doświadczonych w tej dziedzinie managerów. – Jako społecznie odpowiedzialny deweloper o międzynarodowych korzeniach, który kształtuje nowoczesne przestrzenie miejskie, czujemy się zobowiązani do przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju oraz do wprowadzania rozwiązań, wspierających różnorodność biologiczną w nowo powstałych budynkach oraz ich otoczeniu – podkreśla Paweł Kozakiewicz.

Jeszcze kilka lat temu w Polsce jedyną miarą zrównoważonego budownictwa były certyfikaty. Według najnowszego raportu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC) pt. „Certyfikacja zielonych budynków w liczbach. Raport 2020” na przestrzeni roku wzrost certyfikowanej powierzchni mieszkaniowej wyniósł 14%, co jest historycznym wynikiem.

Historyczny wzrost certyfikacji

Autorzy raportu wśród najciekawszych obserwacji wymieniają pierwszą w Polsce inwestycję mieszkaniową, która została oceniona w dwóch systemach – budynki osiedla La Melodie w Warszawie uzyskały certyfikaty HQE™ i BREEAM®. Innym przykładem projektu z certyfikatem BREEAM® jest Miasteczko Orange. Deweloper Bouygues Immobilier Polska może pochwalić się jeszcze kilkoma innymi wyróżnieniami. Projektom Accent Vert i Accent Eco, zrealizowanym w 2016 roku na warszawskim Bemowie, przyznano certyfikat HQE™ – jako pierwszym inwestycjom mieszkaniowym poza Francją. Z kolei projekt Camélia przy ul. Potrzebnej otrzymał – jako pierwszy w Polsce – międzynarodowy certyfikat BiodiverCity®, który wyróżnia rozwiązania wspierające różnorodność biologiczną. Kierując się zasadami zrównoważonego budownictwa dokonujemy wszelkich starań, aby nasze inwestycje posiadały jak największą liczbę proekologicznych rozwiązań.

Pomysł na przyszłość

Zrównoważone budownictwo włączające do osiedli ekologiczne rozwiązania, to element długofalowej strategii polskiego oddziału francuskiego dewelopera, który czerpie doświadczenie i wiedzę od Grupy Bouygues, działającej w ponad 90 krajach świata.

W ramach tej strategii budujemy mieszkania w sposób jak najmniej ingerujący w zastany stan przyrody. Starannie projektujemy z wykorzystaniem najnowszych technologii, używamy materiałów najwyższej jakości i wprowadzamy rozwiązania techniczne redukujące zużycie energii oraz wody

argumentuje Paweł Kozakiewicz.
Zrównoważone budownictwo jest wpisane w DNA całej naszej grupy. Na bieżąco śledzimy zagraniczne trendy i implementujemy w Polsce najlepsze elementy, aby nie tylko ulepszać inwestycje, a również rozwijać cały obszar zrównoważonego rozwoju w kraju. Mówiąc o zrównoważonym budownictwie, trzeba pamiętać o współpracy dewelopera z renomowanymi wykonawcami, dla których dbanie o środowisko jest standardem. – Dla nas szczególnie istotne są dla nas kwestie związane z właściwym zabezpieczeniem drzew i krzewów, ograniczeniem wycinki drzew do minimum, realizowanie nasadzeń kompensacyjnych, dbanie o istniejącą florę i faunę, a także o właściwą gospodarkę odpadami – wymienia Paweł Kozakiewicz. Przy współpracy na linii deweloper – wykonawca  istotne jest również przestrzeganie obowiązujących procedur, weryfikacja stosowanego sprzętu oraz doświadczenie partnerów.

Miejska bioróżnorodność

Bardzo ważnym elementem zrównoważonego rozwoju jest budownictwo wspierające koncepcję miejskiej bioróżnorodności. Opiera się to na podejściu charakteryzującym się: etapowością związaną z realizacją budynku, dbaniem o jego cechy organiczne i stosowaniem indywidualnych rozwiązań. Potwierdzający to certyfikat BiodiverCity® ma na celu promowanie projektowania i budowania nowego rodzaju inwestycji uwzględniających istotne miejsce natury w przestrzeni miejskiej. Jego poszczególne elementy uwzględniają: przyjęcie strategicznego planu zachowania różnorodności biologicznej, dostosowanego do projektu; projektowanie architektury ekologicznej; optymalizację ekologiczną – wydajność projektu z uwzględnieniem środowiska naturalnego oraz podkreślanie korzyści – dla większej świadomości oraz lepszego samopoczucia mieszkańców. Wiodącą ideą zrównoważonego budownictwa jest więc jak najmniejsza ingerencja dewelopera w środowisko, zapewnienie mieszkańcom bezpośredniego kontaktu z otaczającą ich przyrodą oraz wprowadzanie do projektu rozwiązań poprawiających komfort życia mieszkańców. – Zrównoważona inwestycja mieszkaniowa powinna mieć zastosowane takie rozwiązania, jak windy z technologią odzysku energii, oświetlenie LED sterowane czujnikami czy system odzysku wody deszczowej na potrzeby podlewania terenów zielonych – wymienia Karina Książek, Project Manager w Bouygues Immobilier Polska. – Natomiast podczas trwania budowy należy wdrażać procedury mające na celu ochronę bioróżnorodności, poniesienie świadomości ekologicznej wszystkich uczestników projektu oraz działania mające na celu ograniczenie produkcji odpadów i zużycia wody. Takie podejście sprawi, że również w segmencie popularnym zrównoważone budownictwo będzie stawało się coraz powszechniejszym standardem – dodaje.

Mieszkańcy oczekują konkretów

Certyfikaty są przyznawane za wprowadzanie ekologicznych rozwiązań, dlatego ich wartość jest duża. Dla mieszkańców najważniejsze są właśnie konkretne, realne rozwiązania, z których mogą czerpać wymierne, zauważalne korzyści. Ekologiczne aspekty nabierają dla nich coraz większego znaczenia. – Dlatego wprowadzamy ich coraz więcej. Potrzeby i oczekiwania mieszkańców rosną, podobnie jak świadomość o ekologicznych budynkach. Reagujemy na te zmiany, proponując nowe rozwiązania, ponieważ chcemy spełniać oczekiwania mieszkańców i podnosić jakość ich życia na naszych osiedlach – mówi Karina Książek. – Pojęcie zrównoważonego budownictwa jest coraz bardziej przystępne, a korzyści z niego wynikające są dostrzegalne i pożądane – zauważa.

Dajemy przykład

Pierwsze przykłady konkretnych elementów budownictwa zrównoważonego w Polsce w wykonaniu Bouygues Immobilier widoczne są w inwestycji Camélia zrealizowanej na warszawskich Włochach w 2018 roku. Camélia to wielorodzinny budynek na 161 mieszkań. Jeszcze przed jego budową opracowano specjalny projekt zieleni, po to aby stworzyć odpowiednie warunki do osiedlania się pożytecznych owadów i innych gatunków zwierząt. Powieszono karmniki dla ptaków. To wszystko doskonałe przykłady wspomnianych wyżej działań, mających na celu zachowanie bioróżnorodności. Deweloper zorganizował nawet cykl spotkań na ten temat z architektami, wykonawcami i innymi osobami uczestniczącymi w projekcie Camélia, w celu wzmacniania świadomości i pogłębiania wiedzy, która później została wykorzystana przy jego realizacji. Dodatkowym działaniem w obszarze bioróżnorodności było posadzenie rodzimych gatunków roślin, które nie wymagają specjalnych systemów nawadniających, dzięki czemu oszczędza się wodę. Co ważne, liczba posadzonych roślin przewyższyła liczbę wyciętych. Wcześniej zasięgnięto opinii ekologa, który przedstawił swoje wytyczne, a później sporządzał okresowe raporty z ich przestrzegania. – To właśnie efektem tych i innych działań dostosowanych do projektu Camélia było uzyskanie certyfikatu BiodiverCity®, co w naszym kraju było wydarzeniem bezprecedensowym – nadmienia Karina Książek. Ekologicznym rozwiązaniem w projekcie Camélia było także wprowadzenie oświetlenia LED. Takie oświetlenie przynosi wymierne korzyści dla mieszkańców. – Spada zużycie energii wykorzystywanej w częściach wspólnych, przez co zmniejszają się rachunki – podkreśla Karina Książek. Kolejnym szalenie istotnym elementem jest dostęp do zieleni. Camélia stoi nieopodal trzech parków. Budowanie w pobliżu terenów rekreacyjnych jest częścią strategii dewelopera. – Jeżeli jest to niemożliwe, staramy się zrekompensować ten brak projektując zieleń na terenie inwestycji – dostrzega Karina Książek.

Ekologiczne rozwiązania w pakiecie

Cicha i spokojna okolica z dostępem do terenów rekreacyjnych to również jedna z głównych zalet inwestycji Essentiel planowanej w Warszawie na Tarchominie. Budowanie na zielonych terenach i troska o środowisko zobowiązały dewelopera do położenia akcentu na ekologiczne rozwiązania. Ekologiczne budownictwo korzysta z odnawialnych źródeł energii, stąd na dachach budynków pojawią się panele słoneczne, dzięki którym zmniejszą się koszty zużycia energii w częściach wspólnych. Bardzo przyjazne dla środowiska są także dachy o zewnętrznej warstwie w kolorze białym – to sposób na mniejsze nagrzewanie się budynków. W katalogu ekologicznych rozwiązań jest ponadto gromadzenie wody deszczowej do podlewania roślin. Są również stacje do ładowania samochodów elektrycznych oraz zadaszone stojaki na rowery. Poza tym wjazdy do garaży podziemnych będą porośnięte roślinnością. Częścią zrównoważonego budownictwa jest zapewnienie jak największej dostępności budynków. Kompleks został zatem przystosowany dla osób niepełnosprawnych, a część miejsc parkingowych przeznaczona będzie właśnie dla nich. Te elementy narzuca deweloperom polskie prawo budowlane. Essentiel to dwa niewysokie budynki wielorodzinne z lokalami usługowymi i garażem podziemnym. Łącznie znajdzie się w nich 167 mieszkań, w tym dwupoziomowe z antresolą i dostępem do tarasów znajdujących się na dachach. Planowana data zakończenia budowy kompleksu Essentiel na Białołęce to druga połowa 2022 roku.

Wkraczają na nową ścieżkę

Część z powyższych pomysłów będzie zastosowanych także w projekcie Lumea na Bemowie, którego budowa rozpocznie się jeszcze w tym roku, tak jak realizacja Essentiel. Ściany budynku, utrzymanego w minimalistycznej i modernistycznej stylistyce, pokryje roślinność. Lumea to także dwa budynki, w których przewidziano podobną liczbę mieszkań. Zaprojektowano ich 140 w układach od 1 do 4 pokoi. Wszystkie z balkonami, loggiami lub ogródkami. Bardzo dużym atutem położenia kompleksu są liczne miejsca aktywnego wypoczynku, takie jak: ścieżki rowerowe, korty tenisowe, paintball, Park Górczewska z krytym amfiteatrem i rezerwat przyrody Łosiowe Błota. – Zrównoważone budownictwo polega na dostarczaniu produktu, który jednocześnie spełnia wszystkie potrzeby mieszkaniowe przy jednoczesnej małej ingerencji w obecny stan przyrody – podsumowuje Karina Książek. – Jako deweloper należący do uznanej międzynarodowej grupy mamy mocną świadomość odpowiedzialności społecznej, dlatego nie wyobrażamy sobie budowania wbrew zasadom zrównoważonego rozwoju – dodaje. Zdaniem przedstawiciela Bouygues Immobilier Polska rozwój budownictwa ekologicznego w Polsce nabiera rozpędu i na dystansie kilku kolejnych lat odegra bardzo znaczącą rolę, wytyczając nowe ścieżki przed deweloperami.

Więcej informacji: http://www.bi-polska.pl/


Bouygues Immobilier Polska

Bouygues Immobilier jest wiodącą firmą deweloperską o zasięgu międzynarodowym, z 64-letnim doświadczeniem w budownictwie. Polski oddział działa od 2001 roku, ciesząc się zaufaniem Klientów w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu. Bouygues Immobilier Polska wybudował do tej pory 45 projektów mieszkaniowych oraz oddał do użytku ponad 6100 mieszkań, a 4 inwestycje firmy (Accent Eco, Accent Vert, Camelia oraz La Melodie) wyróżnione zostały prestiżowym certyfikatem HQETM International, premiującym budownictwo wysokiej jakości przyjazne środowisku, zaś certyfikatem BREEAM® wyróżniona została inwestycja Miasteczko Orange. Projekt Camelia, jako pierwszy w Polsce, uzyskał BiodiverCity® – międzynarodowy certyfikat wyróżniający rozwiązania wspierające różnorodność biologiczną w nowopowstałych budynkach oraz ich otoczeniu. Najwyższa jakość obsługi Klienta to nasz standard. Wiemy, że wybór i zakup mieszkania to bardzo ważna i odpowiedzialna decyzja, dlatego podstawą naszej pracy jest myśl o potrzebach i satysfakcji naszych Klientów.

O Grupie Bouygues

Bouygues to zdywersyfikowana grupa przemysłowa, mająca swoją główną siedzibę w Paryżu. Jej działalność skupia się na dwóch sektorach: budownictwie – Bouygues Construction (budownictwo, prace publiczne oraz sieci elektryczne), Bouygues Immobilier (nieruchomości) i Colas (budownictwo drogowe), oraz branży telekomunikacyjnej i mediów – kanał telewizyjny TF1 oraz spółka Bouygues Telecom. Grupa jest częściowym udziałowcem firmy Alstom. Do największych osiągnięć Bouygues należy realizacja stadionu Stade de France w Paryżu, tunel pod kanałem La Manche oraz gmach Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Grupa Bouygues prowadzi działalność w ponad 80 krajach, zatrudniając około 120 tys. pracowników. Firma jest notowana na giełdzie w Paryżu (Euronext: EN).

Autorzy artykułu:

Paweł Kozakiewicz, Project Manager,
Bouygues Immobilier Polska

Karina Książek, Project Manager, Bouygues Immobilier Polska

DOŁĄCZ DO NAS I BĄDŹ NA BIEŻĄCO!

© Wszelkie prawa zastrzeżone

CZYTAJ W SWOIM JĘZYKU

SPONSOROWANE

Powiązane artykuły

W tym roku nie ma co liczyć na promocje mieszkaniowe?

Końcówka roku to czas, który zazwyczaj kojarzył się z możliwością “złowienia świątecznych okazji” również na rynku mieszkaniowym. Atrakcyjne promocje dawały bowiem kupującym...

Wielkie mieszkaniowe wyzwania nowego rządu

Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl Kurz po wyborczych zmaganiach zaczyna opadać, co oznacza powrót do prozaicznej, polskiej rzeczywistości....

Pośrednik nieruchomości na wyłączność. Michał Grzeląska dzieli się doświadczeniem

Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert 2023 Michał Grzeląska, pośrednik nieruchomości Coraz...

Lokale użytkowe, apartamenty inwestycyjne, kwatery pracownicze. Minimalna powierzchnia lokalu i samowole budowlane

Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert 2023 Inwestowanie w dwupaki, trzypaki, apartamenty inwestycyjne, kwatery pracownicze, w...

Standard deweloperski – co tak naprawdę oznacza?

Standard deweloperski – co tak naprawdę oznacza? Polacy nie wiedzą i kupują mieszkania w ciemno

Nowe warunki techniczne wejdą w życie z opóźnieniem – Minister rozwoju i technologii reaguje na apel deweloperów

Nie od 1 stycznia, ale od 1 kwietnia 2024 roku będą obowiązywać zmiany w warunkach technicznych, dotyczących budynków i ich usytuowania. 26...

Powiązane artykuły

W tym roku nie ma co liczyć na promocje mieszkaniowe?

Końcówka roku to czas, który zazwyczaj kojarzył się z możliwością “złowienia świątecznych okazji” również na rynku mieszkaniowym. Atrakcyjne promocje dawały bowiem kupującym...

Pośrednik nieruchomości na wyłączność. Michał Grzeląska dzieli się doświadczeniem

Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert 2023 Michał Grzeląska, pośrednik nieruchomości Coraz...

Lokale użytkowe, apartamenty inwestycyjne, kwatery pracownicze. Minimalna powierzchnia lokalu i samowole budowlane

Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert 2023 Inwestowanie w dwupaki, trzypaki, apartamenty inwestycyjne, kwatery pracownicze, w...

Standard deweloperski – co tak naprawdę oznacza?

Standard deweloperski – co tak naprawdę oznacza? Polacy nie wiedzą i kupują mieszkania w ciemno

Technologie w nieruchomościach

Wymiana stropów w zabytkowych budynkach. Lekkie stropy do starych budynków

Wymiana stropów w zabytkowych budynkach Lekkie stropy do starych budynków Przemysław Deryło, Specjalista ds. kluczowych...

Ogrzewanie w stylu premium sprawdzi się w każdych warunkach

Położona na wysokości 1280 m npm placówka ratowników górskich, XIX wieczny zabytkowy dom i nowoczesna 550-metrowa rezydencja, obiekty użyteczności publicznej jak hotele...

Rośnie popyt na instalacje fotowoltaiczne w modelu usługowym

Coraz więcej firm w Polsce, głównie z branży nieruchomości i handlu detalicznego, zainteresowanych jest pozyskaniem instalacji fotowoltaicznych w modelu usługowym (PV as...

Renowacja tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Termomodernizacja zabytkowych budynków

Renowacja tynków wewnętrznych i zewnętrznych Termomodernizacja zabytkowych budynków Radosław Nawara, Niezależny Konserwator Zabytków, Architekt, Doradca,...
SPONSOROWANE

ROCZNIK 2020

Zaniedbania analiz due diligence. Co sprawdzić przed zakupem nieruchomości?

Zaniedbania analiz due diligence. Co sprawdzić przed zakupem nieruchomości? Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real...

Norma PN-ISO 9836:2015-12 obowiązkowa w projektach budowlanych od 19.09.2020r.

Norma PN-ISO 9836:2015-12 obowiązkowa w projektach budowlanych od 19.09.2020r. Nadchodzi chaos w powierzchniach i brzydkie budynki

Nieruchomości komercyjne. Czas na przeorganizowania.

Nieruchomości komercyjne Czas na przeorganizowania Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert

Domki do 35m2 na zgłoszenie. Inwestycja krok po kroku.

Domki do 35m2 na zgłoszenie Inwestycja krok po kroku Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real...

Nie można kopiować treści tej strony.